Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa zvýšila starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku.

Celkovo ide približne 102 tisíc penzií, z toho 47 tisíc poberateľom vznikol nový nárok na minimálny dôchodok. Dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa už vypláca v októbrových výplatných termínoch automaticky, poberatelia dôchodku nemuseli o zvýšenie požiadať.

Sociálna poisťovňa zároveň zasiela rozhodnutia o zvýšenej sume dôchodku od konca septembra tak, aby každý poberateľ dôchodku, ktorého sa zvýšenie týka, bol informovaný písomným rozhodnutím po zabezpečení výplaty zvýšenej sumy dôchodku.

Rozhodnutie o minimálnom dôchodku o oznámenie o výplate sa doručuje:

  • poštou tým poberateľom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku,
  • elektronicky tým poberateľom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra 2023 už druhýkrát v tomto roku zvýšila sumy minimálneho dôchodku. Zvýšenie súm minimálneho dôchodku súvisí so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa dôchodku pred stavom hmotnej núdze, preto sa sumy minimálneho dôchodku zvýšili tak, aby poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku nebol na pomoc v hmotnej núdzi odkázaný.

Výška minimálneho dôchodku závisí najmä od dosiahnutého obdobia dôchodkového poistenia poberateľa. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na minimálny dôchodok, je od 1. októbra 2023 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 zvýšila z doterajších 365,70 eura mesačne na 398,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa ďalej zvyšuje o

  • 2,5 % (namiesto doterajších 2 %) za 31. až 39 rok,
  • 3 % (rovnako ako doteraz) za 40. až 49. rok,
  • 5 % (rovnako ako doteraz) za 50. až 59. rok,
  • 7,5 % (namiesto doterajších 7 %) za 60 a každý ďalší rok získaný rok dôchodkového poistenia.

Konkrétne výšky minimálneho dôchodku za jednotlivé obdobia poistenia zverejnila Sociálna poisťovňa v prehľadnej tabuľke TU:

https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/minimalny-dochodok/dalsie-informacie/suma-minimalneho