Sestričky v nemocnici sa pýtajú počítača, ako to vyzerá s pacientom XY a počítač im ľudsky znejúcim hlasom odpovedá. Letecké motory hlásia pilotom „ako im je“ a kde potrebujú  údržbu a nákupná aplikácia pre kuchárov z reštaurácií im automaticky ponúka to, čo práve teraz asi budú potrebovať. Nič z toho už nie je sci-fi. Strojové učenie, IoT, Business Intelligence, cloud a desiatky rokov vývoja to zmenili na realitu.

Cloud ako katalyzátor transformácie

Cloud umožňuje koncentrovať nevídaný výpočtový výkon na jednom mieste. Napríklad dátové centrá Microsoftu, odkiaľ sú prevádzkované služby Azure, disponujú desiatkami tisíc výkonných serverov, nad ktorými beží omnoho viac virtuálnych strojov. Keď dôjdu fyzické zdroje v jednom dátovom centre, pripoja sa fyzické servery z iného. Microsoft prevádzkuje 38 Azure regiónov (clusterov dátových centier) po celom svete, pričom osem z nich je v Európe. Dôležité je, čo sa s daným hardvérom v praxi robí.

rolls-royce_printcreen_nowat

V skratke, k výkonnému hardvéru potrebujete aj softvér, veľmi inteligentný softvér. A ak tomu softvéru dáte ešte umelú inteligenciu, strojové učenie a veľa analytických a vizualizačných funkcií, dostane sa vám do ruky Microsoft Cortana Intelligence Suite. Na rozdiel od samotnej Cortany vo Windows či Windows Phone zachádza tento balík služieb oveľa ďalej, než by sme si ešte pred pár rokmi dokázali predstaviť. Kombináciou strojového učenia, umelej inteligencie, business intelligence nástrojov a nástrojov pre rozpoznávanie a syntézu hlasu Microsoft dosiahol, že sci-fi sa stalo realitou.

rolls-royce_printcreen1_nowat

Cortana pracuje s predpripravenými scenármi pre najrôznejšie druhy aplikácií. Stačí si len vybrať príslušný scenár, naliať do Azure ML (cloudové strojové učenie) vlastné dáta, upraviť si metriky podľa svojich špecifických potrieb a veľmi rýchlo začnete získavať výstupy, ktoré potrebujete pre svoj biznis. Lepšie je ale si to ukázať na konkrétnych príkladoch.

Imaginecare, váš cloudový lekár

Americká nemocnica Dartmouth-Hitchcock si takto požičala Cortana Intelligence Suite na to, aby nad Cortana a Microsoft Dynamics vyvinula vlastné riešenia pre zefektívnenie ambulantnej starostlivosti pre pacientov Imaginecare. Imaginecare zbiera obrovské množstvo dát zo zariadení, ktoré pacienti používajú doma (tlakomery, domáce váhy, krokomery v mobilných aplikáciách atď.), tieto dáta dáva do kontextu s lekárskymi záznamami a na základe umelej inteligencie (a jej nastavenia za asistencie lekárov z nemocnice) vykonáva ich priebežnú analýzu. Keď zachytí u nejakého pacienta odchýlku od predpokladaného vývoja či nastavených hraníc, okamžite informuje personál nemocnice. Sestra či lekár sa tiež kedykoľvek môže Cortany opýtať, aký je aktuálny stav vybraného pacienta a či u neho napríklad od posledného vyšetrenia nedošlo k nejakej významnej zmene sledovaných hodnôt. Imaginecare je navyše dotiahnutý tak ďaleko, že vie komunikovať prostredníctvom automaticky generovaných personalizovaných e-mailov aj s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi.

 

Motory, ktoré vedia, čo chcú

A keď už sme pri zbere a analýze veľkého množstva dát a pri IoT, musíme spomenúť spoločnosť Rolls-Royce. Nie tú, ktorá pod krídlami BMW vyrába luxusné autá, ale tú, ktorá je jedným z najväčších výrobcov leteckých motorov na svete. Letecký motor je pomerne komplexné technické zariadenie, od ktorého závisia životy všetkých pasažierov, ale aj ekonomika prevádzky všetkých aeroliniek. Rolls-Royce preto využil strojové učenie a pokročilé analytické nástroje zahrnuté pod Cortana Intelligence Suite k tomu, aby aerolinkám zlacnel ich prevádzku. Piloti dostali do rúk aplikáciu, ktorá im povie, koľko paliva budú motory daného lietadla potrebovať pre svoju trasu, či a akú potrebuje daný motor údržbu a ďalšie informácie.

Navyše, pre samotný Rolls-Royce prinieslo prepojenie všetkých motorov s cloudom a analytickými nástrojmi úplne nový smer do jeho biznisu. Zrazu sa dá predpokladať kde, akých, koľko a kedy bude potreba náhradných dielov. Sú k dispozícii dáta o tom, čo a ako ovplyvňuje okamžitú spotrebu motorov a došlo to až tak ďaleko, že firma začala aerolinkám ponúkať úplne nové obchodné modely, ako napríklad prenájom motorov s cenou závislou od počtu nalietaných hodín s tým, že o údržbu motora sa postará sám Rolls-Royce.

 

Cortana Intelligence Suite mení pravidlá biznisu

To, že veľké dáta a Business Intelligence dokážu zmeniť svet biznisu, je už jasné niekoľko rokov. Vždy tu však bolo „ale“ – je potrebný niekto, kto by s týmito dátami chcel a vedel pracovať a hľadal v nich kľúčové informácie pre rozvoj biznisu. Na rozdiel od minulosti je teraz k dispozícii riešenie využívajúce umelú inteligenciu, ktorá pomáha dátovým analytikom a biznisu realizovať doteraz len ťažko predstaviteľné scenáre. Sci-fi sa tak stáva realitou.

Značky: