Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Naše počítače sú dnes pomerne ľahké a rýchle, s tenkými obrazovkami a špičkovou grafikou.

Viete si však predstaviť, ako vyzerali počítače v minulosti? Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko prevádzkuje už takmer 20 rokov Múzeum počítačov, v ktorom je uchovávané množstvo zaujímavých predmetov dokumentujúcich výskum, vývoj a výrobu aplikácii informačno-komunikačných technológii na Slovensku.

„V našom múzeu nájdete množstvo zaujímavých exponátov, ktoré sú zaujímavé nielen pre nadšencov informačných technológií, ale aj pre celú verejnosť. Nachádzajú sa v ňom prvé pomôcky na počítanie a triedenie údajov, napríklad logaritmické pravítko či mechanická kalkulačka Rheinmetal, ktorá sa 50 rokov používala na Mestskom úrade v Hurbanove, ale máme tu aj mechanický účtovací stroj MERCEDES, ktorý využívali na výpočet miezd a vznikali na ňom známe „výplatné pásky“,“ povedal riaditeľ Centra spoločných činností SAV Lukáš Demovič.

Súčasťou múzea je aj učebňa, v ktorej sa nachádzajú portréty vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venovali vyučovaniu, rozvoju a výskumu informačných technológií.

„Medzi naše exponáty patria aj analógové a hybridné počítače a taktiež počítače prvej, druhej a tretej generácie. Veľmi zaujímavou je expozícia RPP-16, ktorá prezentuje najväčší úspech informatiky v SAV, a to počítač RPP-16 (Rýchly Programový Procesor), ktorý bol na akadémií vied vyvinutý v rokoch 1965 – 1973 ako stredný počítač tretej generácie určený na riadenie procesov. Bol nasadený do veľkého množstva aplikácii v Československej republike od poľnohospodárstva cez energetiku, bane, priemysel až po školy a výskumné ústavy,“ povedal Martin Šperka, vedúci Múzea počítačov.

Jedným z najvýznamnejších priekopníkov informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku je akademik Ivan Plander. Je vynálezcom prvého slovenského analógového počítača a tiež aj prvého riadiaceho počítača tretej generácie v Československu s názvom RPP-16. V rámci Slovenskej akadémie vied je považovaný za iniciátora výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky.

„Prehliadkou muzeálnej expozície môžete v našich priestoroch objaviť aj kazetové disky a systém malých elektrických počítačov, optické káble, modemy, dierne štítky a dierne pásky. Návštevníci máju k dispozícii aj prehľad vývoja integrovaných obvodov, paralelné počítače, počítače IBM ale aj staršie herné konzoly a ovládače. Verejnosť si môže vybrané funkčné stroje aj vyskúšať,“ dodal Martin Šperka.

Značky: