Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Opatrenia v rámci stratégie „Pošta 2020“ znížili očakávanú stratu v hospodárení o vyše 40 % z 8,9 milióna € na úroveň 5,2 milióna €. Stratégia „Pošta 2020“, ktorú v septembri 2018 prijalo nové vedenie Slovenskej pošty na čele s generálnym riaditeľom Petrom Helexom, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, ale aj modernizáciu služieb pre zákazníkov. 

Slovenská pošta v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb očakávala stratu vzhľadom na dlhodobý pokles záujmu o využívanie univerzálnych poštových služieb, pritom trend zvyšovania nákladov na ich zabezpečenie pokračuje. Najvýznamnejší vplyv na hospodárenie má pokles výnosov predovšetkým z univerzálnych služieb, ktoré tvoria vyše 50% z celkových výnosov Slovenskej pošty. Záporný výsledok hospodárenia ovplyvnili aj vyššie náklady súvisiace predovšetkým s rastom personálnych a prepravných nákladov.

K opatreniam nového vedenia Slovenskej pošty, ktoré prispeli k zlepšeniu jej hospodárenia, patrí zefektívnenie procesov v prevádzke, zoštíhlenie manažmentu a administratívnych pracovníkov, prehodnotenie zmlúv s partnermi či zreálnenie taríf vybraných služieb. Na základe výsledkov procesnej a organizačnej analýzy plánuje Slovenská pošta v roku 2019 ešte viac zefektívniť prevádzku zoštíhlením manažmentu a administratívnych pracovníkov a zjednodušiť proces doručovania napríklad centralizáciou služby do regionálnych doručovacích centier.

Týmito krokmi a už zavedenými novými službami a produktami, získava Slovenská pošta milióny EUR, ktoré chce investovať do ďalšej modernizácie služieb a produktov pre ľudí, ako aj racionalizácie procesov a konkurencieschopnosti spoločnosti. Vzhľadom na objem plánovaných investícií do rastúcej oblasti balíkových služieb a na ďalšie opatrenia stratégie „Pošta 2020“, Slovenská pošta predpokladá, že výrazné zlepšenie hospodárenia spoločnosti bude viditeľné v roku 2022, kedy má pošta ambíciu ušetriť minimálne 30 miliónov € ročne.

„Prostredníctvom odborných analýz sa nám podarilo odhaliť slabé miesta, ktoré znižujú ziskový potenciál spoločnosti. Na jednej strane robíme strategické úsporné opatrenia, aby sme zlepšili hospodárenie pošty, na strane druhej modernizujeme služby pre zákazníkov,“ zdôraznil Peter Helexa, generálny riaditeľ Slovenskej pošty. 

V závere roka 2018 Slovenská pošta spustila centrálne doručovanie úradných zásielok a uviedla novú službu osvedčovania dokumentov na vybraných IOM poštách. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšia oproti iným poskytovateľom. K zefektívneniu prevádzky a pohodlnému vybaveniu zákazníkov prispieva aj platba kartou na všetkých vyše 1 500 pobočkách Slovenskej pošty. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat.

Na rozdiel od tradičných univerzálnych služieb priebežne rastie záujem zákazníkov o balíkové služby Slovenskej pošty. Balíkové služby Slovenskej pošty dnes využíva viac ako 70% zákazníkov takmer všetkých internetových obchodov na Slovensku. Pre zabezpečenie dostatočnej flexibility pri doručovaní a spracovaní balíkových zásielok, Slovenská pošta plánuje v roku 2019 rozšíriť kapacitu logistického centra vo Zvolene o viac ako 300%, rozšíriť sieť balíkoBOXov a spustiť rýchlejší výdaj balíkov v Balíkovniach na pobočkách. V polovici roka 2019 sa budú môcť zákazníci tešiť na novú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, ktorá im pomôže v sledovaní ich zásielky a vygenerovaní poradového lístka na pobočku. V pláne je tiež rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré pomáhajú sprehľadniť a zrýchliť vybavenie zákazníkov na pobočkách.

Značky: