Nápady, workshopy, projekty, realizácie – to všetko už majú za sebou slovenskí žiaci – účastníci projektu Web Rangers, ktorý sa na Slovensku konal po prvý raz.

Vyvrcholením projektu bolo slávnostné vyhlásenie v Prahe, na ktorom sa zúčastnilo až 50 čerstvých absolventov zo Slovenska. Na podujatí bolo prezentovaných 9 najlepších projektov tohto ročníka z obidvoch krajín, medzi nimi aj 3 slovenské. Naše deti sa tešili nielen zo samotného uznania, ale aj z možnosti nazrieť priamo do kuchyne jednej z najväčších internetových spoločností na svete – ako čestní hostia pražskej pobočky Googlu.

Bezpečné a zodpovedné používanie internetu mladou generáciou je hlavným motívom projektu Web Rangers. Deti po celom svete sú na internete vystavené rôznym rizikám, vrátane takých hrozieb ako kyberšikana, či odcudzenie identity vlastného online účtu. Tieto hrozby si uvedomujú nielen rodičia, pedagógovia či psychológovia, ale aj samotní tínedžeri. Záujem o túto problematiku prejavili aj slovenské deti, ktoré prostredníctvom svojich projektov ukázali, že im téma internetovej bezpečnosti nie je ľahostajná. V rámci svojich projektov sa venovali základným zásadám bezpečného správania sa na internete, správnemu nastaveniu hesiel, či potrebe ochrany citlivých údajov, ktoré ich rovesníci bez uváženia zdieľajú na sociálnych sieťach.

Projekt Web Rangers (3)_web2016_3_nowat

„Slovenské deti sa zhostili svojich projektov s obdivuhodnou odvahou. Naučili sa zásady bezpečnosti na internete, osvojili si nové online nástroje a nebáli sa so svojimi projektmi osloviť aj deti z ostatných škôl. Napríklad, v jednom z najlepšie hodnotených projektov spracovali študentky rožňavského gymnázia tému kyberšikany – vytvorili špeciálny online blog, natočili vlastné prezentačné video a na školách viedli vzdelávacie prednášky na tému ochrany pred nástrahami internetu,“ vyjadrila sa na margo realizovaných projektov Nina Jakešová zo spoločnosti Google.

Aktuálny ročník Web Rangers 2015/2016 v číslach:

–     Slávnostného vyhlásenia projektu v Prahe sa zúčastnilo 150 detí, z toho 50 zo Slovenska

–     50 tisíc je zásah vytvorených projektov len za prvý mesiac po ich odovzdaní

–     Na novembrových workshopoch bolo zaškolených 220 detí (v Českej republike a na Slovensku)

–     180 detí (samostatne alebo v tíme) po workshopoch pokračovalo vo svojej aktivite ďalej a spolu vytvorilo 125 projektov

web_ranger_tabulka_web2016_3_nowat

Jednotlivé projekty boli hodnotené z hľadiska originality, zamerania na cieľové publikum alebo schopnosti motivovať k zvýšeniu vlastnej bezpečnosti, či  bezpečnosti svojho okolia na internete. V prípravnej fáze deťom pomáhali lektori špeciálnej zážitkovej pedagogiky, ktorí zároveň plnili funkciu mentorov a ukázali rôzne kreatívne prístupy k tvorbe projektov. Títo lektori sa potom v záverečnej fáze zapojili aj do samotného  vyhodnocovania projektov.

Slovenské projekty prezentované na slávnostnom podujatí v Prahe:

  • 3-členný tím z Gymnázia Kukučínova v Poprade vytvoril web o kyberšikane s cieľom znížiť počet agresorov a teda aj obetí kyberšikany poukázaním na následky takéhoto správania.
  • 2-členný dievčenský tím z Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave zase vytvoril blog ako aj vlastné video, v ktorom ukázal, aké následky môže mať kyberšikana. Ich zámerom bolo, aby sa deti zamysleli nad svojím správaním a vybrali si cestu pomoci takýmto obetiam.
  • 2-členný tím zo Školy pre nadané deti a Gymnázia na Skalickej ceste v Bratislave na svojej webovej stránke prináša prehľad odporúčaných rozšírení (v kategóriách bezpečnosť, užitočnosť a zábava) pre webový prehliadač

Projekt Web Rangers (4)_web2016_3_nowat„Téme bezpečného správania detí na internete sa venujeme skutočne intenzívne, pretože aj technológie sú bezpečné len do tej miery, ako s nimi zaobchádzajú ich používatelia. Samotný program Web Rangers je zameraný na tínedžerov, ktorí si ešte stále vytvárajú vlastné digitálne návyky a vplyvom sociálnych médií sú najrizikovejšou vekovou skupinou. Sme veľmi radi, že sme projekt rozšírili aj na Slovensko, ktoré už má vlastných Web Rangerov,“ zhodnotil projekt Michal Zachar, marketingový manažér Googlu pre Českú republiku a Slovensko.

Cesta slovenských Web Rangerov (žiaci vo veku 13 – 16 rokov):

  • Od 14. októbra do 8. novembra 2015 sa prihlasovali do projektu;
  • Absolvovali online kurz v oblasti bezpečnosti na internete;
  • Zúčastnili sa workshopu v Bratislave (28. 11.) a Košiciach (29. 11.);
  • Pripravovali vlastné projekty, ktoré odovzdali do 20. decembra 2015;
  • februára sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia v Prahe.

Projekt Web Rangers (5)_web2016_3_nowat

Online kurz, ktorého úspešné absolvovanie predchádzalo účasti na workshopoch a ktorého sa doteraz zúčastnilo už viac ako 1000 detí, je k dispozícii pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť, ako sa bezpečne správať na internete. Je určený najmä žiakom základných a študentom stredných škôl.

 

Značky: