Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta rozšírila poskytovanie služby osvedčovanie dokumentov a služby zaručenej konverzie do 583 pobočiek pošty po celom Slovensku (pred 1. marcom 2023 pošta tieto služby poskytovala na 160 poštách). Pošta tak významne zvyšuje dostupnosť praktických služieb pre občanov a robí  ďalší krok smerom k digitalizácii prostredia v SR.

Už na 583 poštách možno:

  • skonvertovať listinný dokument na elektronický dokument použiteľný na právne účely (napr. elektronické podania voči štátu, splnomocnenia, výpisy z rôznych štátnych registrov a pod.)
  • skonvertovať elektronický dokument do listinnej podoby použiteľný na právne účely (napr. rozhodnutia doručené do elektronickej schránky,  výpisy z rôznych štátnych registrov a pod.)
  • osvedčiť dokumenty (napr. vysvedčenie pri prihláške na vysokú školu, splnomocnenia, zmluvy a pod.)

Poplatky za služby:

Zaručená konverziacena v EUR
Konverzia jednej strany dokumentu z elektronickej do listinnej podoby0,24
Tlač jednej čiernobielej strany formátu A40,06
Tlač jedného čiernobieleho listu obojstranného formátu A40,07
Vytvorenie osvedčovacej doložky v listinnej podobe1,20
Konverzia jednej strany dokumentu z listinnej do elektronickej podoby0,36
Vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe1,80
Osvedčovanie dokumentovcena v EUR
Konverzia jednej strany dokumentu z listinnej do elektronickej podoby0,36
Vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe0,23
Konverzia jednej strany dokumentu z elektronickej do listinnej podoby0,24
Tlač jednej čiernobielej strany formátu A40,06
Tlač jedného čiernobieleho listu obojstranného formátu A40,07
Vytvorenie osvedčovacej doložky v listinnej podobe0,06

Značky: