Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156 000 starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2022. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručí Sociálna poisťovňa dôchodcom do ich aktivovanej elektronickej schránky alebo poštou. Zvýšený dôchodok dostanú prvýkrát vyplatený v aprílových výplatných termínoch.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky pracujúcim dôchodcom, ktorí boli dôchodkovo poistení (pracovali) v roku 2022 automaticky, bez ich osobitnej žiadosti. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodne v marci 2023 so spätnou platnosťou od 1. januára 2023.

Prvýkrát zvýšená suma dôchodku bude pracujúcim dôchodcom vyplatená vo výplatnom termíne v mesiaci apríl 2023 spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2023. Celkovo sa to týka 156 782 dôchodcov. Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate im Sociálna poisťovňa doručí poštou – a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, zašle Sociálna poisťovňa rozhodnutia iba do aktivovanej elektronickej schránky.