Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Viac ako 30 odborníkov z prostredia akadémie, biznisu a verejnej správy, z celého Slovenska minulý týždeň diskutovalo, čo by najviac pomohlo rozvoju umelej inteligencie na Slovensku, ktorá má čoraz väčší vplyv na všetky oblasti našich životov. Cieľom odborníkov je vypracovať odporúčania pre rozvoj a využitie umelej inteligencie na Slovensku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Americká obchodná komora v SR  a  IT asociácia Slovenska zorganizovali na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prvé stretnutie slovenských odborníkov na umelú inteligenciu s cieľom vytvoriť zoznam odporúčaní pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 30 expertov v oblasti umelej inteligencie z výskumných slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied a zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR. Jedným z bodov diskusie bol plán založenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak-AI, ktorého víziou je pôsobiť ako základňa pre transformáciu slovenskej ekonomiky založenej na technológiách využívajúcich umelú inteligenciu s ohľadom na etické zásady. Slovak-AI má ambíciu stať sa Európskym uznávaným hráčom a partnerom významných medzinárodných štruktúr. Centrum bude spájať a zastupovať záujmy subjektov pôsobiacich v umelej inteligencii, čo umožní nielen prispievať k definovaniu potrieb pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku, ale najmä k rozvoju talentu a významnému posilneniu výskumu v umelej inteligencii a transferu do praxe.

Umelá inteligencia už dnes ponúka bezprecedentné zefektívňovanie ľudskej produktivity, transformuje hospodárstvo, vzdelávanie i spoločnosť. Rýchlo a efektívne preto musí reagovať aj Slovenská republika, ktorá patrí podľa OECD medzi najohrozenejšie krajiny, ktoré budú čeliť radikálnym zmenám na trhu práce vplyvom umelej inteligencie.

Európska komisia predstavila Koordinovaný európsky plán pre umelú inteligenciu, ktorý vypracovala s členskými štátmi EÚ na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe. Ak chce Slovensko využiť potenciál umelej inteligencie na Slovensku a tiež efektívne využiť európske zdroje, musí v čo najkratšom čase definovať hlavné priority v oblasti umelej inteligencie.

Organizátori veria, že vďaka výnimočnému zloženiu expertnej skupiny sa môže Slovensko pri tvorbe strategického dokumentu pre rozvoj AI inšpirovať expertnými odporúčaniami, čo pomôže krajine urobiť veľký krok vpred vo využití potenciálu umelej inteligencie.