Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Názorné ukážky práce vodiča a moderný autobus so zábavným fotokútikom. Tak sa pripravil autobusový dopravca Slovak Lines na podujatie „Študuj dopravu“. Akcia orientovaná na žiakov základných škôl prebieha dnes v priestoroch Múzea dopravy Bratislava. Jej koordinátorom je každoročne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Podujatie „Študuj dopravu“ priblížilo žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy. Keďže dopravný sektor ponúka pestré možnosti uplatnenia absolventov v praxi, dopravca Slovak Lines privítal desiatky žiakov vo vlastnom informačnom stánku. Ten pripravil v spolupráci so spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava (BID) prevádzkujúcou Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Stánok dopravcu Slovak Lines prezentoval ukážky, ako každodenne funguje prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji. Študenti si vyskúšali tlač lístkov zo strojčeka presne v takej podobe, v akej ho obsluhuje vodič autobusu. Záujem vzbudil aj digitálny systém uľahčujúci prácu dispečerov vďaka zobrazeniu polohy autobusu v reálnom čase na obrazovke.

Mladých zaujal nízkopodlažný autobus

Pre mladých záujemcov si pripravila spoločnosť Slovak Lines ukážku moderného prímestského autobusu Iveco, do ktorého pribudol zábavný fotokútik s možnosťou urobiť si vlastné fotografie a nazrieť aj do kabíny pre vodiča.

„Tešíme sa, že sme zaujali názornými ukážkami z praxe. Odvetvie dopravy vie byť zaujímavé a inšpiratívne, čo poznáme z vlastnej skúsenosti, ktorú teraz chceme odovzdať aj potenciálnym adeptom pre dopravné profesie,“ uviedol generálny riaditeľ Slovak Lines Peter Sádovský.

Podieľať sa na preprave cestujúcich do škôl či do práce je podľa Sádovského zodpovedná profesia a motivovaní, oddýchnutí zamestnanci sú preto pre každého dopravcu nevyhnutnosť. „S ľudskými zdrojmi pracujeme v Slovak Lines na všetkých úrovniach a popri neustálom zlepšovaní pracovných podmienok našich terajších zamestnancov, kladieme dôraz aj na tých budúcich,“ zdôraznil P. Sádovský.

Keďže Slovak Lines je jedným zo zakladajúcich dopravcov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), na spoločnom stánku sa s dopravcom Slovak Lines podieľala aj spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava. Koordinátor IDS BK sprostredkoval mladým záujemcom pútavé informácie o tom, ako funguje spolupráca dopravcov v prospech cestujúcich.

Značky: