Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S platnosťou od 1. marca dochádza v satelitnej platforme Skylink, ku zmene v štruktúre programových balíčkov a úprave cien. Zmeny sa dotknú predovšetkým platenej ponuky, kedy nová štruktúra ponúkaných služieb lepšie zodpovedá zisteným preferenciám zákazníkov. Menej populárne platené programové balíčky sa rušia, a naopak ponuka najpopulárnejších balíčkov sa rozširuje.

K 1. marcu sa tak rušia programové balíčky HD Plus, Multi HD a Mixbox. Balíčky Smart a Komplet zostávajú bez zmeny. Cena balíčka Multi bude 12,90 €  mesačne, balíčka Kombi 15,90 €  mesačne a Flexi 7 sa mení na Flexi 10 s novou cenou 11,50 € mesačne. Jednorazová úhrada za reaktiváciu dekódovacej karty sa znižuje na 8,00 €.  Jednorazové predplatné Servisného poplatku na rok či dva zostáva nezmenené. Ku zmene ceny na 3,99 €  mesačne od 1. marca dochádza len pri pravidelných platbách Servisného poplatku prostredníctvom platobnej metódy SIPO alebo Inkaso z účtu. Zároveň sa divákom neplatenej ponuky Digital od 23. januára rozšíri ponuka programov o populárny filmový kanál Filmbox. Všetci diváci tak budú mať prístup k atraktívnym filmovým premiéram a oceneným televíznym seriálom.

Dôvodom pre vyššie uvedené zmeny, je celkové zatraktívnenie programovej ponuky jednotlivých balíčkov, počas niekoľkých posledných rokov, a to pri zachovaní pôvodných cien. Počas tejto doby sa však oproti tomu zásadným spôsobom zmenili finančné podmienky, za akých sú jednotlivé programy zakúpené od poskytovateľov obsahu. Ďalším argumentom pre reštrukturalizáciu ponuky bola uskutočnená analýza hodnoty programov pre zákazníkov vo vzťahu k nákladom. Za týmto účelom bolo v minulom roku vykonaných niekoľko rozsiahlych prieskumov sledovanosti. Veľkým prínosom bolo tiež vyhodnocovanie sledovanosti jednotlivých programov, prostredníctvom internetovej televíznej služby Skylink Live TV, ktorá je všetkým zákazníkom platených programových balíčkov k dispozícii zadarmo.

Na grafe sú názorne vidieť spomínané zmeny v kvalite zloženia platenej programovej ponuky, ku ktorým došlo od poslednej úpravy cien. Ide o balíčky Multi, kde k poslednej úprave ceny došlo dňa  1. 7. 2014 a Kombi, kde posledná zmena nastala k 1. 10. 2013. Podobne sú na tom aj ostatné balíčky v našej ponuke.

 

Značky: