Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda SR v októbri 2022 schválila účasť na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka.

Ministerstvo hospodárstva SR preto ako gestor účasti Slovenska na svetových výstavách vyhlásilo súťaž na Architektonický návrh pavilónu na EXPO 2025 Osaka. Hlavnou témou očakávaného ročníka bude „Vytváranie budúcej spoločnosti  pre naše životy“, a to najmä s ohľadom na inovácie, robotizáciu, priemysel 4.0, vedu, výskum, mobilitu či pokrokové technológie. Slovensko sa bude v Japonsku prezentovať v pavilóne na ploche cca 950 m2, z čoho stavba bude mať približne 700 m2.

Architektonická súťaž na návrh slovenského pavilónu pre svetovú výstavu EXPO 2025 v japonskej Osake bola ukončená a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má dnes víťazný návrh, ktorý vybrala odborná porota pod názvom „Okno do Slovenska“ z dielne spoločnosti Expo Line. Voľba výtvarno-priestorového riešenia rešpektuje slovenskú, ako aj japonskú historickú architektúru a transponuje ju do výrazného a moderného architektonického názoru. Japonsko si po celé stáročia udržiava úzky vzťah medzi človekom a prírodou, čo akcentuje aj architektonické stvárnenie nášho plánovaného pavilónu na svetovej výstave v Osake.

Koncepcia slovenského pavilónu bude čiastočne využívať i japonské stavebno-dekoratívne prvky, ktoré v minulosti ovplyvnili stavbu chrámov, pričom budovy boli jednoduché, účelné, skromné s prehnutým tvarom strechy. V náznaku bude prítomný aj typický vstupný portál –  úvodný architektonický prvok šintóistických chrámov, ale i vládnych komplexov. Expresívnym vonkajším tvarom i pôdorysom pavilónu sa bude Slovensko prezentovať ako dynamicky sa rozvíjajúca a moderná krajinu. Zjednocujúcim prvkom bude použitý konštrukčný i vonkajší pohľadový materiál – drevo, ktorý je tradičným stavebným materiálom tak na Slovensku, ako aj v Japonsku.

Slovenský pavilón bude orientovaný do hlavnej promenády a stavba bude osadená tak, aby vytvárala pre návštevníkov veľkorysý relaxačný priestor so zeleňou , lavičkami a fontánkami. Pri hlavnom vstupe je osadene pódium, využiteľné na hudobne produkcie a iné predstavenia.

„Svetové výstavy EXPO sú veľmi dôležitým medzinárodným podujatím, kde sa na malom kúsku zeme majú možnosť prezentovať, nadväzovať kontakty a získavať nové inšpirácie všetky krajiny sveta. Verím, že účasť našej krajiny na tomto podujatí nám prinesie úspech, nové poznatky, ako aj možnosti v oblasti obchodu, investícií či otvorení príležitostí na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Verím, že aj Slovensko prispeje k posúvaniu ľudstva v oblasti posilnenia spoločnosti“, uviedla generálna komisárka Ivana Vala Magátová.

Slovenská republika sa na svetovej výstave EXPO v Japonsku zúčastňuje po prvýkrát. V roku 1970 sa Slovensko prezentovalo v Osake ešte ako súčasť Československa.

Značky: