Najviac Slovákov, až 64 percent, je ochotných pravidelne investovať sumu do 100 eur mesačne. Jednorazovo sú ochotní dať najčastejšie na tento účel do 2 500 eur.

Takmer polovica  – až 48 % ľudí – má k dispozícii voľné peňažné prostriedky vo výške menšej ako 2 500 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala spraviť Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky (PPSS) začiatkom leta 2019.

Na vytvorenie dostatočnej rezervy pre prípad potreby – straty práce či dlhodobej práceneschopnosti – je to však málo. Podľa Martina Kaňu, predsedu predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, by mal mať človek nasporených toľko peňazí, koľko potrebuje minimálne na zaplatenie bežných potrieb počas šiestich mesiacov. „Medzi nevyhnutné výdavky patria napríklad náklady na bývanie, školu, výdavky na dopravu, stravu či výživné, povinné zmluvné poistenie za auto,“ dodáva Martin Kaňa. Suma 2 500 eur preto vo väčšine prípadov na dostatočnú rezervu nestačí.

Aj z údajov Poštovej banky je zrejmé, že okrem študentov, ktorí viac míňajú ako im prichádza na účet, majú dôchodcovia na bežných účtoch našetrenú rezervu na približne jeden mesiac a pracujúci na dva mesiace.

Možno aj preto Slováci uprednostňujú skôr pravidelné investovanie nižších súm. Vyplynulo to z prieskumu PPSS. „Mesačnú frekvenciu uprednostňuje najviac ľudí, väčšina z nich by investovala do 100 eur mesačne. Investovanie menšej sumy raz za mesiac uprednostňuje až 48 percent oslovených,“ vysvetľuje Martin Kaňa.

Napriek tomu, že pravidelné investovanie Slovákov vyplýva najmä z ich finančnej reality, ide o správny prístup. „Pravidelným investovaním sa totiž vyhnú nesprávnemu načasovaniu investície a získajú možnosť vyššieho zhodnotenia ako pri pevných úrokových sadzbách bankových produktov,“ vysvetľuje Martin Kaňa.

PPSS má aj preto všetky svoje fondy nastavené tak, aby ich mohli bez problémov využiť aj tí, ktorí si môžu dovoliť investovať iba menšie sumy. Pri výbere programu pravidelného investovania si môžu záujemcovia nastaviť mesačné platby už od 10 eur.

Výber konkrétneho fondu, v rámci programu pravidelného investovania, závisí od rizikového profilu investora.  Teda, či ide o nováčika alebo skúseného investora. Dôležité je i to, akú mieru rizika je schopný znášať.

Najobľúbenejším spomedzi fondov PPSS je Náš prvý realitný. Ide o fond s nízkou mierou rizika na úrovni 2 zo 7-stupňovej škály. Jeho medziročná výkonnosť na konci júla 2019 dosiahla 2,94 % po očistení o poplatky za správu, čo je výrazne viac než ponúkajú klasické vkladové produkty bánk. Ešte vyšší bol výnos ďalšieho realitného fondu – Office real estate, ktorý klientom za ostatný rok zarobil 3,35 %.

Najvýkonnejší fond PPSS je Aktívny fond, ktorý od začiatku roka zhodnotil investované prostriedky o 18,25 percenta. Ide však o najrizikovejší z ponúkaných fondov s mierou rizika 6 zo 7-stupňovej škály.

O prieskume

Prieskum o investovaní realizovala agentúra 2muse na základe požiadavky Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky v júni 2019. Zúčastnilo sa ho 600 respondentov.