Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti získavajú tie najlepšie bezpečnostné opatrenia, a to aj v cloude

Deväť z desiatich organizácií nedokáže odhaliť a riešiť kybernetické hrozby v cloudových službách v priebehu prvých 60 minút od napadnutia! Hrozí tak, že sa útočníkovi podarí napáchať vážne škody. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Palo Alto Networks, jednej z popredných firiem špecializujúcich sa na kyberbezpečnosť. Práve táto firma je novým partnerom spoločnosti Seyfor, z čoho môžu profitovať všetci zákazníci jedného z najväčších európskych dodávateľov ICT riešení. Špičkové nástroje Palo Alto Networks tak môže Seyfor ponúkať v rámci svojich služieb, veľké uplatnenie nájdu najmä v rámci cloudu.

„Útočníci neustále hľadajú slabé miesta prakticky kdekoľvek a spôsobov kyber napadnutí je veľké množstvo. Zabezpečenie nespočíva v nákupe jedného systému a jeho inštalácii, ale v kontinuálnom dohľade a sledovaní abnormalít, a to nielen na vonkajšom rozhraní, ale aj vo vnútri siete, pretože hrozbu môže nevedomky zaniesť do systému používateľ. Práve preto sme sa spojili s tým najsilnejším hráčom v oblasti kyberbezpečnosti, s firmou Palo Alto Networks, aby sme jej riešenie mohli implementovať do svojich produktov a ponúknuť tak našim klientom,“ hovorí Luboš Rúta, výkonný riaditeľ divízie Cloud & Security Competence Center spoločnosti Seyfor.

Najmodernejšie bezpečnostné riešenie

Jedna organizácia priemerne využíva viac ako 30 rôznych bezpečnostných IT nástrojov a šesť až desať bezpečnostných nástrojov určených pre cloudové služby. Plných 77 percent organizácií má však problém určiť, aké bezpečnostné nástroje sú pre ne nevyhnutné. To je ďalší zo záverov prieskumu „Aktuálny stav bezpečnosti v cloude“, ktorý zverejnila firma Palo Alto Networks. V celosvetovom prieskume, ktorý prebehol koncom roka 2022, odpovedalo viac ako 2,5-tisíc respondentov, ktorí majú na starosti zabezpečenie či IT vo firmách a ďalších organizáciách pôsobiacich v rôznych odvetviach.

Nové partnerstvo prináša spoločnosti Seyfor špičkové možnosti zabezpečenia moderných cloudových prostredí, ktoré klienti využívajú. „Trend presunu dát do cloudového prostredia je prítomný naprieč celým IT sektorom. Sú s tým ale späté ďalšie úskalia. Tradičná ochrana sa totiž z pracoviska prenáša na každého jednotlivého používateľa, na jeho súkromný počítač či napríklad mobilný telefón. Preto rozširujeme portfólio výrobcov zabezpečenia, aby sme zákazníkom ponúkli najefektívnejšiu a najkomplexnejšiu záštitu eliminujúcu aj tieto nové hrozby,“ dodáva Luboš Rúta.

Ochrana od samého začiatku

Vďaka vzniknutému partnerstvu majú klienti Seyforu teraz na výber z dvoch dodávateľov bezpečnostných systémov. Okrem Palo Alto Networks ide aj o riešenie ďalšej významnej spoločnosti v oblasti bezpečnosti – americkej firmy Fortinet. Je tak možné navrhnúť optimálne riešenie zabezpečenia s ohľadom na potreby zákazníkov a ich infraštruktúru.

Ďalšou pridanou hodnotou novej spolupráce je zameranie na bezpečnosť vývoja nových systémov, aplikácií či funkcionalít. Už počas neho je potrebné minimalizovať bezpečnostné hrozby. Celý proces od vývoja po uvedenie do prevádzky zahŕňa analýzu rizík, bezpečnostné testovanie a overovanie, aby sa zamedzilo bezpečnostným hrozbám.

Značky: