Za rok 2016 dosiahla Skupina Slovak Telekom celkové konsolidované výnosy 766,0 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom klesli o 2 percentá, rozdiel spočíva v nižších výnosoch z ICT oblastí vo verejnom sektore.

Skupine sa darí pri ukazovateľovi prevádzkového zisku EBITDA, ktorý stúpol medziročne o 2 % na 302,1 milióna eur a EBITDA marža sa vylepšila na 39,4 % za celý rok 2016. Popri vyššom EBITDA investuje Slovak Telekom aj do budovania moderných sietí a dotovaní koncových zariadení.

Milan Vašina pri uvádzaní SmartHome na Slovensku

„Skupina Slovak Telekom dosiahla za rok 2016 výnosy na úrovni 766 miliónov eur a udržuje si vedúcu pozíciu na slovenskom trhu. Mobilná oblasť vykázala mierny medziročný rast a viacerými úspechmi potvrdzujeme rolu spoľahlivého inovátora: posilnenie pokrytia 4G siete na 87 percent populácie a zisk dvoch certifikátov Best in Test od P3 Communications za najlepšie mobilné siete. Technologické líderstvo plníme aj pri pevných sieťach, kde sme pokryli vlani desiatky tisíc nových domácnosti optikou. Významný úspech si za minulý rok pripísal TV segment s rastom zákazníkov i kvalitou pridávaného obsahu. Naďalej etablujeme medzinárodný koncept balíkov služieb Magenta 1 a uviedli sme ho aj pre segment B2B. Naše dcérske spoločnosti majú za sebou tiež úspešný rok, najmä Zoznam s dvojciferným rastom výnosov a DIGI Slovakia stúpli výnosy o 5%,“ uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Najlepšia konektivita a zariadenia

Expanzia sietí širokopásmových sietí pokračuje. V priebehu roka 2016 rozšíril Slovak Telekom pokrytie 4G siete na 87,2% populácie. Už v prvom kvartáli bolo pokrytých všetkých 140 slovenských miest; v slovenskej premiére Telekom štartoval 4G s rýchlosťou do 375 Mbps v Bratislave v decembri. Ďalšie mestá získali rýchlosti do 300 Mbps (Žilina, Trnava, Banská Bystrica) či do 225 Mbps. Slovak Telekom navyše realizoval aj unikátny test 4G siete do rýchlosti 900 Mbps v Bratislave (9. augusta) a v priebehu roka získal ďalšie dva certifikáty Best in Test od P3 Communications za najlepšie mobilné siete.

Branimír Marič pri hodnotení úspechu v teste P3 Communications

V roku 2016 sa Slovak Telekom vo väčšej miere zameral aj na oblasť pevných sietí. Pribudlo pokrytie desiatok tisíc domácnosti optikou a zároveň bolo realizované plošne najväčšie zrýchľovanie DSL a optických sietí v histórii.

Pokrytie sieťou 4G na konci augusta 2016

Súčasťou najlepšej konektivity je aj najlepšia ponuka koncových zariadení. Slovak Telekom postupne zaradil mnohé vlajkové lode i bestsellery výrobcov ako Samsung GALAXY S7 a S7 edge, Sony Xperia X, XA a XZ, Huawei P9 a P9 Lite, Apple iPhone SE, iPhone 7 a iPhone 7 Plus či novinky od Lenova.

Štart predaja Samsung Galaxy S7 v Telekome

TOP TV platforma na trhu

Koncom roka 2016 oslávila Magio TV platforma 10. výročie a uplynulý rok patrí medzi najúspešnejšie v tomto segmente. Telekom rozšíril ponuku HD kanálov, pridal nové TV stanice do služby Archív a vytvoril Spravodajský balíček. Ťuki TV bola rozšírená o nový obsah a v lete prebehlo vysielanie olympijských hier v aplikácii so 4K rozlíšením.

Popularita TV archívu začala podľa Telekomu rásť až v posledných 2-3 rokoch. Hovorí Juraj Bona z Telekomu

Inovácie a spoločné riešenia

Slovak Telekom v roku 2016 pokračoval v uvádzaní inovatívnych riešení: pre podnikateľov nasadil službu mPOS (umožňuje jednoduché efektívne prijímanie bezhotovostných platieb) a B2B segment odštartoval riešenie Backup as a Service (BaaS), ktoré rozšírilo etablované cloud portfólio.

Priestory v dátovom centre Telekomu pripravené pre zákazníkov

Aj minulý rok patril konceptu Magenta 1. V B2C oblasti ponúkol viac benefitov pre zákazníkov a v júni bol uvedený pre B2B, kde v premiére uviedol skladanie pevných, mobilných a cloud služieb na rovnakej úrovni.

Telekom rozširuje portfólio biznis riešení

Lepšia starostlivosť o zákazníkov

Slovak Telekom stále vylepšuje zákaznícku skúsenosť vo všetkých oblastiach. V priebehu roka bola vydaná aktualizácia pre Telekom aplikáciu a v máji bol obnovený portál Môj Telekom. V oblasti predajnej siete prebiehal proces zjednotenia dizajnu predajní, pribudli samoobslužné kiosky pre vybavenie vybraných služieb a vlastné predajne ponúkli novinky ako E-ticket, Click & collect či Rezerváciu stretnutia.

 

CSR úspechy doma i v zahraničí

Slovak Telekom vlani predstavil inovatívnu mobilnú hru Sea Hero Quest spolu s ďalšími krajinami skupiny Deutsche Telekom. Ide o prvú mobilnú hru na svete, ktorej hranie má pomôcť vedcom pri výskume demencie. Za prvých 6 mesiacov si ju stiahlo celosvetovo viac ako 2,5 milióna používateľov.

Súčasne realizoval Telekom viaceré CSR aktivity na domácej pôde. Dlhodobá podpora Nepočujúcich vyústila v novú aktivitu Mobilný pedagóg (vyškolení pracovníci navštevovali rodiny s nepočujúcimi deťmi, pomáhali im v prekonaní každodenných nástrah).

 

Prevádzkové ukazovatele

Oblasť pevnej siete

Počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne na 538 tisíc. Prírastok 45 tisíc za celý rok je podstatne vyšší ako 25-tisícový prírastok v roku 2015. Počet širokopásmových prístupov stúpol medziročne na 638 tisíc. Slovak Telekom navyše etabloval aj počet zákazníkov služieb pevnej linky, keď sa vo štvrtom kvartáli podarilo zvrátiť trend a došlo k miernemu čistému rastu.

Oblasť mobilnej siete

K 31.12.2016 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 225 tisíc zákazníkov. V mobilnom segmente dosahujú veľmi dobré výsledky mobilné paušály Happy, čo sa prejavilo na historicky najvyššom počte zmluvných zákazníkov v histórii – 1 478 tisíc a podiel na celkovej báze prekročil hranicu 66 percent. Ďalším pozitívnym ukazovateľom je stabilný priemerný výnos na zákazníka (ARPU) – 12,2 eur.

Propagácia Telekom 4G počas leta

Hospodárske výsledky dcérskych spoločností

Najvyšší rast výnosov dosiahli Zoznam a Zoznam Mobile, medziročne stúpli až o 14% a dosiahli 9,8 milióny eurDIGI Slovakia rástla na výnosoch o 5 percent na 35,7 milióna eur. Aj pri nej sa potvrdzuje kvalita TV platformy so silnými predajmi a špičkovým obsahom. Výnosy dcérskej spoločnosti PosAm klesli na 27,4 miliónov eur, pričom za medziročným rozdielom stojí ukončenie veľkých projektov v minulom roku najmä vo verejnom sektore.

Slovak Telekom

Vývoj kľúčových finančných ukazovateľov

v miliónoch  €20162015Medziročný nárast/pokles
Výnosy766,0782,9-2,2%
EBITDA (upravený)302,1296,12,0%

 

Oblasť pevnej siete

Vývoj kľúčových ukazovateľov

V tisícoch (vrátane DIGI)20162015Medziročný nárast/pokles
Pevné linky850855-0.6%
Širokopásmové prístupy6386006,4%
Zákazníci digitálnej TV5384939,2%

 

Oblasť mobilnej siete

Počet zákazníkov/ARPU

 v tisícoch20162015Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 2252 235-0,5%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4781 4531,7%
– z toho počet zákazníkov predplatenej karty Easy497525-5,3%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll250257-2,7%
 
ARPU v EUR12,212,20,3%

 

Poznámka: Údaj 2 225 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 151 tisíc zákazníkov.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.