Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V reakcii na nedávne oznámenie nového WiFi štandardu 802.11ax sa mnohé organizácie začali tešiť na to, ako si budú bez starostí užívať rýchlejšieho pripojenia. To však predstavuje len jednu z mnohých výhod, ktoré tento štandard ponúkne.

Plusom nepochybne bude už len samotná vyššia rýchlosť, ktorú prinesie upgrade na WiFi 6, ako sa štandard 802.11ax bežne označuje. Samotný prechod na vyšší štandard je nevyhnutný a pozitívny krok vpred. V porovnaní s predchádzajúcimi technológiami sa predpokladá rýchlosť vyššia až o 40%, ktorá sa v konečnom dôsledku prejaví pružnejším fungovaním sietí.

Prečo ale nechcieť viac? Spoločnosti by sa mali snažiť z nástupu WiFi 6 vyťažiť aj menej zjavné výhody a odlíšiť sa vďaka tomuto štandardu od konkurencie tím, že urýchlia svoj vlastný rozvoj.

Väčšia mobilita zamestnancov

Prvý spôsob, ako sa odlíšiť od ostatných, je úzko sprevádzaný s trendom, ktorý v súčasnosti naberá na sile v priemysle. Prirodzeným dôsledkom rozmachu Internetu vecí a používanie vlastných zariadení na pracovisku sú nové pracovné metódy vrátane práce na diaľku a z domova, ktoré však niektoré spoločnosti, a to najmä tie malé a stredne veľké, doposiaľ museli zavádzať len s veľkou opatrnosťou. Ich nedôvera pramenila hlavne z toho, že nevedeli, či zamestnanci pri používaní vlastných zariadení mimo pracovisko dosiahnu rovnakého pracovného výkonu a či nebude narušené ich vzájomné prepojenie.

S istotou dnes môžeme povedať, že vďaka WiFi 6 odpadajú starosti s funkčnosťou pripojenia v miestach s vysokou hustotou prevádzky. Naviac sa vďaka štandardu WiFi 6 predĺži tiež výdrž batérií pripojených zariadení, takže zamestnanci môžu zostať mobilní dlhšiu dobu.

Rýchlosť pripojenia prispieva k väčšej mobilite – na tento fakt je nutné myslieť s ohľadom na to, do akej miery dnes atraktivita pracovného miesta v očiach zamestnancov závisí na flexibilite. Upgradom na štandard WiFi 6 nielenže rozšírite možnosti pre svojich stávajúcich pracovníkov, ale tiež sa stanete atraktívnejším zamestnávateľom pre potenciálnych uchádzačov.

Buďte najhodnotnejším článkom reťazca

Vyššiu rýchlosť, lepšiu efektivitu a silnejší výkon naprieč vašimi internými systémami nepochybne uvítajú tiež obchodní partneri a spolupracovníci vo vašom dodávateľskom reťazci.

Vyššia rýchlosť siete otvára omnoho viac možností nasadenia a vytvára obrovskú paletu príležitostí pre užívateľov a obchodných partnerov. Upgrade na nový štandard WiFi 6 prinesie všetkým zúčastneným presne to, čomu v obchodných vzťahoch prikládajú prvoradú pozornosť – maximálnu efektivitu, kvalitu, bezpečnosť a obmedzenie rizík.

Úspora prevádzkových nákladov

Ruku v ruke so zvýšením rýchlosti, efektivity a kvality klesajú nároky na údržbu. Tento vývoj so sebou prináša tiež menej prestojov, zvýšenú dôveru v prevádzkové schopnosti a technológie vašej spoločnosti a spokojnejších zamestnancov.

Tieto výhody sú ešte hmatateľnejšie v numerickom vyjadrení. Prevádzkové výdaje sú v dnešnej dobe úzko previazané s digitalizáciou. Pokiaľ si dnes nemôžete dovoliť niečo prehliadnuť, potom sú to vaše technológie, ktorých fungovanie sa často odvíja od rýchlosti pripojenia.

Archivácia a správa dát, riadenie interných aj externých vzťahov, uchovávanie súborov, výskumné aktivity, rozvoj znalostí v reálnom čase, využívanie sociálnych sietí, chatovacie aplikácie, to všetko dnes hrá kľúčovú rolu v každodennom podnikaní a neobíde sa bez silnej a rýchlej siete.

Keď sa ktorýkoľvek z týchto článkov pokazí, často vyžaduje nákladnú opravu. Výrazné zníženie pravdepodobnosti takýchto porúch užívateľom dodáva nielen istotu v ich systémy, ale tiež ovplyvňuje režijné náklady.

Jednorázový výdaj spojený s prechodom na WiFi 6 tak spoločnostiam v konečnom dôsledku môže ušetriť celý rad budúcich nákladov. A to sme ešte nespomenuli finančný prínos vyššie uvedených výhod, ako sú napr. vyššia kvalita pracovníkov, loajálnejší a lepšie fungujúci dodávateľský reťazec a jednoduchšie administratívne procesy.

Nezostávajte pozadu

WiFi 6 nepochybne bude kopírovať vývoj iných prevratných technologických noviniek a čoskoro sa stane samozrejmosťou. Podobný dopad bude mať v nadchádzajúcom roku telekomunikačný štandard 5G. Internet vecí, big dáta a umelá inteligencia už teraz spoločnostiam pomáhajú odlíšiť sa od konkurencie.

To isté sa dá očakávať od WiFi 6, pričom najviac z tohoto štandardu zrejme vyťažia tí, ktorí nezostanú pozadu. Je teda úplne kľúčové prejsť na tento štandard a potom nájsť spôsoby jeho uplatnenia, ktoré vám pomôžu odlíšiť sa od ostatných. A pokiaľ vás v jeho zavádzaní a využití porazia vaši najväčší konkurenti v obore, potom už možno budú všetky ostatné spôsoby, ktorými ste sa chceli odlíšiť, zbytočné. Už totiž budete v poli porazených, čo sa týka kvality riadenia, dodávateľského reťazca, atraktivity pre zamestnancov, nárokov na údržbu, prestojov a koniec koncov tiež úspory nákladov.

Prvým krokom je byť rýchlejší než ostatní alebo s nimi aspoň držať tempo. Zaberte, aby ste boli pripravení na rýchlosť, ktorú so sebou prináša štandard WiFi 6.

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer ve společnosti Zyxel

Značky: