Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu o budúcej zmluve s ďalším medzinárodným EETS poskytovateľom – s nemeckou firmou Toll4Europe.

Spoločnosť tak bude druhou v poradí, ktorá odovzdala kompletnú dokumentáciu potrebnú na akreditáciu EETS poskytovateľov na slovenský mýtny trh. NDS už má podpísanú zmluvu o budúcej zmluve s talianskym EETS poskytovateľom Telepass a tesne pred podpisom sa nachádza už aj český Eurowag.  

Prvá trojica medzinárodných EETS poskytovateľov už má blízko k tomu, aby sa stali plnohodnotnými súčasťami mýtneho trhu Slovenska. Hneď, ako sa ich implementácia sprocesuje v plnej miere, dopravcovia, ktorí od týchto medzinárodných EETS poskytovateľov majú palubnú jednotku na platenie mýta v iných krajinách, budú môcť túto jednotku využívať už aj na ceste naprieč Slovenskom.

Slovensko sa zapojí do systému Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) naplno v priebehu tohto roka. Okrem Toll4Europe, Telepassu a Eurowagu už prejavili záujem aj ďalší veľkí hráči na európskom mýtnom trhu.

EETS poskytovatelia budú popri národnom poskytovateľovi vyberať mýto pre štát, avšak za výrazne výhodnejších podmienok, ako to fungovalo doteraz. Jedným z najdôležitejších faktorov je, že ich provízia bude nižšia. Druhým prínosom EETS bude zvýšenie konkurencie na mýtnom trhu Slovenska. Keďže mýto bude vyberať viacero poskytovateľov EETS, prinesie to na trh súťaž, ktorá prirodzene bude tlačiť týchto poskytovateľov k zlepšovaniu svojich služieb.

Z celoštátneho a celoeurópskeho hľadiska je však najväčšou výhodou EETS „bezhraničnosť“. Palubné jednotky EETS poskytovateľov totiž fungujú naprieč viacerými európskymi krajinami, čo značne znižuje starosti dopravcov s vymieňaním týchto jednotiek na hraniciach.

Značky: