Navštívili sme pobočku firmy Bosch v Bratislave, kde nedávno prebehla rozsiahla rekonštrukcia a v súčasnosti je to jedna z najmodernejších pobočiek Bosch v Európe. Napriek problematickej polohe a pôvodne staršej výbave, nakoniec vznikla skutočná smart budova.

Jej srdcom je Building integration system (BIS), ktorý v sebe integruje všetky bezpečnostné technológie, ktoré popíšeme ďalej. Ich výstupy vizualizuje v grafickom rozhraní, a to v reálnom čase. V bratislavskej centrále napr. dobudovali výťah, ktorý sa ovláda priamo s BIS, rovnako sa takto otvára brána do areálu, ovláda osvetlenie budovy a pod.

BIS zobrazuje informácie v prehľadnej podobe. Naším sprievodcom bol Tomáš Soták

BIS zobrazuje informácie v prehľadnej podobe. Naším sprievodcom bol Tomáš Soták

Jeho funkciu sme  videli napr. pri vstupe vozidla do areálu. Kamera rozpozná EČV, informáciu zašle na videosever Bosch Video Management Software, ten po kontrole zoznamu odošle túto informáciu do systému BIS. Ten zistí, v akej polohe sa práve nachádza výťah a v prípade, že nie je na prízemí, automaticky ho privolá. Ak je práve noc, zapne príslušné svetlá a očakáva vstup konkrétnej osoby do budovy (na základe EČV). Očakáva teda priloženie konkrétnej vstupnej karty.

Dôležitú úlohu tu hrá kamerový systém (CCTV) s technológiou IVA – Inteligentná videoanalýza. Kamery pritom poskytujú aj analytické funkcie s možnosťou až 8 pravidiel poplachu paralelne (14 pravidiel pre analýzu videa), tak je možné vyhodnocovať rôzne situácie vo vnútorných a vonkajších priestoroch a následne ich využiť na automatizáciu ďalších procesov. Použité kamery sú vybavené funkciou Camera Trainer, čo je v preklade strojové učenie, Machine learning. Kamera sa tak dokáže lepšie zorientovať napr. v prípade detekcie objektov, vzniknutých situácií a pod. Po nastavení a zadefinovaní podmienok je možné dosiahnuť autonómnosť systému. To sa dá využiť napr. pri zaistení dopravnej bezpečnosti na cestách, železničných priecestiach, na rozpoznanie porušenia dopravných predpisov alebo ako v Bratislave pri nasadení tzv. Self guard. Ide o vlastnú ochranu areálu bez nutnosti lokálnej fyzickej ochrany. Analytika prebieha priamo na úrovni kamery, ktorá funguje ako IoT snímač. Nasadenie kamier je možné aj bez nutnosti záznamového zariadenia alebo serverov a v prípade veľkého počtu kamier nie je potrebné komplikované serverové a sieťové riešenie, čo znižuje náklady.

Príklad rozpoznaných osôb a vozidiel cez IVA

Príklad rozpoznaných osôb a vozidiel cez IVA, tváre sme kvôli ochrane osobných údajov prekryli

Šikovnou funkciou kamerového systému je tiež Forenzné vyhľadávanie, ktoré prebieha na úrovni metadát. Ak chcete vyhľadať, kedy a kto s nejakým objektom pohol, nemusíte prezerať celý záznam. Filtrovať sa dá nielen na základe tvaru predmetu, ale napríklad aj podľa jeho farby. Pomocou analytiky to dokážete za pár sekúnd aj pri niekoľkomesačnom zázname videa.

Kamery vďaka IVA technológii môžu tiež kontrolovať, či z vozidla vystúpila jedna alebo viac osôb a tiež či táto osoba smeruje ku vchodu. Systém môže ohlásiť danú osobu do celej budovy alebo len do konkrétnej zóny.

V zrenovovanej budove sa nachádza štandardná klimatizačná jednotka na chladenie a kúrenie, centrálna regulácia, ktorú je možné použiť na ovládanie až 64 vnútorných jednotiek či systém na rekuperáciu tepla určený na maximalizáciu energetickej účinnosti.

Riešenie nasadené v Bratislave ušetrilo pobočke náklady na rozšírenie a dobudovanie vstupnej komunikácie pre nákladnú dopravu. Analytika totiž rozpozná typ dopravného prostriedku (kamión) a v tomto prípade otvorí obe závory, aby mohol kamión bezpečne vojsť do areálu bez nutnosti kontaktovania recepcie a tým blokovania frekventovanej príjazdovej komunikácie. Systém sa využíva aj na štatistické informácie vyťaženosti komunikácie.

Videli sme aj užitočné využitie Hlasovej signalizácie požiaru Praesideo (HSP). Tento systém sa inak do budovy inštaluje kvôli splneniu predpisov. Riešenie Bosch Plena Matrix ho však dokáže využiť aj na prezentačné účely v rámci ozvučenia jednotlivých priestorov budovy. To sa dá šikovne použiť napr. v zasadačke a systém sa dá prepojiť s už inštalovanými projektormi.

Rovnako sme videli využitie Elektronickej požiarnej signalizácie (EPS), konkrétne najvyššieho radu Bosch FPA5000 s detektormi, ktoré majú aj ochranu voči elektromagnetickému žiareniu. Tým sa radikálne eliminuje počet falošných poplachov. V budove je aj Elektronický zabezpečovací systém (EZS), konkrétne najvyšší rad Bosch MAP5000.

Ďalšie možnosti využitia sú v oblasti vyhodnotenia obsadenosti jednotlivých podlaží v rôznych obdobiach s dôrazom na zefektívnenie riadenia vykurovania budovy. Dá sa tiež rozpoznať situácia, ak niektorá osoba v areáli odpadne alebo rozpoznanie stavu, že v núdzových východoch bol zanechaný nejaký predmet. K dispozícii bude aj stopovanie pohybujúcich sa objektov v areáli.

Ďalšia realizácia divízie Building Technologies je vo výrobnom závode BSH Michalovce. Tu sa pomocou 4 termokamier sleduje okolie závodu a za pomoci presnej IVA technológie je možné detegovať prekročenie stanoveného perimetra, pohyb osôb pri oplotení, prehodenie objektu cez plot a pod., čo zároveň eliminuje problémy falošných poplachov štandardného plotového perimetrického systému spôsobené zverou. Termokamery boli použité preto, lebo výrobný závod je umiestnený pri vodnom toku a často tu vzniká nízka viditeľnosť. Namiesto fyzických strážnikov nastupuje v šere a hmle IVA technológia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.