Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Lenovo prináša rekordné výsledky vo štvrtom štvrťroku a nový míľnik fiškálneho roka – nárasty prekročili hranicu 60 miliárd USD s rekordnými ročnými ziskami

 Spoločnosť Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) dnes oznámila rekordné výsledky skupiny za štvrtý štvrťrok aj fiškálny rok s fenomenálnym rastom vo všetkých oblastiach podnikania. Výsledky demonštrujú odolnosť a schopnosť skupiny dosahovať vyvážený, konzistentný a udržateľný rast, pretože pokračuje v diverzifikácii a transformácii v súlade so svojou korporátnou stratégiou 3I (Inteligentný IoT, Inteligentná Infraštruktúra, Inteligentné Riešenia).

Príjmy spoločnosti vo štvrtom štvrťroku medziročne vzrástli o 48 % na 15,6 miliárd USD. Zisk zaznamenal najvyššiu mieru rastu za posledné dva roky – so ziskom pred zdanením 380 miliónov USD a čistým ziskom 260 miliónov USD – a to o 392 %, respektíve 512 %. Výsledky Q4 uzavreli rekordný rok, pričom ročné príjmy skupiny presiahli 60 miliárd USD a po predchádzajúcom fiškálnom roku tak vzrástli o viac ako 10 miliárd USD. Zisk rástol ešte rýchlejšie, so ziskom pred zdanením takmer 1,8 miliardy USD a čistým príjmom 1,2 miliardy USD – medziročne o viac ako 70 % v rámci oboch.

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo konečnú dividendu vo výške 3,09 amerických centov alebo 24 hongkongských centov na akciu za fiškálny rok končiaci sa 31. marca 2021.

Finančný súhrn: 

 Fiškálny rok 20/21

amerických dolárov

Fiškálny rok 19/20

amerických dolárov

Rozdiel

 

 4. štvrťrok 20/21

amerických dolárov

4. štvrťrok 19/20

amerických dolárov

Rozdiel

 

Príjmy skupiny60,74250,71620 %15,63010,57948 %
Zisk pred zdanením1,7741,01874 %38077392 %
Čistý zisk

(zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou)

1,17866577 %26043512 %
  
Zisk na akciu (americké centy)9.545.583.962.190.361.83

Vyjadrenie predsedu a výkonného riaditeľa – Yuanqing Yang:

Rekord vo štvrtom štvrťroku je spôsobený súčasným dvojciferným rastom príjmov vo všetkých hlavných skupinách

 • Najlepší štvrtý štvrťrok v oblasti PC a Inteligentných Zariadení (PCSD) s príjmami 12,4 miliárd USD, medziročným nárastom o 46 % a ziskovosťou na historicky maximálnej hodnote 6,7 %.
 • Všetky geografické oblasti dosiahli vysoký dvojciferný rast výnosov v skupine PCSD a objem počítačov prerástol trh – čo ďalej posilnilo globálne číslo 1 v oblasti PC.
 • Tablety zaznamenali prelomový štvrťrok a dodávky medziročne vzrástli o 157 % – zhruba trikrát rýchlejšie ako trh.
 • Vysoký rast a objemy prémiových segmentov (Hráčske, Tenké a ľahké, Chromebooky, Vizuálne) naďalej prerastajú trh a prinášajú silné dvoj až trojciferné miery rastu.
 • Príjmy z Mobilnej Obchodnej Skupiny (MBG) dosiahli hyper-rast, medziročný nárast o 86 % na 1,54 miliardy USD – čo predstavuje zisk pred zdanením 21 miliónov USD – čo je rekordné maximum od akvizície spoločnosti Motorola.
 • Rozšírené vzťahy s operátormi a silné produktové portfólio vrátane produktov 5G spôsobili, že objemy smartfónov rástli trojciferným tempom v Severnej Amerike, Európe a ázijsko-tichomorskej oblasti.
 • Podiel na trhu so smartfónmi v našej bašte v Latinskej Amerike dosiahol rekord takmer 21 %.
 • Príjmy Skupiny Dátových Centier (DCG) boli silné a medziročne vzrástli o 32 % na 1,6 miliardy USD, čo je piaty priamy štvrťrok priameho rastu na trhu. Ziskovosť sa medziročne zlepšila o 4,4 bodu.
 • Obchod s Poskytovateľom cloudových služieb medziročne vzrástol o 73 % a na trhu dosiahol 61-bodovú prémiu.
 • Rekordne vysoké príjmy vo štvrtom štvrťroku boli dosiahnuté pre Servery, Úložiská, Softvérovo Definované Infraštruktúry, Softvér a HPC/AI. Tradične boli hlavným bodom rastu Úložiská, ktoré medziročne stúpli na 73 %.
 • Podnik Burgeoning Edge prináša silné znaky budúceho rastu.
 • Transformačné podniky tiež dosiahli rekordný rast, ktorý bol podporený pokračujúcim silným rastom príjmov zo Služieb a Softvéru*, medziročný nárast o 44 %. príjmov zo Spravovaných služieb* (DaaS, TruScale) sa takmer zdvojnásobili a príjmy z Riešení* vzrástli medziročne o 65 %. 

Míľnik fiškálneho roka podporovaný využitím kľúčových kompetencií jasnej stratégie, inovácie produktu, prevádzkovej dokonalosti a globálneho/lokálneho modelu

 • Prvýkrát príjmy skupiny vzrástli o viac ako 60 miliárd USD, čo predstavuje nárast o viac ako 10 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 20 % iba za jeden rok.
 • Skupina Inteligentných Zariadení (PCSD a MBG) dosiahla nárast výnosov o 20 %, respektíve 15 %.
 • Lenovo v oblasti Inteligentnej transformácie Príjmy v rámci Softvéru a Služieb rástli dvakrát rýchlejšie ako celkové príjmy skupiny, medziročne takmer o 40 % na rekordných 4,9 miliárd USD – teraz tvoria 8 %* tržieb skupiny.

Operatívny súhrn:

 • S účinnosťou od 1. apríla 2021 skupina Lenovo spojila tímy služieb a riešení a schopnosti z celej spoločnosti, aby vytvorili špecializovanú organizáciu – novú Skupinu Riešení a Služieb (SSG). Táto obchodná skupina ďalej posilní naše portfólio pripojených služieb a zvýši sadzby pripojenia, zdokonalí a rozšíri spravované služby a vyvinie opakovateľné riešenia v kľúčových vertikálnych odvetviach.
 • Globálny dodávateľský reťazec skupiny je naďalej najlepší vo svojej triede, pričom globálna stopa sa rozširuje o novú internú továreň v Maďarsku, ktorá bude plne funkčná neskôr v roku 2021. Spoločnosť Gartner nedávno zaradila spoločnosť Lenovo medzi 25 spoločností s najlepším dodávateľským reťazcom na svete, označujúc spoločnosť za vynikajúcu v oblasti transformácie podnikania riadenej zákazníkmi, a to využívaním pokrokových technológií ako 5G, blockchain a umelá inteligencia na optimalizáciu dodávania produktov a riešení zákazníkom na 180 trhoch.
 • Pokrok a ambície v oblasti udržateľnosti pokračujú významným tempom, keď sa emisie skleníkových plynov Typu 1 a 2 za posledné desaťročie znížili o 92 % a spoločnosť má zavedené nové agresívne vedecky založené ciele do roku 2030, ktoré ešte viac posúvajú vpred. Lenovo bola tiež za spoločnosť Podľa každoročného indexu Corporate Knights bolo Lenovo označené ako jedna zo 100 najudržateľnejších spoločností na svete.
 • Spoločnosť Boston Consulting Group označila Lenovo za jednu z najinovatívnejších spoločností na svete – umiestnila sa na 25. mieste z 50 najlepších.

Obchodné vyhliadky

Výzvy fiškálneho roka 20/21 pokračujú v rôznej miere aj v novom roku. Aj napriek tomu, že sa trvalé zmeny na trhu hv priebehu minulého roka zrýchlili, výhľad skupiny na zvyšok roku 2021 a fiškálneho roka 21/22 zostáva pozitívny. Zmeny na trhu za posledný rok podnietili tri hlavné trendy, ktoré skupina zúročuje. Po prvé, aktualizácia spotreby, keď zákazníci trávia viac času na svojich zariadeniach, viac nakupujú viac a inovujú častejšie. Po druhé, vylepšenie infraštruktúry, keď zákazníci prešli od nákupu produktov dátových centier k nákupu celkových riešení infraštruktúry. A nakoniec, aktualizácia aplikácií, ktorá sa výrazne zrýchlila s digitalizáciou a inteligentná transformácia, ktorú umožnila, že sa umelá inteligencia stala skutočnosťou. Osvedčené výsledky spoločnosti Lenovo v oblasti realizácie, jej globálno-lokálny operačný model a nová organizačná štruktúra v súlade s týmito trendmi, ďalej posilnia schopnosť skupiny dosiahnuť dlhodobý udržateľný rast.

* fakturovaný príjem

Značky: