Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poistenci a poberatelia dávok dôchodkového poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa uskutoční poradenský deň o dôchodkoch v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Trenčíne. Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady.

Pre poistencov, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku aj v Českej republike a radi by zistili podrobnejšie informácie o svojich dôchodkových nárokoch, dobách poistenia, dôchodkovom veku alebo o postupe pri podávaní žiadosti o dôchodok, tak budú počas tohto termínu na jednom mieste k dispozícii odborníci zo Sociálnej poisťovne a Českej správy sociálneho zabezpečenia.

Slovensko-český poradenský deň sa bude konať:

  • vo štvrtok 18. apríla 2024 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Špecialisti pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín budú v pobočke Sociálnej poisťovne v Trenčíne na ulici Jilemnického 3760 pripravení poistencom odpovedať na ich otázky a pomôžu im pri riešení ich dôchodkových záležitostí.

Záujemcom o účasť na poradenských dňoch odporúčame, aby si dohodli čas stretnutia na telefónnom čísle +421 906 171 635 alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Poradenstvo je bezplatné a poskytneme ho aj neobjednaným záujemcom.

Pripomíname klientom, že na dohodnuté stretnutie je potrebné si so sebou priniesť doklady o poistení a občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Pri objednávaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú si klient želá riešiť, je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. Ak ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zosnulom poistencovi.

Sociálna poisťovňa pripravuje v spolupráci so svojimi partnermi v roku 2024 pre svojich klientov aj nasledovné medzinárodné poradenské dni, o možnosti rezervovania termínu bude včas informovať:

9. máj 2024

Poradenské dni s Maďarskom – Komárno

22. máj 2024

Poradenské dni s Rakúskom – Viedeň 

12. – 13. november 2024

Poradenské dni s Nemeckom – Poprad

14. november 2024

Poradenské dni s Rakúskom – Poprad

21. november 2024

Poradenské dni s Českom  – Ostrava