Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Sensoneo, ktorá sa na trhu odpadového hospodárstva presadila unikátnymi riešeniami pre monitorovanie a optimalizáciu zvozu odpadu, predstavila riešenia na čipovanie nádob. Nástroje kompletne sprehľadňujú celú kontajnerovú infraštruktúru z pohľadu počtu, rozmiestnenia a typológie jednotlivých kontajnerov. Umožňujú tiež rýchle výhľadanie majiteľa, jednoduchšie identifikovanie neplatičov, zamedzenie podvodom a neoprávnenému nakladaniu s nádobami.  Akékoľvek opatrenia v súvislosti s odpadom je vďaka tomu možné realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie.  Všetky evidenčné riešenia tiež zaručujú dokonalú prípravenosť pre jednoduché nasadenie ďalších nástrojov či služieb.

Naše riešenie pre monitorovanie odpadu je na Slovensku nasadené vo viac ako 20 mestách. Popri snahe o zefektívnenie zvozu odpadu, úsporu nákladov a optimalizáciu umiestnenia a kapacity kontajnerov, sme zo strany miest aj zvozových spoločností čoraz intenzívnejšie vnímali aj potrebu presnej a spoľahlivej evidencie všetkých nádob. Tá je úplným základom efektívnej správy odpadov a pokiaľ nie je zvládnutá profesionálne, akákoľvek ďalšia nadstavba môže byť triafaním naslepo.

Intenzívne sme komunikovali so zástupcami mestských komunálnych služieb, aby sme presne zadefinovali požiadavky a nároky, ktoré od evidenčného riešenia očakávajú a táto spätná väzba nám poslúžila ako dokonalé východisko pri návrhu nášho vlastného riešenia,“ osvetlil motiváciu vývoja riešení zakladateľ spoločnosti Sensoneo, Martin Basila.

Okrem doterajších zaužívaných spôsobov, akými je čipovanie nalepovacími QR kódmi a tzv. „štuplovými“ čipmi, ktoré Sensoneo do ponuky zaradilo tiež, spoločnosť možnosti rozšírila o nový spôsob, ktorý považuje za najspoľahlivejší, trvácny a jednoduchý pre každodennú operatívu: Pevné štítky z tvrdého plastu, ktoré je možné nasadiť nalepením alebo nitovaním, sú vybavené unikátnymi čiarovými kódmi a predstavujú bezpečný, spohľahlivý a trvácny spôsob čipovania, ktorý je veľmi praktický pre každodennú operatívu.

Čip je vyrobený z tvrdého a pevného materiálu, ktorý je veľmi náročné poškrabať, resp. poškodiť. Unikátny čiarový kód, ktorý je čitateľný aj voľným okom, umožňuje presnú identifikáciu a jednoduchú dohľadateľnosť. Dáta o majiteľoch kontajnerov nie sú dostupné priložením čítačky, čím sa zaručuje ochrana osobných dát. Obsluha nevyžaduje žiadne špeciálne zariadenie – postačuje akýkoľvek smart telefón. Vďaka Sensoneo aplikácii majú k daným údajom prístup len poverení pracovníci prostredníctvom Sensoneo mobilnej aplikácie.

Každý zo spôsobov má svoje výhody, a veríme, že mestá dobre poznajú svoje špecifiká, aby si vedeli zvoliť ten ideálny pre svoje potreby. QR kódy považujeme za vhodné doplnkové riešenie k štuplovým čipom – tie  sú zaujímavé pre tých, ktorí uprednostňujú, keď čip nepúta pozornosť. Pevné štítky sú ideálne pre mestá či mestské služby, ktoré chcú evidenčný proces udržať pod svojou taktovkou a potrebujú sa na riešenie spoľahnúť dlhodobo. Štítky môžu distribuovať priamo majiteľom, aby si svoj kontajner označili sami, pričom poverení pracovníci neskôr upevnenie zabezpečia nitovaním,“ dodal Martin Basila.

Spustenie evidenčného systému prináša výhody aj občanom – vďaka čipovaniu nádob získajú lepší prístup k informáciám ohľadom komunálnych služieb. Naskenovaním čiarového kódu si môžu overiť najbližší harmonogram zvozov a skontrolovať komodity, ktoré do daného kontajnera patria. Po prihlásení do aplikácie môžu nahlasovať aj škodové udalosti, poškodený kontajner či potrebu výmeny, alebo požiadať o neplánovaný výsyp, pokiaľ to mesto umožňuje.

Evidenčný systém Sensoneo je výhodný aj vďaka tomu, že všetky jeho verzie majú v sebe zabudované RFID čipy, čo je dokonalá príprava pre akékoľvek ďalšie nástroje či služby, ktoré dokážu posunúť úroveň správy odpadu ešte vyššie. Napríklad inštaláciou Sensoneo snímača výsypov na zvozové vozidlo je vďaka čipovaniu nádoby čiarovým kódom možné zabezpečiť 100% potvrdenie realizácie výsypu na minútu presne, alebo potvrdiť výšku zaplnenia v čase výsypu. Vďaka Sensoneo čipovaniu je tiež neskôr možné nasadiť nástroj na realizáciu „Zvozu na zavolanie“ jednoducho cez systém, nasadiť model „Plaťte podľa objemu vyprodukovaného odpadu“ alebo nainštalovať komplexný systém pre výkazníctvo na základe váhy, ktoré je jednou z legislatívnych povinností, ktoré začnú platiť od roku 2021.

Značky: