Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hlavným faktorom ovplyvňujúcim úmrtnosť v prípade infarktu, zástavy srdca a mozgovej príhody je doba medzi nástupom príznakov a liečbou. Cieľom slovenského tímu zo startupu STEMI Global je urýchlenie diagnostiky vďaka virtuálnemu prepojeniu zdravotníka a lekára. Vďaka tomu sa stali jedným z vybraných projektov v tohtoročnej inovačnej výzve Regionálneho inovačného programu EIT Health 2019 – EIT Health RIS Innovation Call 2019.

Cieľom startupu STEMI Global je ušetriť rozhodujúci čas pri diagnostike srdcového infarktu, zástavy srdca a mozgovej príhody. Kardiovaskulárne choroby spôsobujú v EÚ každý rok 1,8 milióna úmrtí. V mnohých prípadoch je hlavným faktorom ovplyvňujúcim krátkodobú aj dlhodobú úmrtnosť a chorobnosť čas medzi nástupom príznaku a vykonaním liečby v nemocnici. Tri najkritickejšie prípady sú STEMI (infarkt myokardu s eleváciou segmentov ST), mŕtvica a ťažká zástava. Riešenie vytvára virtuálne spojenie medzi záchranárom, lekárom a dispečerom prostredníctvom softvérového riešenia dostupného v aplikácii a na webe, ktoré pomáha v týchto časovo kritických prípadoch.

V rámci inovačnej výzvy EIT Health RIS Innovation Call 2019 dostanú vybrané startupy školenie a financovanie do výšky 75 000 EUR od EIT Health, jedného z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. V jednej z najsľubnejších výziev na inováciu v oblasti zdravotnej starostlivosti v strednej, východnej a južnej Európe hodnotitelia vybrali dvanásť projektov, ktoré jedného dňa môžu pomôcť európskym občanom žiť dlhšie, zdravšie a šťastnejšie. Celkovo bolo predložených 104 žiadostí. Z dvanástich vybraných projektov prišli štyri zo Slovinska, dva z Chorvátska a Rumunska a po jednom z Grécka, Estónska, Talianska a Slovenska. Poskytnuté riešenia sa týkajú veľkých dát / cloudu (33%), nových technológií (33%), mobilných aplikácií (17%) a nositeľných zariadení (17%). Všetky z nich predstavujú Focus Areas, hlavné oblasti inovácií v zdravotníctve, ktoré sú na radare EIT Health.

„V tomto roku sme zorganizovali EIT Health InnoStars RIS Innovation Call pre krajiny, ktoré sú podľa európskej výsledkovej tabuľky pokrokovejšie z hľadiska inovácií. Počet aplikácií prekročil naše najoptimistickejšie očakávania,“ uviedla Mónika Tóth, programová manažérka EIT Health InnoStars RIS. „Súťaž dokázala, že inovačné možnosti v zdravotníctve sú v rozvíjajúcich sa krajinách zúčastňujúcich sa na regionálnom inovačnom systéme veľmi vysoké. Infraštruktúra môže byť o niečo menej rozvinutá ako vo vyspelejších krajinách, ale fond talentov je pozoruhodný a možnosti inovácie sú impozantné. Naše krajiny majú mladých talentovaných ľudí, ktorí sú digitálne zdatní a lační po zmene. Toto sú kľúčové zložky vývoja inovatívnych technológií v zdravotníctve, ktoré, dúfajme, zlepšia život všetkých európskych občanov.“

„K inováciám nedochádza vo vákuu – spolupráca je v samom srdci skutočne transformujúceho výskumu a vývoja,“ uviedol Peter Breyl, vedúci EIT Health Hub Košice. „Regionálny inovačný program v EIT Health je vynikajúcim príkladom toho, ako posilniť spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou s cieľom stimulovať miestne inovačné ekosystémy. Tešíme sa na spoluprácu so slovenským tímom, ktorý predložil skutočne vzrušujúce návrhy, aby ich projekty mohli dosiahnuť úroveň zrelosti, kde majú primeranú šancu na úspech. ”

Viac o  inovačnej výzve Regionálneho inovačného programu  – RIS Innovation Call 2019

Táto výzva bola organizovaná v rámci Regionálneho inovačného programu EIT Health (RIS), európskej schémy, ktorá podporuje pokrokovejšie regióny pri objavovaní a rozvoji inovácií v zdravotníctve a ďalších oblastiach. Program inovačnej výzvy, ktorý sa uskutočňuje po prvýkrát v roku 2019, je zameraný na financovanie vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov, ktoré majú vypracovať miestne akademické a neakademické inštitúcie. Projekty sa koordinujú so zapojením miestnych centier EIT Health: Ľubľanský univerzitný inkubátor v Slovinsku, biotechnologický park Tartu v Estónsku, Consorzio Arca v Taliansku, Národné dokumentačné centrum (EKT) v Grécku, Asociácia INIT a komunita Freshblood HealthTech v Rumunsku, EIT Health Hub Košice na Slovensku a Záhrebská univerzita v Chorvátsku. Vybrané projekty dostávajú finančné prostriedky, mentorstvo a koordináciu s potenciálnymi partnermi s cieľom rozvíjať obchodné príležitosti.

Vybrané projekty sú k dispozícii tu:

https://www.eithealth.eu/documents/21805/0/Results+of+2019+RIS+Innovation+Call/cb8ede44-a869-3037-f236-a902267cdf3d

Regionálny inovačný program bol založený Európskym inovačným a technologickým inštitútom a – v oblasti zdravotníctva – koordinovaný EIT Health InnoStars.

Značky: