Digitalizácia je trend pre mnohé firmy. Kto však bude digitalizačnému procesu dodávať elektrickú energiu?

Schneider Electric sa ako technologická firma zaoberá tým, ako inteligentne distribuovať elektrickú energiu, bezpečne a efektívne zároveň. No a samozrejme tak, aby bol spôsob dodávania energie udržateľný. Cieľom firmy je napájať elektrickou energiou digitalizovanú ekonomiku.

Firma ponúka kompletné riešenie od fyzických zariadení, snímačov až po špecializovaný softvér na dohľad jednotlivých produktov. Vďaka nim môže analyzovať a predpovedať, čo sa stane s mechanickými a elektrickými súčasťami elektroinštalácie v budovách. Firma chce z tejto energie spraviť inteligentné riešenie.

Jean-Pascal Tricoire, výkonný viceprezident, otvorene hovorí o tom, že život bez elektrickej energie je mizerný, rovnako ako bez digitálnych technológií.

Schneider Electric hovorí Life is On, avšak iba keď máte prístup k elektrickej energii. Globálny problém je ale, že 1,06 mld. ľudí nemá prístup k elektrickej energii. Z toho len v Indii je ich 2,4 milióna.

Ak máte dobre vetrané miestnosti, môžete zmierniť chorobnosť až o 35 %.

Aktuálne je do internetu pripojených 5 miliárd ľudí, k tomu treba pripočítať 6 mld. zariadení. Ideme do éry IoT a počet toho, čo je v internete ešte viac stúpne. Nech už samotné IoT zariadenie spotrebuje minimum, v podobe armády milióna snímačov si vypýta poriadne množstvo energie.

To sa bavíme o zariadeniach ako takých. O tie sa budú musieť starať servery, na ktorých pobeží umelá inteligencia a aplikácie pre rozšírenú realitu.

Firma sa podieľa na náhrade aktuálnych elektrických riešení a na celkovom zefektívnení distribúcie elektrickej energie. Napríklad na športových štadiónoch. Distribuovať elektrickú energiu nie je až taký problém.

Ide o úpravu káblov a zariadení. Podľa firmy ale na mieste postaviť sa k problematike inak. Kladie dôraz na to, aby aj keď niečo nefungovalo, bolo možné vykonať opravu čo najrýchlejšie. Postaviť elektrickú sieť resp. zariadenia, ktoré ju udržiavajú v efektívnom chode je jedna vec. Druhá, keď sa niečo pokazí.

Na tomto si firma zakladá a ich sieť má poskytnúť jednoduché opravy, vedieť čo opraviť, na akom mieste a akým nástrojom.

EcoStruxure

Schneider Electric sa spolieha aj na platformu EcoStruxure vďaka, ktorej je možné prepojiť s aktuálnymi zariadeniami v elektrickej sieti aj nové zariadenia typu IoT. Sieť, ktorá je dostupná na 99,999 % nie je len želaním.

Schneider Electric takúto sieť vybudoval v Marseille. Podniky, ktoré majú o takúto elektrickú sieť záujem, nemusia dlho čakať. Sieť s takýmto percentom spoľahlivosti vedia dodať už za dva mesiace.

EcoStruxure definuje ekosystém, platformu, expertov, komunikáciu, nástroje digitálneho životného cyklu, produktivitu, efektívnosť celého riešenia na šírenie elektrickej energie atď. Technológia a myšlienka samotná je stará už 10 rokov, avšak pred dvomi rokmi firma platformu EcoStruxure výrazne upgradovala.

Digitalizácia elektrickej energie má účinnosť o 30 % vyššiu, ako pri bežnej správe el. energie. V niektorých prípadoch dosahuje až 65 % vyššiu účinnosť. Schneider Electric chce byť firmou, ktorá bude poskytovať zdroj energie s nulovou uhlíkovou stopou.

Štatistiky hovoria, že len 10 % dát z je nejako využitých. Práve nástup IoT by mohol pomôcť využiť dáta lepšie. To, ktoré to budú a čo z toho bude nepotrebný odpad, je na ďalšiu diskusiu. Nielen energetickú náročnosť ale aj dátovú náročnosť treba pri IoT zobrať do úvahy. Totiž nadmerné generovanie dát nebude efektívne a firmy si budú musieť dať pozor na to, čo zbierajú.

42 % ľudí sa sťažuje na miestnosti. Nie je vetraná alebo je v nej zima.

Riešenie EcoX Building Operation 2.0 umožňuje predpovedať problém a rýchlejšie ho opraviť. Týmto sa zníži potreba údržby a odstávka elektrickej energie (a zariadení) o 33 %. To znamená aj istý percentuálny počet ľudí, ktorí sa budú sťažovať. 🙂

Dnes je totiž distribúcia elektrickej energie o digitálnych technológiách a softvérovom nastavení.

22 % požiarov v budovách je kvôli elektrickej energii.

Budúcnosť elektrickej energie

Preprava zaberá viac ako 30 % celkovej spotreby energie na Zemi, a bude v priebehu rokov narastať. Otázkou je, ako sa vysporiadame s týmto problémom. Bude rok 2030 znamenať lacnejšiu energiu zo Slnka ako z fosílnych palív? Firma by tento míľnik chcela dosiahnuť.

Energia je zatiaľ centralizovaná, cieľom je vytvoriť podstatne viac decentralizovaných zdrojov a uzlov, tzv. decentralizovaná generácia mikro sietí (micro grid). Cieľom je priniesť väčšiu spoľahlivosť sietí, odolnosť proti výpadkom atď.

Veterná farma na výrobu energie by mala výkon 120 MW a jej investičná návratnosť by bola za menej ako 4 roky.

Zatiaľ ľudia používajú vlastné počítače pre kriticky náročné aplikácie. Nechcú latenciu pri komunikácii s cloudom. Ide o tzv. Edge computing. Cloud ale bude pokračovať a jeho budúcnosť je v tzv. Edge Grid. Aj kritické aplikácie by boli v cloude a nebolo by ich treba umiestňovať na počítače priamo v danom mieste, kde sa s dátami pracuje.

Nevyhnutné náklady na konferenciu v Paríži hradila spoločnosť Schneider Electric.

Prečítajte si aj:

Ako spoľahlivo modernizovať elektrické zariadenia a pritom mať pokojný spánok?

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.