Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

5. jún je už niekoľko rokov vyhlásený za Svetový deň životného prostredia. V tejto deň je dôležité pripomenúť si fakt, že príroda je len jedna a treba ju chrániť. Problémy so znečistením životného prostredia sa nevyriešia zo dňa na deň, každý však môže prispieť k riešeniu.

Zákazníci ZSE tak môžu urobiť aj formou podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov. Od februára 2020 môžu odoberať Zelenú elektrinu pre domácnosti vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. 100 %-nú Zelenú elektrinu garantuje ZSE nakúpenými zárukami pôvodu. Využívaním takejto elektriny tak prispievajú k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Zelená elektrina výrazne pomáha zmierniť negatívne dopady pôsobenia človeka na životné prostredie a výrazne prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy.

Slováci celkovo vnímajú pozitívne podporu riešení klimatickej zmeny a cítia zodpovednosť za budúce generácie. Vyplynulo to aj z prieskumu agentúry Focus, ktorý vypracovala pre Slovenskú klimatickú iniciatívu na vzorke 1013 respondentov od 15. do 22. januára. Až 87% ľudí považuje za dôležitú finančnú podporu využívania čistých obnoviteľných zdrojov energie.

Tento veľký záujem vnímame aj u našich zákazníkov. Dnes máme viac ako 2 500 odberateľov Zelenej elektriny, ktorí planéte ročne ušetria 1 313 100 kilogramov uhlia a 1 336 500 kg oxidu uhličitého, ktorý každoročne prispieva k tvorbe skleníkových plynov a mení svet tak na nepoznanie.

Záruky pôvodu nakupuje ZSE aj pre nabíjacie stanice, čo znamená, že všetky elektromobily, ktoré využívajú nabíjacie stanice ZSE Drive, využívajú len zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. S cieľom podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku, ZSE zároveň poskytuje 30 % zľavu na elektrinu  pre domácnosti využívajúce elektromobil na domáce nabíjanie.

Ak má zákazník záujem Zelenú elektrinu odoberať, spoločnosť pre neho zakúpi záruky pôvodu. Zákazník len uzavrie so ZSE zmluvu o poskytovaní tejto služby. Od spoločnosti zákazník získa tzv. zelený certifikát, ktorý mu garantuje, že elektrina dodávaná do jeho domácnosti, je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Zelená elektrina je štandardne spoplatnená sumou 2 € mesačne, ale pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia znižuje ZSE poplatok za využívanie služby na 1 € mesačne, a to až na 12 mesiacov. Ponuka platí pritom pre všetky online objednávky na webe zse.sk počas 5. – 19.6.2020 O zelenú elektrinu je inak možné požiadať aj v ktoromkoľvek ZSE Centre alebo telefonicky na Zákazníckej linke.

Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2 , energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Krajiny Európskej únie zavádzajú tzv. zelené zmeny v energetike. Jednou z nich je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v roku 2020 na 20% a v roku 2030 až na 32%. Pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov sa uplatňujú viaceré formy podpory s cieľom stimulovať ich rozvoj a využívanie. Jedným zo spôsobov podpory je forma záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, t. j. priamym príplatkom spotrebiteľa za takúto elektrinu.

Viac o nabíjaní elektrických áut

Značky: