Chcem smart mesto je výsledkom spolupráce piatich slovenských technologických firiem. Sygic, Sensoneo, Seak, GoSpace Tech a ALAM s platformou Invipo  vytvorili spoločnú iniciatívu, ktorou chcú slovenské mestá podporiť v zavádzaní smart city riešení.

Každá z firiem sa svojím portfóliom orientuje na špecifickú oblasť, ktorá sa v rámci fungovania miest považuje za kľúčovú. Okrem osvety o smart city tematike a reálnych prínosoch takýchto riešení si Iniciatíva kladie za cieľ aktívne podporiť slovenské mestá vo využívaní Výzvy na podporu projektov smart city, ktorú nedávno vyhlásilo  Ministerstvo hospodárstva SR.

Schéma Výzvy je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza, ktorej maximálna výška pomoci je stanovená na 10 000 eur, je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – hodnotí a analyzuje potenciál projektu v meste, jeho možné prínosy a riziká, a identifikuje zdroje potrebné na jeho realizáciu. Druhá fáza, ktorej maximálna hranica pomoci je stanovená na 50.000 eur, sa zaoberá podporou implementácie konkrétnych projektov. Posledný termín, dokedy je možné výzvy predkladať, je 30. jún 2018.

„Výzvu Ministerstva hospodárstva považujeme za veľký krok vpred, ktorý prakticky prepája mestá a dodávateľov. Smart city riešenia sprístupňuje aj takým mestám a obciam, ktorým boli doteraz vzdialené. Vďaka Výzve môžu mestá aj obce reálne zhodnotiť prínos, ktorý by vďaka jednotlivým riešeniam získali a pri úspešnej žiadosti tieto riešenia aj realizovať. Veríme, že táto skutočnosť mestá povzbudí v aktívnejšom prístupe k nasadzovaniu smart technológií,“ vyjadril sa Martin Strigač, výkonný riaditeľ spoločnosti Sygic.

„Iniciatívou Chcem smart mesto sa tiež snažíme búrať predsudky, ktoré si označenie „smart city“ neprávom nesie. Vývoju smart city riešení sa venujeme dlhšie, ako trh prišiel s týmto „trendy“ názvom. Smart riešenia pre mestá znamenajú predovšetkým jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšom a sebestačnejšom meste,“ Heliodor Macko, výkonný riaditeľ spoločnosti Seak.

Iniciatíva Chcem smart mesto slovenské mestá a obce priamo oslovila s možnosťou spolupráce pri žiadosti o podporu pri vypracovaní štúdie. Spoločnosti združené v rámci Iniciatívy alokovali svojich špecialistov na to, aby mestám pomohli zorientovať sa v problematike, identifikovať vhodné oblasti pre nasadenie smart riešení, analyzovať ich prínos a poskytli poradenstvo pri vypracovávaní štúdií.

„Veríme, že náš prístup mestá povzbudí a zjednoduší im ich „smart city cestu“, ktorou sa takmer určite skôr či neskôr vyberú. Smart city totiž nie je nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil,“ Luboš Tuma, výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

Referencie a ocenenia členských firiem iniciatívy Chcem smart mesto:

Sygic

Referencie:

 • 200 000 000 používateľov, 12 miliárd najazdených kilometrov mesačne
 • Sygic spolupracuje s viac ako 2000 firemnými zákazníkmi a sprevádza viac ako 1 milión profesionálnych vodičov
 • V roku 2009 sa navigácia spoločnosti Sygic stala prvou navigačnou aplikáciou pre iPhone
 • Priekopník v oblasti navigačných aplikácií pre vozidlá s konektivitou, prvá spoločnosť na svete, ktorá uviedla navigáciu pre štandardy MirrorLink a Sync3 od spoločnosti Ford Motor Company

Ocenenia:

 • IT firma roka 2016
 • Nominácia na Connected Car Award 2017
 • Pravidelné umiestnenie v rebríčku Fast 50 spoločnosti Deloitte
 • Najdynamickejšie rastúca firma západného Slovenska v rámci rebríčka Diamanty Slovenského biznisu v roku 2012
 • Ocenenie Best Company for Business Results – Spoločnosť s najlepšími hospodárskymi výsledkami za rok 2013, ktoré každý rok udeľuje IAIR Awards v Miláne
 • Medzinárodná stanica BBC označila Sygic ako jednu z najúspešnejších aplikácií sveta

Sensoneo

Referencie:

Ocenenia:

Seak

Referencie:

 • Vyše 500 000 riadených svetiel v 8 krajinách
 • Východná (SK), Letohrad (CZ) a ďalších 75 obcí (SK+CZ), Sevilla (ES), Alicante (ES), Tel Aviv (ISR), Kiev (UA)

Ocenenia:

 • Zlatá medaila Urbis Smart City 2018, Brno

Invipo

Referencie:

 • Zlín (CZ), Legnica (PL), Sibiu (RO), Dubai (UAE), Izmir (TK)

Ocenenia:

 • Intertraffic Innovation Award 2016, Amsterdam
 • Smart City Service Award 2017, Seoul

Gospace

Referencie:

 • 10 lokácií na Slovensku, v Čechách a v USA, pilotná prevádzka vo Švédsku, Lotyšsku a Bulharsku

Ocenenia:

 • zisk grantu vlády SR na účasť v prestížnom trojmesačnom programe SmartCity Works vo Virgínii, USA
 • zisk výskumno-vývojového projektu pre Európsku vesmírnu agentúru ESA

Značky: