Celoeurópsky prieskum spoločnosti Huawei v spolupráci s agentúrou Ipsos skúmal zdravotné povedomie, postoje a správanie európskych občanov voči osobnému zdraviu.

Zároveň odhalil prekvapivo obmedzené znalosti používateľov o tom, čo vlastne znamená dobrá zdravotná kondícia a poukazuje na nevyužitý potenciál smart technológií pre zlepšovanie zdravia.

  • Len 50 % opýtaných tvrdí, že sú spokojní so svojou fyzickou zdatnosťou; 91 % respondentov chce zlepšiť aspoň jeden aspekt životného štýlu súvisiaceho so zdravím
  • Väčšina používateľov smart hodiniek (88 %) tvrdí, že ich zariadenie môže pomôcť zlepšiť ich fyzické zdravie; 87 % zaviedlo aspoň jeden nový zdravý návyk na základe údajov, ktoré im boli poskytnuté
  • Duševné zdravie je na prvom mieste, pričom spánok a stres sú uvedené ako dve hlavné obavy; povedomie o dôležitých zdravotných ukazovateľoch je veľmi obmedzené
  • Viac ako polovica (54 %) Európanov ignoruje pravidelné lekárske prehliadky; 63 % používateľov smart hodiniek navštívilo svojho lekára po tom, čo z ich zariadenia dostali abnormálne údaje o zdravotnom stave
Huawei Watch GT 4Zdroj: TOUCHIT
Huawei Watch GT 4

Najnovší celoeurópsky prieskum zdravia, ktorý uskutočnila spoločnosť HUAWEI v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos, ponúka cenný pohľad na postoje a správanie európskych občanov týkajúce sa osobného zdravia. Výsledky poukazujú na vplyv smart hodiniek na jednotlivé aspekty životného štýlu v čase, keď je preventívna starostlivosť o zdravie dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

„Duševné a fyzické zdravie je pre jednotlivcov i širšiu spoločnosť v popredí záujmu,“ poznamenáva William Tian, prezident spotrebiteľskej divízie spoločnosti Huawei pre Európu a dodáva: „Rozhodli sme sa zistiť, či európski občania aktívne uprednostňujú svoje osobné zdravie a či si uvedomujú kľúčové zdravotné ukazovatele, ktoré sú kľúčové pre ich celkovú pohodu. Okrem toho sme sa snažili pochopiť, či používatelia šikovných hodiniek vykazujú väčšie povedomie o zdraví a zdravších návykoch v porovnaní s tými, ktorí ich nepoužívajú. Náš výskum odhalil niektoré zaujímavé skutočnosti a zároveň jednoznačne preukázal transformačný vplyv chytrých hodiniek zameraných na zdravie.“

Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023Zdroj: HUAWEI + Ipsos
Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023

Kľúčové zistenia z prieskumu:

NESPOKOJNOSŤ S CELKOVÝM ZDRAVÍM

Záujem o osobné zdravie je v Európe vysoký, s takmer rovnakým zameraním na psychickú pohodu a fyzické zdravie medzi respondentmi (>83 % oproti >82 %). Avšak iba polovica účastníkov prieskumu uviedla, že je so svojím celkovým zdravím spokojná. Respondenti zdôraznili aj obavy týkajúce sa fyzickej zdatnosti (24 %), mobility (26 %), zníženej energetickej hladiny (29 %) a významného podielu pacientov s nadváhou alebo obezitou (46 %). Potreba výrazného zlepšenia zdravia je teda veľmi jasná.

DOBRÉ ÚMYSLY, NEDOSTATOČNÉ VÝSLEDKY

Až 91 % opýtaných ľudí vyjadrilo želanie zlepšiť aspoň jeden aspekt svojho životného štýlu súvisiaceho so zdravím, pričom cieľom každého z nich je zlepšiť v priemere takmer štyri (3,9) zdravé návyky. Pre mnohých bolo najvyššou prioritou zníženie stresu (43 % respondentov), po ktorom nasledovalo udržiavanie správnej hmotnosti (40 %), zdravé stravovanie (35 %), zabezpečenie dostatočného spánku (35 %) a každodenné cvičenie (34 %). Napriek tomuto faktu 72 % respondentov priznalo, že pri dodržiavaní návykov zdravého životného štýlu potrebujú dodatočnú motiváciu, resp. ju časom strácajú.

NEDOSTATOK INFORMÁCIÍ BRÁNI POKROKU

Informácie o dôležitých zdravotných ukazovateľoch sú veľmi obmedzené (pričom väčšina uvádzaných metrík respondentmi vôbec nie sú skutočnými zdravotnými opatreniami, ale skôr aktivitami ako „pitie väčšieho množstva vody“). Povedomie o tom, aké by mali byť správne „skóre“ určitých životne dôležitých ukazovateľov zdravia pre každého jednotlivca, bolo tiež veľmi nízke. Prieskum odhalil zásadnú medzeru v znalostiach metrík, ktoré významne ovplyvňujú zdravie.

Avšak ukázalo sa, že pravidelný prístup k personalizovaným zdravotným indikátorom priamo ovplyvňuje hlbšie pochopenie svojho zdravotného stavu. Používatelia smart hodiniek v Európe poznali kľúčové zdravotné metriky o 51% lepšie v porovnaní s tými, ktorí smart hodinky nevlastnia či nepoužívajú.

Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023Zdroj: HUAWEI + Ipsos
Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023

SO SMART TECHNOLÓGIOU JE ŽIVOT ĽAHŠÍ

Pravidelné sledovanie zdravotných metrík pomáha vytvárať zdravé návyky, čo vedie k zmenám správania – a údaje z výskumu ukazujú, aký vplyv môžu mať práve smart hodinky:

  • Používatelia smart hodiniek v Európe majú v priemere o 51 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú poznať ciele všetkých základných zdravotných metrík v porovnaní s nepoužívateľmi. Okrem toho vykazujú o 75 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú zorientovaní v cieľových hodnotách svojho telesného tuku, a o 71 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú poznať svoj správny denný cieľ kalórií.
  • Používatelia smart hodiniek kontrolujú svoje základné zdravotné metriky dvakrát častejšie v porovnaní s tými, ktorí smart hodinky nepoužívajú. Konkrétne sledujú svoju srdcovú frekvenciu, saturáciu okysličenia krvi a spálené kalórie takmer trikrát častejšie ako jednotlivci bez zariadenia (2,8-krát, 2,7-krát a 2,6-krát, v tomto poradí). Medzi dennými sledovanými meraniami prevláda fyzická aktivita meraná krokmi, pričom takmer polovica všetkých používateľov sleduje svoje kroky denne – čo je dôležitým prispievateľom k zlepšeniu zdravia.
  • Používatelia smart hodiniek berú zdravotné upozornenia vážne, pričom viac ako 74 % hľadá radu, keď ich zariadenie upozorní na abnormálne zdravotné indikátory. To vedie k tomu, že 63 % navštívi svojho lekára za účelom ďalšej analýzy či vyšetrenia.
  • Okrem toho pôsobivých 87 % používateľov smart hodiniek si osvojilo nové zdravé správanie na základe informácií zo svojho zariadenia, pričom v priemere ide o dve zmeny na používateľa. Tieto zmeny zahŕňajú zvýšenú frekvenciu cvičenia (47 %), dlhšie trvanie cvičenia (41 %), zlepšené spánkové návyky (39 %) a úpravu stravy (28 %).
  • Používatelia smart hodiniek pripisujú svojmu zariadeniu pozitívne výsledky, pričom 88 % používateľov súhlasí s tým, že ich smart hodinky môžu pomôcť zlepšiť ich fyzické zdravie; 86 % ich celkovej kvality života; a 76 % ich duševné zdravie.
Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023Zdroj: HUAWEI + Ipsos
Smart hodinky: Prieskum zdravia 2023

LÍDER V OBLASTI SMART ZARIADENÍ

Spoločnosť Huawei strávila desaťročie vývojom popredného svetového portfólia nositeľných technológií v oblasti hardvéru, softvéru a služieb. Neúnavný záväzok k výskumu a inováciám v oblasti technológií pre zdravie a fitness umožnil spoločnosti Huawei vyvinúť neuveriteľne sofistikované a presné inteligentné snímanie celého tela.

Spoločnosť Huawei sa zaviazala k hlbšiemu výskumu algoritmov monitorovania zdravia prostredníctvom svojich nositeľných zariadení. To viedlo od roku 2016 k založeniu troch zdravotných laboratórií na celom svete v jazerách Xi’an a Songshan v Číne a tento rok vo fínskych Helsinkách. Vo fínskom laboratóriu pracuje multidisciplinárny vedecký výskumný tím pozostávajúci zo 6 doktorandov a 20 odborníkov z 5 hlavných oblastí – fyziológia, AI, strojové učenie, testovanie softvéru a softvérové inžinierstvo – v 7 krajinách EÚ. To zaručuje, že každá oblasť výskumu v oblasti športu a zdravia dosahuje špičkové svetové štandardy.

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN NAJDETE NA OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE.

Článok bol publikovaný v spolupráci s Huawei.

Prečítajte si aj: