Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb opatrením zo 14. februára 2022 č. 2/2022 ustanovil rozsah regulácie cien a určil maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk, a opatrením č. 1-MS/2020 zo 16. februára 2022 ustanovil rozsah regulácie cien a určil sa maximálne ceny univerzálnej služby pre medzinárodný poštový styk. Preto Slovenská pošta od 1. marca 2022 môže prikročiť k úprave cien svojich produktov a služieb.

Ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných cca 10 rokov menili pravidelne, a to v roku 2009, 2013, 2015, 2016. Naposledy boli upravené v lete roku 2019.

Za posledné tri roky sa trhové podmienky poštových služieb zmenili hlavne nárastom minimálnej mzdy (s takmer 12 000 zamestnancami je Slovenská pošta jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine), vplyvom pandemickej situácie, akceleráciou zmeny biznis modelu (od listov k balíkom – eCommerce). Tieto všetky faktory si vynucujú zmeny technologických postupov, logistického vybavenia a hlavne rast ďalších nákladov nevyhnutných pre činnosť pošty do vysokej miery ovplyvnených rastom mzdových nákladov, rastom cien elektrickej energie, pohonných hmôt, motorových vozidiel, papiera a pod.

Čo sa ako zvyšuje?

Pri úprave cien vo vnútroštátnom poštovom styku Slovenská pošta výrazne podporila elektronický podaj zásielok (cez aplikáciu ePodací hárok na www.posta.sk), ktorý je, napríklad, pri balíkoch lacnejší o 0,50 € než klasický „papierový“ podaj (podaj cez papierový podací lístok). Elektronický podaj zásielok značne urýchľuje vybavenie zákazníkov na pošte a pošte uľahčuje spracovanie zásielok. 

Pri službe, ktorú najčastejšie využívajú „bežní“ zákazníci –  list 2. triedy do 50 g – sa cena zvýšila len o 0,10 €, pričom pre pohľadnice ostáva cena zachovaná na pôvodnej úrovni.

Druhou najpočetnejšou listovou službou sú štandardné doporučené listy, kde sa cena pre zákazníka nemení (1,55 €), ak namiesto „papierového“ podaja využije pohodlnejší a rýchlejší elektronický podaj. Pri „papierovom podaji“ s vyplneným podacím lístkom je cena 1,85 € (zvýšila sa o 30 centov)

V poštovom platobnom styku sa ceny poštových poukazov najčastejšie využívaných kategórií zvyšujú o 20 centov. Avšak aj po tejto úprave peňažné prevody cez Slovenskú poštu ostávajú cenovo výrazne výhodnejšie než rovnaké služby v pobočkách bánk (za prevody sumy do 150 € na účet na pošte stále zaplatíte len do 1 €).

Cena často využívaných služieb pri balíkoch – poistenie a dobierka sa nemení, rovnako sa nemenia podmienky za zásielky pre nevidomých, tieto sú naďalej poskytované bezplatne.

Typický príklad správania a prejav do cien

Náklady na poštové služby po 1. marci 2022 pre klientov s najbežnejším spotrebiteľských správaním v oblasti poštových služieb (príklad):

Ak mesačne zaplatíte jednu najbežnejšie používanú zloženku (teda 12 ročne), za rok podáte dva listy druhej triedy do 50 g („obyčajný“ list), ročne pošlete tri pohľadnice a jeden doporučený list 2. triedy do 50 g, po 1. marci 2022 za rok zaplatíte o 2,90 € viac ako minulý rok.

Aj pri poštových službách v medzinárodnom poštovom styku Slovenská pošta výraznejšie cenovo zvýhodnila zásielky podávané elektronicky. Ceny za posielanie obyčajných listov či pohľadníc sa zvyšujú o 0,20 € – 0,30 €. Dobrou správou pre zákazníkov odosielajúcich balíky do zahraničia je, že za balíky do Čiech od marca 2022 zaplatia menej, a  pri elektronickom podaji zásielky menej až o 11%.

Kompletný cenník poštových produktov a služieb je zverejnený na stránke: https://www.posta.sk/stranky/tarifa-sp .

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.