Slovník pojmov

  • B

    • Bluetooth - Bluetooth umožňuje pripojiť k smartfónu externú Bluetooth klávesnicu, Bluetooth reproduktor, inteligentné hodinky alebo bezdrôtové Bluetooth slúchadlá. Aby ste mohli túto funkciu využívať, treba si ju zapnúť v nastaveniach. Párovanie zariadení s vašim telefónom je jednoduché. Obvykle vás celým procesom prevedie mobilná aplikácia, ktorá slúži na ovládanie alebo konfi guráciu daného Bluetooth zariadenia. Ak nie, v
  • N

    • NFC platby - Platenie pomocou NFC je jednoduché. Do telefónu so systémom Android si potrebujete stiahnuť aplikáciu Google Pay, resp. aplikáciu vašej banky, ak využíva svoje vlastné riešenie. V prípade iPhonu využijete predinštalovanú aplikáciu Peňaženka. Tieto aplikácie vás detailne prevedú pridaním platobnej karty do telefónu, aby ste mohli pomocou nej platiť. NFC platby telefónom však musí podporovať vaša
  • R

    • RAM - Operačná pamäť počítača. Podľa skratky Random Acceess Memory. Slúži na zapisovanie a čítanie dát systému a aplikácií. Čím jej máte viac, tým sú reakcie systému plynulejšie. Operačný systém totiž nemusí zapisovať údaje na pevný disk, ktorý je tu v prípade prekročenia fyzickej kapacity pamäťových modulov.