Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najčastejším dôvodom, prečo Slováci vynechali letnú dovolenku, boli finančné dôvody, čo v prieskume uviedlo až 55% respondentov. Zhruba tretina ľudí zarábajúcich do 600 eur je ochotná na letnú dovolenku investovať od 500 do 1 000 eur. Zatiaľ čo dôvodom vynechania letných dovoleniek u žien boli najmä financie, u mužov prevládala pracovná vyťaženosť. Zhruba polovica ľudí z Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja na tohtoročnej dovolenke nebola a ani si ju dovoliť nemôže.

Najviac nás láka oddych pri mori

Viac ako polovica opýtaných ľudí tohtoročnú letnú dovolenku už absolvovala alebo sa na ňu ešte len chystá, vyplýva to z prieskumu Platy.sk. Rozpočet, ktorý sú Slováci ochotní použiť na svoju dovolenku, sa pohybuje v rozmedzí od 500 do 1 000 eur. Hneď po nich nasleduje skupina ľudí, ktorí na letnú dovolenku minú od 300 do 500 eur. Najčastejším dôvodom, prečo Slováci vynechali možnosť letného oddychu, boli finančné dôvody, čo v prieskume uviedla viac ako polovica respondentov. Oddych pri mori vyhľadáva zhruba polovica opýtaných, pričom len 11% respondentov trávi svoje voľno pri vode na Slovensku.

Koľko sme ochotní investovať na dovolenku?

Pozreli sme sa aj na to, koľko investujú na letné dovolenky ľudia z jednotlivých platových skupín. Až tretina ľudí zarábajúcich do 600 eur je ochotná na letnú dovolenku investovať od 500 do 1 000 eur. Takmer polovica tých, ktorí zarábajú nad 1 500 eur, sú ochotní za dovolenku zaplatiť nad 1 000 eur, pričom až 34% podiel opýtaných v tejto platovej skupine, investuje na dovolenku oveľa menej.

 

Graf: Ochota investície respondentov na letnú dovolenku podľa platových pásiem

Slováci vynechávajú dovolenku najmä kvôli financiám - graf

Zdroj: Platy.sk

Pobyty pri mori lákajú viac ženy, muži preferujú slovenské hory

Letnú dovolenku absolvovala alebo ju plánuje absolvovať viac ako polovica žien, pričom výsledky prieskumu potvrdili, že muži chodili na dovolenku o čosi menej, približne o 4 percentuálne body. Vynechanie letných dovoleniek u žien zapríčinil nedostatok financií, pričom hlavným dôvodom u mužov bola pracovná vyťaženosť. Oddych pri mori preferujú viac ženy, zatiaľ čo muži vo väčšej miere vyhľadávajú pobyty na slovenských horách.

V Bratislavskom kraji bol 60% podiel dovolenkujúcich

Najvyšší podiel ľudí, ktorí si dovolili tohtoročnú dovolenku, tvorilo 60% respondentov z Bratislavského kraja, ktorí dovolenkovali o 8 p. b. viac oproti celkovému priemeru. Najväčší rozdiel oproti Bratislavskému kraju vznikol pri respondentoch z Nitrianskeho kraja, kde bol podiel ľudí, ktorí absolvovali letnú dovolenku, nižší o 18 percentuálnych bodov. Zhruba polovica ľudí z Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja na tohtoročnej dovolenke nebola, a ani ju v najbližšom období neplánuje, je to najmä kvôli nedostatku prostriedkov, ktoré by mohli na pobyt investovať.