Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločné inovácie pomáhajú vládam a podnikom posilniť bezpečnosť pri zásahoch zložiek prvej reakcie, v továrenských prevádzkach a u pracovníkov vo výrobných závodoch.

 Spoločnosti Samsung Electronics a IBM dnes na konferencii Samsung Developer Conference oznámili vytvorenie novej spoločnej platformy, ktorá využíva výhody cloudových služieb IBM s podporou AI a mobilných riešení spoločnosti Samsung. Spolupráca medzi oboma spoločnosťami umožňuje spojiť ponuku spoločnosti IBM s ekosystémom Samsung Galaxy a ponúknuť ich dnešným firemným zákazníkom.

„Mobilný priemysel prechádza zásadnou premenou, ktorá otvára možnosti pre nové spôsoby podnikania postavené na inovatívnych technológiách, ako sú 5G, AI a IoT,“ uviedol DJ Koh, prezident a generálny riaditeľ divízie IT & Mobile Communications spoločnosti Samsung Electronics. „Veríme, že kľúčom k plnému využitiu tohto potenciálu je otvorená spolupráca, a tešíme sa, že vďaka spolupráci s IBM a vďaka využitiu mobilných zariadení a prepojených služieb Samsung v ére technológií 5G zásadne podporíme našich podnikových zákazníkov v ich úsilí o digitálnu transformáciu.“

Bezpečnostná platforma postavená na cloude IBM, AI a technológiách 5G

Cieľom dnes oznámenej spolupráce je spojiť inovácie spoločnosti IBM v oblasti cloudových riešení s ekosystémami zariadení Samsung Galaxy vrátane tabletov, smartfónov a smart hodiniek Galaxy. Chceme tak pomôcť zlepšiť pracovné podmienky policajtov, hasičov a ďalších zásahových zložiek prvej reakcie.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce dochádza každoročne v dôsledku pracovných úrazov k takmer 3 miliónom úmrtí. Vlády a podniky stále naliehavejšie čelia potrebe budovať systémy, ktoré budú sledovať základné zdravotné parametre pracovníkov pôsobiacich v odľahlých lokalitách alebo vo vysoko stresových prostrediach.

Nová platforma postavená na cloudových službách IBM teraz klientom umožní sledovať základné životné funkcie pracovníka vrátane srdcového tepu a fyzickej aktivity, aby určila, či sa daný pracovník nenachádza v núdzi, a prípadne automaticky privolala pomoc.

Príslušníci zásahových zložiek prvej reakcie vybavení smart hodinkami Samsung Galaxy s biometrickými senzormi a smartfónmi Galaxy s podporou sietí 5G budú môcť napríklad v reálnom čase zdieľať informácie o svojej bezpečnosti a zdravotnom stave. Toto riešenie priebežne sleduje ich životné funkcie a ďalšie kľúčové ukazovatele a v prípadné zmeny v niektorom zo sledovaných parametrov okamžite upovedomia veliteľa zásahu, že zasahujúcemu pracovníkovi hrozí nebezpečie infarktu, prehriatia alebo akýkoľvek iný život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú reakciu. Platforma dáva dáta veliteľovi zásahu, ktorý tak na základe poskytnutých informácií prijme potrebné rozhodnutia.

S využitím tejto novej platformy je možné zariadenie Galaxy s vysokorýchlostným pripojením využiť v masovom meradle prakticky kdekoľvek. Tieto zariadenia je možné upraviť tak, aby odolali aj v náročných prostrediach, s ktorými sa v teréne stretávajú vojaci, pracovníci elektrární zasahujúci v drsných poveternostných podmienkach, pracovníci záchranných zložiek, ktorí reagujú na živelnú katastrofu alebo baníci pracujúci v doloch.

Toto nové riešenie, ktoré je v súčasnej dobe v rámci pilotného projektu overované niekoľkými policajnými jednotkami, poskytuje v reálnom čase informácie o zdravotnom a situačnom stave zložiek prvej reakcie s cieľom znížiť operačné riziká v teréne.

„Spoločnosť IBM aj naďalej prináša našim podnikovým klientom špičkové schopnosti v oblasti cloudových riešení a AI doplnené o rozsiahlu znalosť tohto odvetvia,“ uviedol Martin Schroeter, senior viceprezident spoločnosti IBM pre globálne trhy. „Spoločnosti IBM a Samsung spoločne využijú prednosti cloudových riešení IBM, technológií 5G, AI a edge computingu, aby našim klientom umožnili maximálne využiť tieto pokročilé technológie a získať väčší vplyv na spôsob, akým ľudia pracujú, nakupujú a chránia svoje zdravie a rodiny.“

Samsung a IBM razia cestu podnikovým inováciám vďaka technológiám 5G a edge computingu

Prístup spoločnosti Samsung umožňujúci navrhovať na mieru šité riešenia a metodika Garage Methodology spoločnosti IBM umožňujú otvorenú spoluprácu a urýchľujú spôsob, akým obe spoločnosti testujú a zavádzajú nové obchodné koncepcie využívajúce pokročilé cloudové služby. Tento prístup integruje postupy založené na rozsiahlych odborných znalostiach odvetvia v celosvetovom meradle prostredníctvom zmeny kultúry do jediného prístupu a dynamického myslenia v oblasti podnikového dizajnu.

Spoločnosti IBM a Samsung taktiež spolupracujú naprieč rôznymi priemyslovými odvetviami vrátane finančných služieb, energetiky a zdravotníctva, aby svoje prednosti uplatnili. Vďaka digitalizácii spracovateľského priemyslu vytvára toto partnerstvo okrem toho základ pre automatizáciu tovární, ktoré vďaka pokročilým sieťovým službám a technológiám 5G povedie k vyššej efektivite a produktivite.

Vývojári môžu pristupovať k technológiám, na ktorých je platforma postavená, využívať ich a budovať ďalšie schopnosti tak, aby ovplyvnili ďalšie vertikálne odvetvia, ako je spracovateľský priemysel, obrana a maloobchod.

Značky: