Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch.

V tejto súvislosti prijala viacero organizačno-technických opatrení na včasné vybavenie klientov. Posilňuje personálne kapacity a internú organizáciu práce a od 6. novembra 2023 predlžuje úradné hodiny svojich pobočiek a vysunutých pracovísk. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožní podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku (namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu). Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne. Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.

Situácia sa v rôznych pobočkách líši, Sociálna poisťovňa odporúča rezerváciu termínu aj osobne či telefonicky

Medziročný nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok je na úrovni takmer 56 %. Kým do konca septembra 2022 Sociálna poisťovňa evidovala 9 861 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, v septembri tohto roka ich bolo 15 359. Medzimesačne stav žiadostí vzrástol o takmer 120 %. „Stav podávania žiadostí o dôchodok pozorne sledujeme, pravidelne vyhodnocujeme a prijímame priebežné opatrenia,“ ubezpečuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

V jednotlivých pobočkách v rôznych regiónoch Slovenska je situácia rôzna a aktuálne sa priebežne mení. Najmä vo väčších mestách ako je napríklad Bratislava, Košice, Trnava či Žilina, ktoré spádovo obsluhujú väčší počet poistencov, Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený záujem o rezervovanie si termínov online prostredníctvom rezervačného systému na svojej webovej stránke. V menších mestách a pobočkách sú zase online rezervačné termíny stále voľné a poistenci uprednostňujú telefonickú objednávku či osobnú návštevu pobočky. „Myslíme aj na klientov, ktorí nemajú prístup k internetu alebo potrebné zručnosti – stále sa môžu objednať aj telefonicky či prísť osobne, kolegovia v tomto prípade disponujú ďalšími voľnými kapacitami určenými pre rezerváciu termínu. Rezervačný systém totiž nepredstavuje celú kapacitu pobočiek na spísanie žiadosti. Zároveň zavádzame do praxe ďalšie opatrenia, ktorých kombinácia prispeje k zrýchleniu vybavenia priamo v pobočke a zvýšeniu kapacity našich pracovísk. Samozrejme, dôležité je, aby mali pre plynulé vybavenie žiadosti v poriadku doklady preukazujúce ich dôchodkové obdobia,“dodáva Michal Ilko.

Čo vykoná Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v záujme plynulého vybavovania klientov prijala nasledovné opatrenia:

  1. Rozširuje úradné hodiny, zamestnanci sú klientom k dispozícii dlhšie

Od 6. novembra 2023 Sociálna poisťovňa predlžuje úradné hodiny dôchodkového oddelenia všetkých pobočiek a vysunutých pracovísk s celotýždňovou prevádzkou. Výnimkou je len 13 vysunutých pracovísk tzv. II typu, teda pracovísk, ktoré poskytujú služby občanom len v rámci jedného alebo dvoch pracovných dní, príp. neposkytujú služby dôchodkovej agendy. Tieto pracoviská zostávajú  v pôvodnom režime. Od 6. novembra 2023 bude36 pobočiek a 32 vysunutých pracovísk Sociálnej poisťovne otvorených každý pracovný deň takto:

Pondelok od 8:00 h až do 17:00 h

Utorok od 8:00 h do 15:00 h

Streda od 8:00 h až do 17:00 h

Štvrtok od 8:00 h do 12:00 h

Piatok od 8:00 h do 15:00 h

Výnimkou, ktoré zostávajú v doterajšom režime, sú len vysunuté pracoviská v nasledovných mestách: Šamorín, Šahy, Štúrovo, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Žarnovica, Medzilaborce, Stropkov, Giraltovce a Moldava nad Bodvou, Krompachy, Bratislava-Klientske centrum štátnej správy-ESO.

Mimoriadne otváracie hodiny pre dôchodkovú agendu vo svojej pobočke alebo vysunutom pracovisku si môžete overiť aj priamo na webstránke Sociálnej poisťovne TU: Pobočky – kontakty

  •  Umožňuje spísanie žiadosti o dôchodok aj v inej ako miestne príslušnej pobočke, objednať si termín možno online aj telefonicky či osobne

Klient môže osobne spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, nielen podľa miesta trvalého či prechodného pobytu. Buď si nájde voľný termín v online Rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne na webovej stránke alebo si ho telefonicky či osobne dohodne priamo v pobočke, ktorú si zvolí. Do procesu vybavovania klientov sa tak zapoja aj menej vyťažené pobočky.

  • Posilňuje personálne kapacity pobočiek v dôchodkovej agende, zavádza nadčasy a zjednocuje postupy s cieľom zrýchliť spísanie žiadosti

Sociálna poisťovňa prijala interné organizačné opatrenia na posilnenie personálnych kapacít. Upravila a zjednotila tiež pracovné procesy a postup spisovania žiadostí v pobočkách, ktoré majú urýchliť a efektívnejšie vybaviť žiadosti klientov. Podstatou zmeny je, že pracovníci pobočky po úvodnej konzultácii a doložení dokladov predpripravia žiadosť klientov bez ich prítomnosti a následne ich vyzvú na kontrolu a podpis. Návšteva klienta sa tak skráti, čo umožní spísať viac žiadostí. Zamestnanci Sociálnej poisťovne zároveň pri práci nadčas vybavia a skompletizujú viac žiadostí.

  • Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok je možné aj skôr, avšak žiadateľ nemôže byť dôchodkovo poistený (pracovať) a poberať dávku v nezamestnanosti

Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok pobočky už umožňujú klientom aj pred dátumom, od ktorého žiadajú dôchodok priznať. Pozor, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok je (bude) povinne dôchodkovo poistený (najmä žiadateľ o dôchodok, ktorý je v čase spísania žiadosti povinne dôchodkovo poistený, teda napr. pracuje). Zároveň nie je možné súbežne poberať dávku v nezamestnanosti.

Kombinácia vyššie uvedených opatrení má slúžiť k tomu, aby Sociálna poisťovňa dokázala obslúžiť viac klientov a umožnila každému žiadateľovi spísať žiadosť o dôchodok. Situáciu bude naďalej monitorovať a opatrenia prispôsobovať podľa potrieb jednotlivých regiónov. 

Čo Sociálna poisťovňa odporúča klientom

  1. Sociálna poisťovňa odporúča klientom skontrolovať si obdobia svojho dôchodkového poistenia a pripraviť si všetky potrebné doklady.

Ak máte zriadený EUP:

  • Skontrolujte si svoje doby poistenia a chýbajúce obdobia poistenia v záložke Príprava na dôchodok. V záložke Neevidované obdobia zistíte, za ktoré obdobie je potrebné si pripraviť a doplniť doklady k spísaniu žiadosti o dôchodok. Platí, že čím komplexnejšie je klient pripravený, tým menej návštev pobočky absolvuje/resp. návšteva pobočky je rýchlejšia. V prípade zvažovania žiadosti o predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch si v EUP rovnako môžete skontrolovať, či ste potrebné obdobie dosiahli. Ak máte v záložke Príprava na dôchodok v EUP uvedené neevidované obdobia a doklady o nich predložíte pobočke, doby dôchodkového poistenia sa môžu zmeniť.

Ak EUP nemáte:

Všeobecné podmienky o nároku a odporúčania, čo si na spísanie žiadosti pripraviť, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ide o všeobecné informácie, kým v EUP máte konkrétne informácie o svojich dôchodkových obdobiach.

  • Podrobné informácie o tom, či spĺňate zákonné podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, aké obdobia dôchodkového poistenia sú pre získanie nároku potrebné, či aký je aktuálny dôchodkový vek, sú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Dôchodok
  • Sociálna poisťovňa pripomína, že termín na spísanie žiadosti si môžete rezervovať nielen cez webový Rezervačný systém, ale aj telefonicky alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke.Rezervačný systém nepredstavuje celú kapacitu pobočiek Sociálnej poisťovne na spísanie žiadosti. Pobočky a pracoviská klientov vybavujú aj pri osobnej návšteve bez rezervácie. Ak to nebude v daný deň možné, zamestnanec pobočky ich objedná na iný voľný termín.
  • Ak klient súhlasí a jeho životná situácia mu to dovoľuje (napr. pracuje, podniká), pobočka ho môže v súčasnej situácii s jeho súhlasom objednať na spísanie žiadosti o iný druh dôchodku ako je predčasný starobný dôchodok na voľnejšie termíny v budúcnosti. Klienti o nič neprídu. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že ich nároky na základe žiadosti posúdi a vybaví aj spätne. Dôchodkovú dávku dostanú vyplatenú aj s doplatkom od dátumu priznania dôchodku.

Výhodnosť odchodu do dôchodku sa ešte nedá presne určiť

Dôchodok (starobný i predčasný) sa vždy vypočítava podľa konkrétnej (individuálnej) situácie daného klienta – jeho výška závisí od období jeho dôchodkového poistenia, vymeriavacích základov, z ktorých odvádzal poistné na dôchodkového poistenie a od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH), ktorá sa stanovuje každoročne na konci roku pre nasledujúci kalendárny rok (pre rok 2024 má byť známa až 4. decembra 2023).

Predčasných starobných dôchodkov, ktoré sú priznané v tomto roku, sa týka tohtoročná dvojnásobná valorizácia. V budúcom roku sa novopriznané dôchodky budú valorizovať o 14,5 %. Pri požiadaní o predčasný starobný dôchodok, napr. o pár mesiacov neskôr, treba zohľadniť aj to, že jeho krátenie potom nebude také vysoké. Okrem toho do výpočtu sumy dôchodku vstupuje aj ďalšia dôležitá veličina – spomínaná ADH. Predpokladá sa, že v súvislosti s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve bude ADH platná v budúcom kalendárnom roku vyššia, ako je v tomto roku a prispeje k zvýšeniu výslednej sumy dôchodku priznaného v roku 2024.