Ocenenie Best in Test udelila operátorovi spoločnosť P3 Communications. Stalo sa tak tretí raz po sebe.

Nezávislá konzultačná spoločnosť P3 Communications testovala mobilné siete na Slovensku už tretí raz. Dvakrát minulý rok, tretí test vykonala v januári 2016. Zatiaľ čo prvé meranie na Slovensku inicioval pred rokom Slovak Telekom, zvyšné dve merania vopred „neobjednával“ žiaden operátor. Biznis model spoločnosti P3 Communications je v takomto prípade postavený na tom, že výsledky testov ponúkne všetkým operátorom a ten, ktorý ich chce verejne prezentovať, si kúpi certifikát. P3 Communications robí testy služieb v rôznych odvetviach po celom svete.

Podľa meraní dosiahol Slovak Telekom najlepšie výsledky v celkovom teste, získal najviac bodov a certifikát Best in Test. Telekom získal v teste 874 bodov, ostatní operátori získali spolu 826, 709 a 499 bodov. Po prvý raz boli zapojené do testu všetky štyri slovenské 4G siete.

Branimir Marič, šéf Telekomu pre IT a technológie, prezentuje výsledky nezávislého merania spoločnosti P3 Communications. Poukázal aj na výsledky, v ktorých bola lepšia konkurencia

Branimir Marič, šéf Telekomu pre IT a technológie, prezentuje výsledky nezávislého merania spoločnosti P3 Communications. Poukázal aj na merania, v ktorých bola lepšia konkurencia

Súčasný výsledok je pre Slovak Telekom lepší ako v dvoch minulých testoch (769 a 800 bodov). Operátor taktiež získal najvyššie skóre v oboch hlavných kategóriách: hlasové i dátové služby.

Ako nám povedal Michal Korec, hovorca Slovak Telekomu, výsledky meraní sú pre operátorov zrkadlom, ktoré upozorňuje aj na ich slabiny. Telekom na jar minulého roka čiastočne implementoval technológiu HD Voice, ako reakciu na prvé výsledky meraní P3 Communications. Tie poukázali na nie optimálnu kvalitu hlasových služieb.

TelekomObed4G-3

Výsledky a metodika merania

Spoločnosť P3 Communications vykonala tretie kolo meraní v januári 2016, pričom testovala kvalitu služieb po inej trase okolo Slovenska ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Kvalita hlasových a dátových služieb sa testovala vo veľkých a v malých mestách a na cestách. Testy boli realizované v 2G, 3G a 4G/LTE sieťach všetkých štyroch operátorov.

Testovanie služieb štyroch operátorov prebiehalo vo vyznačených mestách po vyznačenej trase

Testovanie služieb štyroch operátorov prebiehalo vo vyznačených mestách po vyznačenej trase

Súhrnné výsledky meraní

Súhrnné výsledky meraní

Výsledky testov dátových služieb

Výsledky testov dátových služieb. Testovali sa viaceré parametre ako sťahovanie a odosielanie súborov, čas načítania internetových stránok, načítanie videí na YouTube v SD i HD kvalite a iné. Detailné výsledky nájdete v oficiálnej správe

V prípade hlasových služieb sa testovala rýchlosť nadviazania spojenia a kvalita počas hovoru

V prípade hlasových služieb sa testovala rýchlosť nadviazania spojenia a kvalita počas hovoru

Z vyššie uvedeného, resp. z kompletnej správy môžete vyčítať, že Telekom dosiahol výborné výsledky pri sťahovaní súborov s najkratším časom načítavania a najlepšou rýchlosťou oproti konkurencii. Operátor dominoval vo veľkých i malých mestách a špeciálne na cestách so silnými výsledkami. Aj výsledky pri posielaní súborov potvrdili dobré parametre, najmä pri čase načítavania, ktorý bol najkratší vo všetkých oblastiach: veľkých i malých mestách a na cestách.

Telekom má najkratší čas štartu YouTube videí v SD rozlíšení vo veľkých i malých mestách a v teste YouTube HD videí dosiahol najlepší výsledok v kategórií prehrávania videí bez prerušenia vo všetkých oblastiach: veľkých i malých mestách a dokonca aj v pohybe na cestách.

TelekomObed4G-14

Juraj Bóna z Telekomu prezentuje, ako zákazníci využívajú 4G sieť

Telekom väčšie dátové balíčky zatiaľ nechystá, chce zlepšiť kvalitu 2G siete

Slovak Telekom prezradil aj plány na najbližšie obdobie. Naďalej chce pokračovať v pokrývaní diaľníc a turisticky atraktívnych lokalít 4G sieťou (spomeňme dostupnosť na Štrbskom Plese) a počas najbližšieho 1,5 roka plánuje investovať aj do 2G siete. Chce ponúkať najrýchlejšiu 2G sieť, aká je dostupná.

Väčšie dátové balíčky sa zatiaľ nechystajú. Používatelia presurfujú v priemere 1,3 GB dát v 4G sieti mesačne. Rastie aj podiel v rámci celkovej prevádzky, 4G sieť tvorí 1/3. O rok to môže byť až 70%, čo je dané 90% podielom predajov 4G telefónov.

TelekomObed4G-15

Zdroj: P3 Communications 

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit