Silvester bude aj kvôli lockdownu pre vozidlá obzvlášť rizikový

0

Pozor nielen na petardy, nástrahy počasia, hlodavce, ale aj ďalšie parkovacie škody či poškodenie a vykradnutie auta neznámym vinníkom.

Tohtoročný Silvester bude zaťažkávacou skúškou aj pre vozidlá. Keďže sa počas lockdownu obmedzila mobilita, mnohí budú oslavy záveru roka prežívať doma s autom zaparkovaným pred domom. Petardy, vrtochy počasia s prípadným pádom cencúľov a snehu zo striech, rozhryzenie káblov hlodavcami, ale aj parkovacie škody či vykradnutie auta sú len malým výpočtom toho, ako na koncoročné sviatky môže doplatiť vaše auto. „Stále viac vozidiel parkuje na spoločných parkoviskách, napríklad na sídliskách. Práve škody bez známeho vinníka sú čoraz bežnejšie,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Predchádzajte škodám

Ako podotýka Vladimír Guštafik, najbezpečnejším riešením je vyhnúť sa tomu, aby vozidlo zostalo na spoločnom nestráženom parkovisku, resp. na kritickom mieste, kde hrozia škody. Napríklad, kde počas silvestrovskej noci môžu vychádzať ľudia, aby si oslavy spestrili hádzaním petárd, delobuchov, ohňostrojov a iných druhov pyrotechniky, alebo pod vplyvom alkoholu úmyselne poškodili, zdemolovali či inak zničili vozidlo. Vyhnite sa aj parkovaniu pod oknami, kde pyrotechniku môžu vyhadzovať ľudia z okien. Okrem toho v prípade nepriazne počasia, napríklad silného vetra, hrozí zosuv časti strechy a pri mrazivom počasí a snežení zas pád snehu a cencúľov zo striech. Veľkým rizikom je aj ponechanie vozidla na odľahlom mieste, ktoré je ideálnym miestom pre zlodejov. Najbezpečnejšie je tak mať vlastnú garáž, kde vozidlo zaparkujete, prípadne ak máte služobné vozidlo, zaparkovať ho vo firemnej garáži. Ak to nie je možné, zvoľte iné bezpečné miesto.

Drahá výbava

Ako Vladimír Guštafik pripomína, aj vzhľadom na rizikovosť je dobré, ak majiteľ vozidla má aj havarijné poistenie. „Povinné zmluvné poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky. Kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou. A to aj pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, krádeži vozidla či jeho časti, pri živelných udalostiach a podobne,“ upozorňuje odborník. Treba si uvedomiť, že vozidlá majú dnes väčšiu a drahšiu výbavu. „Stále väčšie a drahšie čelné sklá s kamerami či vyhrievaním, panoramatické strešné okná alebo celé strechy, to všetko môže pri poškodení pyrotechnikou znamenať veľmi veľký zásah do rodinného rozpočtu, ak vozidlo nie je havarijne poistené,“ spresňuje.

Ako riešiť škodové udalosti

Ak k poškodeniu vozidla došlo, napríklad pyrotechnikou, prípadne niekto vandalizmom zničil alebo poškodil vozidlo, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia. „Nezáleží pritom na tom, či ste vinníka identifikovali, alebo nie. Čo poisťovňu bude zaujímať, je dokumentácia. Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne či fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu,“ radí odborník. Tú je potrebné privolať v prípade, ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby. „Zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou je nevyhnutné aj vtedy, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia,“ vysvetľuje. Pokiaľ chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove.

Políciu privolajte tiež vtedy, ak výška škody prevyšuje 4 000 eur. Ak si nie ste istý výškou škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing.  „My odporúčame a vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody, alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4 000 eur. Políciu treba privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba alebo bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie,“ vysvetľuje odborník Business Lease.

V prípade totálnej škody vozidla, ak napríklad zhorelo do tla, zostalo zdemolované či ho ukradli, poskytuje poisťovňa obvykle plnenie do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť tisícky eur a znáša ho klient poisťovne. „Pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta tzv. GAP poistenie. Napríklad  Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ podotýka.

Kedy poistenie nepomôže

Pozor však, ak poškodili elektroinštaláciu auta hlodavce, poisťovňa poistné plnenie odmietne. „Momentálne je vo väčšine poistných podmienok poškodenie káblov hlodavcami vylúčené, teda nespadá do poistenia, a to aj v prípade operatívneho lízingu, kedy náklady za opravu takéhoto poškodenia hradí nájomca,” upozorňuje Vladimír Guštafik. Ďalšie výluky, kedy poisťovňa kráti či odmietne poistné plnenie bývajú najčastejšie prípady neúplného zdokumentovania poistnej udalosti, nesprávnej obsluhy vozidla, alebo v prípade poistnej udalosti, ktorú ste spôsobili vy pod vplyvom alkoholu, alebo ste išli vedome do rizika.

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár