Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dohoda upravuje podmienky retransmisie televíznych staníc skupiny Markíza od 1. júla 2021 na obdobie štyroch rokov pre lineárny prenos vo všetkých formách, teda prostredníctvom káblovej, satelitnej, či IPTV technológie.

Skupina Markíza a Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT) dnes, vo štvrtok 24. júna 2021, podpísali novú viacročnú rámcovú dohodu o podmienkach šírenia všetkých staníc skupiny Markíza v sieťach jednotlivých členov APKT.

Dohoda upravuje podmienky retransmisie televíznych staníc Markíza, Markíza +1, Doma a Dajto od 1. júla 2021 na obdobie štyroch rokov pre lineárny prenos vo všetkých formách, teda prostredníctvom káblovej, satelitnej, či IPTV technológie. Členovia APKT majú navyše možnosť podpísať doplnkovú zmluvu o nelineárnych službách, ako sú TV archív a OTT streaming. V neposlednom rade, všetci členovia, ktorí šíria aj stanice Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International, budú benefitovať z ďalších zliav zohľadňujúcich zaradenie celého portfólia televíznych kanálov vlastnených spoločnosťou CME.

„Sme radi, že môžeme pokračovať v našom dlhoročnom partnerstve s členmi združenia APKT a chceme sa poďakovať ich zástupcom za konštruktívne, korektné a úctivé rokovania,“ povedal Matthias Settele, generálny riaditeľ skupiny Markíza.

„Televízne stanice skupiny Markíza sú pre našich zákazníkov atraktívne, a preto sme spokojní s uzavretím dlhodobej zmluvy zabezpečujúcej práva na ich retransmisiu pre našich členov a domácnosti, ktorým poskytujú svoje služby,“ povedal Robert Ťavoda, prezident APKT.

APKT reprezentuje 18 operátorov, ktorí majú dosah na približne 215 000 domácností po celom Slovensku.

Novú zmluvu dnes popoludní v priestoroch TV Markíza podpísali prezident APKT Ing. Robert Ťavoda a konatelia spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Mag. Matthias Settele a Ing. Marianna Trnavská.

Značky: