Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko a Česká republika budú spolupracovať v oblasti rozvoja a podpory inteligentných miest. Dohodol sa na tom dnes vicepremiér Richard Raši na stretnutí s českou ministerkou pre miestny rozvoj Klárou Dostálovou v Prahe.

Raši na stretnutí prezentoval nový mechanizmus na podporu rozvoja inteligentných miest na Slovensku, ktorý starostom a primátorom ponúkne na jednom mieste dostupné iniciatívy a programy pre financovanie inteligentných riešení. Konkrétne zahŕňa tri opatrenia: vytvorenie webovej platformy, zadefinovanie aktivít a zverejnenie výziev na podporu smart cities. Ich cieľom je vytvoriť motivujúce prostredie pre samosprávy, aby sa postupne transformovali na inteligentné mestá a obce, ktoré skvalitňujú život svojim obyvateľom.

„Česká republika už na jednom mieste všetky informácie o projektoch Smart Cities združuje, Slovensko však išlo ešte ďalej a vláda zaviazala jednotlivých ministrov, aby projekty podporujúce inteligentné mestá podporovali aj v eurofondových výzvach vo všetkých operačných programoch,“ uviedol Raši.

Vicepremiér Richard Raši sa s českou ministerkou Klárou Dostálovou zhodli aj na prioritách oboch krajín, ktoré budú spoločne presadzovať pri rokovaní o európskom rozpočte na roky 2021 až 2027. Zdôraznil, že Slovensko aj Česko by chceli, aby rozpočet EÚ bol schválený ešte v tomto volebnom období EK, ale iba za podmienky, že bude vyhovujúci pre obe naše krajiny aj pre celú V4.

„Tieto rokovania patria z pohľadu Slovenska medzi hlavné priority v oblasti kohézie, a to aj s ohľadom na slovenské predsedníctvo vo V4, ktoré sme prebrali 1. júla. Preto je hlavným zámerom Slovenska počas predsedníctva podporovať zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti v navrhovanom rozpočte EÚ na nasledujúce obdobie,“ uviedol R. Raši.

Slovensko podľa jeho slov tiež podporuje sústredenie sa na menší počet cieľov a oblastí. „Nestotožňujeme sa ale s tým, aby legislatíva únie stanovila povinné ohraničenia alebo povinné minimálne limity pre jednotlivé tematické ciele či fondy EÚ,“ poznamenal.

Vicepremiér Raši sa výrazne zasadzuje aj o všeobecné zjednodušenie v oblasti eurofondov či zjednodušenie v oblasti kontrol. S ministerkou Dostálovou sa tiež dohodli, že na spoločnom rokovaní vlád SR a ČR 17 septembra v Košiciach zadefinujú aj spoločné projekty v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Značky: