Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 už druhýkrát v tomto roku zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eur mesačne zvýši na 389,90 eur mesačne. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať a o tejto zmene dostanú písomnú informáciu – rozhodnutie. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60 tisíc poberateľov dôchodkov.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, bude od 1. októbra 2023 predstavovať 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z doterajších 365,70 eur mesačne zvýši na 389,90 eur mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa od 1. októbra 2023 bude ďalej      zvyšovať o

  • 2,5 % (namiesto doterajších 2 %) za 31. až 39. rok,
  • 3 % (rovnako ako doteraz) za 40. až 49. rok,
  • 5 % (rovnako ako doteraz) za 50. až 59. rok,
  • 7,5 % (namiesto doterajších 7 %) za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Príklad

Pán Ján poberá od 1. júla 2023 minimálny dôchodok v sume 376,50 eur mesačne za 32 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (140 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 320,40 eur mesačne. Nová suma minimálneho dôchodku za 32 rokov bude od 1. októbra 2023 403,40 eur mesačne (150 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

Kedy dôchodcovia dostanú zvýšené minimálne dôchodky

Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení dôchodku na sumu minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 automaticky zo zákona. To znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať.

Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené vo výplatnom termíne dôchodku v októbri 2023. Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, bude zo Sociálnej poisťovne informovaný písomným rozhodnutím.

Na minimálny dôchodok dosiahne viac dôchodcov

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak od 1. októbra 2023, po zvýšení minimálnych dôchodkov, bude suma ich riadneho súčasného dôchodku (alebo úhrnu viacerých dôchodkových dávok) nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší. Prepočet minimálnych dôchodkov sa týka približne 60 tisíc poberateľov dôchodkov.

Nové sumy minimálneho dôchodku sú už známe a sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne TU: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/minimalny-dochodok/dalsie-informacie/suma-minimalneho

Poberateľ dôchodku si tak môže aj sám overiť, či bude mať nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a v akej sume.