Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa eviduje pretrvávajúci záujem klientov a podávanie žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch.

Počet nových žiadostí od spustenia opatrení v mesiaci november bol viac ako 13,5 tisíc. V 49. týždni (4. – 10. december) prijalo ústredie Sociálnej poisťovne 3 952 žiadostí. Na porovnanie, v 42. týždni (16. – 22.október) bolo žiadostí 616.  Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripomína verejnosti, že naďalej pokračuje v proklientskych opatreniach na včasné vybavenie klientov. Predĺžené otváracie hodiny pobočiek a vysunutých pracovísk ostávajú v platnosti aj v mesiaci december, rovnako tak aj posilnené personálne kapacity. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožňuje podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku (namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu). Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu základné informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.

Čo vykonáva Sociálna poisťovňa

V záujme plynulého vybavovania klientov pokračuje v prijatých opatreniach aj v decembri:

  1. Rozšírené úradné hodiny ostávajú v platnosti, zamestnanci sú klientom k dispozícii dlhšie

Sociálna poisťovňa predĺžila úradné hodiny dôchodkového oddelenia všetkých pobočiek a vysunutých pracovísk s celotýždňovou prevádzkou. Výnimkou je len 13 vysunutých pracovísk tzv. II typu, teda pracovísk, ktoré poskytujú služby občanom len v rámci jedného alebo dvoch pracovných dní, príp. neposkytujú služby dôchodkovej agendy. Tieto pracoviská zostávajú  v pôvodnom režime. 36 pobočiek a 32 vysunutých pracovísk Sociálnej poisťovne je otvorených každý pracovný deň takto:

Pondelok od 8:00 h až do 17:00 h

Utorok od 8:00 h do 15:00 h

Streda od 8:00 h až do 17:00 h

Štvrtok od 8:00 h do 12:00 h

Piatok od 8:00 h do 15:00 h

Výnimkou, ktoré zostávajú v doterajšom režime, sú len vysunuté pracoviská v nasledovných mestách: Šamorín, Šahy, Štúrovo, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce a Moldava nad Bodvou, Krompachy, Bratislava-Klientske centrum štátnej správy-ESO.

Mimoriadne otváracie hodiny pre dôchodkovú agendu vo svojej pobočke alebo vysunutom pracovisku si môžete overiť aj priamo na webstránke Sociálnej poisťovne TU: https://www.socpoist.sk/pobocky

  • Umožňuje spísanie žiadosti o dôchodok aj v inej ako miestne príslušnej pobočke, objednať si termín možno online aj telefonicky či osobne

Klient môže osobne spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, nielen podľa miesta trvalého či prechodného pobytu. Buď si nájde voľný termín v online Rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne na webovej stránke alebo si ho telefonicky či osobne dohodne priamo v pobočke, ktorú si zvolí. Do procesu vybavovania klientov sa tak zapoja aj menej vyťažené pobočky.

  • Posilnila personálne kapacity pobočiek v dôchodkovej agende, zaviedla nadčasy a zjednocuje postupy s cieľom zrýchliť spísanie žiadosti

Sociálna poisťovňa prijala interné organizačné opatrenia na posilnenie personálnych kapacít. Upravila a zjednotila tiež pracovné procesy a postup spisovania žiadostí v pobočkách, ktoré majú urýchliť a efektívnejšie vybaviť žiadosti klientov. Podstatou zmeny je, že pracovníci pobočky po úvodnej konzultácii a doložení dokladov predpripravia žiadosť klientov bez ich prítomnosti a následne ich vyzvú na kontrolu a podpis. Návšteva klienta sa tak skráti, čo umožní spísať viac žiadostí. Zamestnanci Sociálnej poisťovne zároveň pri práci nadčas vybavia a skompletizujú viac žiadostí.

  • Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok je možné aj skôr, avšak žiadateľ nemôže byť dôchodkovo poistený (pracovať) a poberať dávku v nezamestnanosti

Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok pobočky už umožňujú klientom aj pred dátumom, od ktorého žiadajú dôchodok priznať. Pozor, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok je (bude) povinne dôchodkovo poistený (najmä žiadateľ o dôchodok, ktorý je v čase spísania žiadosti povinne dôchodkovo poistený, teda napr. pracuje). Zároveň nie je možné súbežne poberať dávku v nezamestnanosti.

Kombinácia vyššie uvedených opatrení má slúžiť k tomu, aby Sociálna poisťovňa dokázala obslúžiť viac klientov a umožnila každému žiadateľovi spísať žiadosť o dôchodok. Situáciu bude naďalej monitorovať a opatrenia prispôsobovať podľa potrieb jednotlivých regiónov. 

Čo Sociálna poisťovňa odporúča klientom

  1. Sociálna poisťovňa odporúča klientom skontrolovať si obdobia svojho dôchodkového poistenia a pripraviť si všetky potrebné doklady.

Ak máte zriadený EUP:

  • Skontrolujte si svoje doby poistenia a chýbajúce obdobia poistenia v záložke Príprava na dôchodok. V záložke Neevidované obdobia zistíte, za ktoré obdobie je potrebné si pripraviť a doplniť doklady k spísaniu žiadosti o dôchodok. Platí, že čím komplexnejšie je klient pripravený, tým menej návštev pobočky absolvuje/resp. návšteva pobočky je rýchlejšia. V prípade zvažovania žiadosti o predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch si v EUP rovnako môžete skontrolovať, či ste potrebné obdobie dosiahli. Ak máte v záložke Príprava na dôchodok v EUP uvedené neevidované obdobia a doklady o nich predložíte pobočke, doby dôchodkového poistenia sa môžu zmeniť.

Ak EUP nemáte:

Všeobecné podmienky o nároku a odporúčania, čo si na spísanie žiadosti pripraviť, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ide o všeobecné informácie, kým v EUP máte konkrétne informácie o svojich dôchodkových obdobiach.

  • Podrobné informácie o tom, či spĺňate zákonné podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, aké obdobia dôchodkového poistenia sú pre získanie nároku potrebné, či aký je aktuálny dôchodkový vek, sú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Dôchodok
  • Sociálna poisťovňa pripomína, že termín na spísanie žiadosti si môžete rezervovať nielen cez webový Rezervačný systém, ale aj telefonicky alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Rezervačný systém nepredstavuje celú kapacitu pobočiek Sociálnej poisťovne na spísanie žiadosti. Pobočky a pracoviská klientov vybavujú aj pri osobnej návšteve bez rezervácie. Ak to nebude v daný deň možné, zamestnanec pobočky ich objedná na iný voľný termín.
  • Ak klient súhlasí a jeho životná situácia mu to dovoľuje (napr. pracuje, podniká), pobočka ho môže v súčasnej situácii s jeho súhlasom objednať na spísanie žiadosti o iný druh dôchodku ako je predčasný starobný dôchodok na voľnejšie termíny v budúcnosti. Klienti o nič neprídu. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že ich nároky na základe žiadosti posúdi a vybaví aj spätne. Dôchodkovú dávku dostanú vyplatenú aj s doplatkom od dátumu priznania dôchodku.