Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Rozširuje službu CO2 Offset Services na vybrané servery Lenovo ThinkSystem
  • Finančné prostriedky z kompenzácií budú investované do iniciatív schválených OSN, ako sú obnoviteľné zdroje energie alebo ekologické projekty na celom svete
  • Komplexný prístup k trvalej udržateľnosti zahŕňa používanie technológie nízkoteplotného spájkovania vo výrobe, ponuky služieb, ktoré predlžujú životné cykly zariadení a služby obnovy majetku na ekologickú likvidáciu hardvéru, ktorá podporuje snahy o obehové hospodárstvo

Dnešný deň predstavuje dôležitý míľnik pre služby Lenovo CO2 Offset Services, prvú iniciatívu svojho druhu v technologickom priemysle: Zákazníci Lenovo kompenzovali viac ako 1 milión metrických ton oxidu uhličitého zo svojich nákupov počítačov z radu Think (stolné počítače, pracovné stanice, notebooky). To je ekvivalent emisií skleníkových plynov vypustených z viac ako 215 000 osobných vozidiel, ktoré jazdili v priebehu jedného roka. Spoločnosť tiež oznámila, že podniky môžu teraz ku nákupu vybraných serverov Lenovo ThinkSystem pridať službu Lenovo CO2 Offset Services.

,,Zatiaľ čo naším konečným cieľom by vždy malo byť znižovanie vplyvu na životné prostredie, kompenzácie uhlíka – zodpovedne využívané a nezávisle akreditované – sú silným nástrojom na podporu ďalších a veľmi potrebných opatrení v oblasti klímy. Tento míľnik, ktorý dnes oslavujeme, a rozšírenie služieb CO2 Offset Services do nášho portfólia serverov, zdôrazňuje zameranie a intenzitu nášho úsilia zapojiť našich klientov do boja proti klimatickým zmenám. V rámci našej cesty transformácie z poskytovateľa osobných počítačov na poskytovateľa komplexných služieb máme v úmysle pokračovať v poskytovaní riešení, ktoré pomáhajú našim klientom plniť ich vlastné ciele v oblasti udržateľnosti,“ povedala Claudia Contreras, výkonná riaditeľka pre globálne služby udržateľnosti v spoločnosti Lenovo.

Prostredníctvom jednoduchého doplnkového nákupu môžu podniky a spotrebitelia kompenzovať emisie uhlíka produkované od výroby až po odoslanie ich počítača alebo servera, ako aj energiu spotrebovanú počas životného cyklu zariadenia. Prostredníctvom ClimeCo, globálneho poradcu tretej strany, sú finančné prostriedky smerované na environmentálne projekty schválené OSN, ako sú veterné mlyny, solárne články a iniciatívy v oblasti obnoviteľnej energie, vrátane inovatívnych metód, ktoré využívajú vedľajšie poľnohospodárske produkty ako generátor elektriny. Začiatkom roka 2022 spoločnosť Lenovo rozšírila svoj program uhlíkových kompenzácií z komerčných zákazníkov na individuálnych spotrebiteľov pre počítače Lenovo Legion a Yoga.

Rastúci dopyt po službách ESG

Od uvedenia na trh v roku 2021 miera využívania služieb Lenovo CO2 Offset Services rastie, pričom množstvo uhlíkových kompenzácií zákazníkmi sa štvrťročne zvyšuje o dvojciferné čísla. To naznačuje, že podniky čoraz viac hľadajú IT riešenia, ktoré riešia ich potreby súvisiace s ESG a umožňujú im znížiť ich environmentálnu stopu.

Pohľad nad rámec kompenzácií

Kompenzácie uhlíka sú len jedným prvkom prístupu spoločnosti Lenovo k trvalo udržateľným inováciám. Lenovo TruScale ponúka technologické vybavenie a služby na základe predplatného alebo „ako služby“, čím sa minimalizuje odpad v celom hodnotovom reťazci. TruScale napríklad pomáha spoločnostiam opätovne používať a recyklovať IT vybavenie po skončení životnosti, čo posilňuje obehové hospodárstvo a obmedzuje odpad.

„Správa životného prostredia presahuje kompenzáciu uhlíka, ktorá je len jedným z nástrojov v balíku nástrojov. Využívame naše integrované schopnosti naprieč hardvérom, infraštruktúrou, softvérom a službami a podporujeme aj našich partnerov, aby vyvíjali inovatívne udržateľné IT riešenia. Sme si dobre vedomí toho, že len vďaka silnej spolupráci dosiahneme naše nulové ambície. Vzhľadom na to budeme naďalej podporovať obehové hospodárstvo, odstraňovať odpad v celom hodnotovom reťazci, znižovať používanie prvotných materiálov vo výrobkoch, zameriavať sa na obnoviteľné zdroje energie a vždy dodržiavať prísne dodávateľské normy v súlade s naším poslaním.,“ povedala Contreras.

Spoločnosť Lenovo je tiež priekopníkom významných inovácií, ako je použitie technológie nízkoteplotného spájkovania, ktorá znižuje emisie skleníkových plynov počas výroby počítačov a bezplatne sa o ňu podelila s celým odvetvím. Technológia Lenovo Neptune Direct Water-Cooling navyše poskytuje špičkovú efektivitu dátového centra tým, že recykluje slučky teplej vody na chladenie systémov a umožňuje zákazníkom znížiť spotrebu energie až o 40 percent. Do výrobného procesu Lenovo integruje recyklované plasty, ako aj rozširuje typy recyklovaných materiálov používaných pri výrobe svojich zariadení, ako je napríklad recyklovaný horčík.

Ciele spoločnosti v oblasti znižovania emisií na dosiahnutie nulových hodnôt v súčasnosti preveruje iniciatíva Science Based Targets (Vedecky podložené ciele), aby ich potvrdila na základe štandardu Net-Zero. Vo fiškálnom roku 2021-22 spoločnosť Lenovo oznámila pokrok pri dosahovaní cieľov zníženia emisií do roku 2030, vrátane 15 % zníženia (priamych) emisií rozsahu 1 a 2. Spoločnosť sa viac zameriava na spoluprácu s dodávateľmi na znižovaní intenzity emisií v celom hodnotovom reťazci (rozsah 3 emisií).

Lenovo Solutions and Services Group (SSG) spája všetky IT riešenia a služby Lenovo naprieč počítačmi, infraštruktúrou a inteligentnými vertikálami vrátane podpory, riadených, projektových a riešení služieb do jednej špecializovanej organizácie. So sieťou viac ako 20 000 technikov na 180 trhoch pomáha SSG zákazníkom transformovať ich podnikanie v globálnom a lokálnom meradle poskytovaním praktických inovácií na posilnenie ich konkurenčnej výhody.

Značky: