Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina ZSE uzavrela dohodu o dodávke skvapalneného zemného plynu (LNG) pochádzajúceho prevažne z USA. Diverzifikuje tým zdroje a zvyšuje bezpečnosť dodávok pre svojich zákazníkov na celom Slovensku. Partnerom skupiny ZSE v tejto transakcii je ORLEN Group, najväčšia energetická spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy.

Skupina ZSE, pod ktorú patria významní dodávatelia energií ZSE Energia a Východoslovenská energetika, uzavrela s partnerom v rámci skupiny ORLEN Group vysoko komplexnú transakciu. „Náš kontrakt predstavuje významnú diverzifikáciu dodávok zemného plynu v objeme takmer 30 % súčasnej spotreby našich zákazníkov,“ vyzdvihuje Juraj Bayer, predseda predstavenstva a obchodný riaditeľ oboch spoločností.

Zákazníci budú mať vzhľadom na dohodnuté obchodné podmienky LNG k dispozícií v roku 2025.
LNG sa bude v budúcom roku prevážať z USA tankermi, ktoré dorazia do litovského terminálu v Klaipede. Na Slovensko bude následne zemný plyn dopravený cez Poľsko. „Využijeme severné plynovodné prepojenie, ktoré ešte viac zvyšuje energetickú bezpečnosť a nezávislosť od ruského plynu a ukrajinského tranzitu. Aktuálne predstavuje kľúčové strategické opatrenie na zabezpečenie dostatku zemného plynu pre všetkých zákazníkov značiek ZSE a VSE,“ upresňuje Juraj Bayer.

Strategické partnerstvo a spolupráca skupiny ZSE s poľským partnerom boli pre uzavretie tohto obchodu kľúčové. Ide o prvý kontrakt na Slovensku, ktorý využíva toto severné prepojenie, čím sa diverzifikuje riziko spojené nielen so zdrojom zemného plynu, ale tiež s kapacitou tranzitných prepojení.
ORLEN Group vníma energetickú bezpečnosť Poľska ako svoju strategickú prioritu, pričom si uvedomuje, že pre celkovú stabilitu regiónu je rovnako potrebná energetická bezpečnosť v širšom kontexte. Spoločnosť je pripravená posilniť energetickú bezpečnosť celého regiónu vďaka diverzifikácii svojho portfólia a dostupnosti a pripravenosti plynárenskej infraštruktúry.

Skupina ZSE má na trhu so zemným plynom významný trhový podiel a pod obchodnými značkami ZSE a VSE vystupuje ako druhý najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku.

Značky: