Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zvýšila medziročne objem úverov o viac ako 10 % a opakovane dosiahla vynikajúce hospodárske výsledky.

„Rok 2015 bol náročný z pohľadu silnej konkurencie aj regulácie. Z pozície systémovo významnej banky sme sa k regulačným požiadavkám postavili zodpovedne. Napriek tomu skupina VÚB vykázala priaznivé obchodné výsledky a zvýšila ziskovosť pri zachovaní vynikajúcej kvality portfólia. Objem úverov skupiny VÚB vzrástol medziročne o 10,2 % a dosiahol hodnotu 9,1 mld. EUR, pričom sa pomer kvalitných úverov pohyboval na úrovni 94 %,” dodal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Skupina VÚB vykázala dobré výsledky aj z hľadiska efektívnosti znížením pomeru nákladov a výnosov na úroveň 47,8 %. Hrubé prevádzkové výnosy skupiny VÚB sa medziročne zvýšili o 1,7 % na 552,8 mil. EUR. Tento nárast je výsledkom výnosov z poplatkov a provízií z predaja a služieb, o ktoré sme zaznamenali zvýšený záujem. Celkové náklady sa znížili o 3 % a ustálili sa na úrovni 264,4 mil. EUR. Čistý prevádzkový zisk skupiny VÚB teda dosiahol 163,9 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,4 %.

Kapitálová primeranosť skupiny VÚB ostáva aj naďalej silná a v roku 2015 dosiahla 16,30 %, čo spĺňa minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

 Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výnosy:

mil. EURDec 2015Dec  2014Zmena
Prevádzkové výnosy552,8543,71,7 %
Prevádzkové náklady(264,4) (272,6)-3,0 %
Prevádzkový zisk bez bankového odvodu288,4271,16,4 %
Zisk pred zdanením213,6189,612,7 %
Čistý zisk za rok163,9145,812,4 %
Základné a zriedené zisky na akciu v eurách12,6311,2312,5 %
Pomer nákladov a výnosov47,83 %50,13 %-230 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. EURDec 2015Dec  2014Zmena
Úvery klientom9,1268,28310,2 %
Vklady od klientov8,5537,8598,8 %
Celkové aktíva12,62511,6997,9 %

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100 %-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50 %) a VÚB Asset Management (podiel 40,55 %).

Značky: