TUKE si v tomto smere zapísala prvenstvo.

Prvá privátna sieť 5G SA na Slovensku je už v prevádzke. Prvenstvo v tomto smere pripadlo Technickej univerzite v Košiciach (TUKE), na pôde ktorej ju spustil operátor Slovak Telekom spolu s partnermi SOVA Digital a Siemens.

Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie,“ uviedol v tejto súvislosti Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

Ako dodal, sú hrdí na to, že ich spoločnosť štartuje prvú privátnu 5G SA sieť na Slovensku pre práve pre TUKE a v spolupráci s partnermi uvádza unikátne možnosti jej využitia. „Slovak Telekom je firmám pripravený poskytnúť okrem inštalácie a prevádzky privátnej 5G siete aj end-to-end riešenia vrátane potrebného hardvéru,“ prízvukoval.

TUKE 5G SA sieťZdroj: Slovak Telekom

Benefity privátnej 5G siete

Privátna 5G SA sieť v TUKE sa stala domovom pre viaceré riešenia, ktoré budú adresovať výzvy mnohých oblastí priemyslu. S jednotlivými praktickými ukážkami sa budú môcť študenti i odborní pracovníci stretnúť na viacerých pracoviskách v univerzitnom areáli TUKE.

Každé odborné pracovisko bude zamerané na iný typ využitia najmodernejšej privátnej 5G SA siete vrátane odborného personálu, ktorý tieto technológie bude naďalej rozvíjať a implementovať do praxe. Celkovo pre odbornú verejnosť, študentov či akademikov bude k dispozícii viac ako desať funkčných modelov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou priemyselného využitia.

K dispozícií sú viaceré funkčné modely, ktoré dokážu demonštrovať hlavné benefity technologického 5G riešenia v praxi ako vysoký počet pripojených zariadení, vysoká prenosová rýchlosť či nízka latencia. Medzi funkčné príklady patria napríklad:

 • IoT senzory využívajúce konektivitu 5G siete
 • prenos 4K videa s využitím analýz strojového učenia a umelej inteligencie i rozpoznávanie objektov v interaktívnom prostredí
 • vizualizácia priemyselných dát v reálnom čase
 • komunikácia robotov

TUKE je špičkovou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti výskumu informačných technológií a ich aplikácií. TUKE dlhodobo spolupracuje s priemyslom na hľadaní unikátnych inovatívnych riešení. Vybudovanie privátnej 5G SA siete je preto ďalším významným impulzom pre rozvoj výnimočnej spolupráce TUKE s jej priemyselnými partnermi v širokej plejáde moderných priemyselných aplikácií,“ povedal Jaroslav Porubän, prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE.

TUKE 5G SA sieťZdroj: Slovak Telekom

Unikátne riešenia v TestBed 4.0

Významnými partnermi 5G campusovej siete v Košiciach sú SiemensSOVA Digital. Ich pracovisko TestBed 4.0 je určené na testovanie a overovanie riešení zameraných na aplikáciu Industry 4.0 v priemyselných podnikoch.

V TestBed 4.0 budú k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

 • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
 • Profinet
 • Ovládací panel cez 5G
 • Digitálne dvojča
 • Rozšírená realita (augmented reality)

Vo výrobe exponenciálne narastá potreba využívať inteligentné zariadenia. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení i v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti SOVA Digital.

Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok, k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení. 5G sieť nemusí byť iba výsada veľkých podnikov, ale aj menších, ktoré pôsobia v priemyselných areáloch, a môžu byť skupinovo pripojené na jednu privátnu sieť,“ dodal Jozef Magic, Head od Digital Industry Siemens.

TUKE 5G SA sieťZdroj: Slovak Telekom

Kampusové siete v skratke

Kampusové siete (Private Campus Network) sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre určitú geografickú oblasť, ako napr. univerzitu, jednotlivé budovy, pracoviská či celé výrobné závody.

Môžu pokrývať oblasť od niekoľkých stoviek štvorcových metrov v interiéri až po niekoľko kilometrov štvorcových v otvorenom priestore. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti, sú prispôsobené individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a vyhovujú budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami.

Kampusové siete umožnia podnikom využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G technológie bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.

TUKE 5G SA sieťZdroj: Slovak Telekom

Čo je to 5G SA

Privátna 5G SA sieť je technológia vytvorená pre použitie v uzavretom ekosystéme. Umožňujú firmám, aby si vytvorili vlastné komunikačné ekosystémy. V tomto prípade ju Slovak Telekom inštaloval na Technickej univerzite v Košiciach pre testovanie a vývoj rôznych inovatívnych riešení.

Tzv. 5G SA (teda 5G stand-alone) sieť je typ riešenia, ktoré nevyužíva podporu starších technológií ako 4G. V 5G SA sieti sú všetky prvky optimalizované na využitie výlučne 5G technológie a jej autonómnu prevádzku v určenej lokalite. Privátne 5G SA siete sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé a vysokorýchlostné pripojenie nevyhnutné pre kritické aplikácie a služby v priemysle, poľnohospodárstve, energetike a ďalších odvetviach.

Technologické možnosti pre jej využitie sú napríklad v Priemysle 4.0, kde sú odpoveďou na rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu, aj príchod štvrtej priemyselnej revolúcie. Všetko si to vyžaduje bezpečný a rýchly prenos dát vo výrobnom podniku.

Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovatívne aspekty, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

 • tisícky pripojených zariadení
 • mimoriadne krátka odozva
 • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
 • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
 • ochrana pred kybernetickými hrozbami

Zdroj: Slovak Telekom

Prečítajte si tiež:

Značky:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.