Prvé, čo sa vám zobrazí po zadaní www.apple.com nie sú nové produkty, ani žiadne technologické novinky, ale odkaz na otvorený list k aktuálnemu dianiu v USA, ktorý napísal CEO spoločnosti Apple, Tim Cook.  

Rasizmus je zlý a nevedie k ničomu dobrému, to je dobré mať na pamäti. Aktuálna situácia v USA, teda obrovské nepokoje, demonštrácie, rabovanie a lynčovanie je (vskutku neuvedomelým) následkom smrti Georga Floyda, ktorý zahynul počas policajného zásahu.

Situácia v USA je veľmi zlá a okrem „XY“ ľudí a celebrít sa k nej vyjadril aj šéf spoločnosti Apple, ktorý napísal otvorený/verejný list s názvom: Speaking up on racism

„Práve teraz je hlboko v duši nášho národa a v srdciach miliónov ľudí zarytá bolesť. Aby sme mohli stáť spoločne na jednej lodi, musíme sa postaviť jeden za druhého a priznať si strach, bolesť a rozhorčenie, ktoré je vyprovokované nezmyselným usmrtením Georga Floyda, ako aj oveľa dlhšou históriou rasizmu. Bolestivá minulosť pretrváva dodnes – nie len vo forme násilia, ale aj v každodennej skúsenosti s hlboko zakorenenou diskrimináciou. Vidíme to v našom systéme trestného súdnictva, v neprimeranom počte nárastu chorôb v černošských komunitách, v nerovnosti rôznych služieb a vo vzdelaní, ktoré naše deti dostávajú.

Aj keď sa naše zákony zmenili, tak je stále realitou, že ich ochrana sa stále neuplatňuje všeobecne. Od doby, v ktorej som vyrastal ja sme síce v Amerike zaznamenali pokrok, no pravdou je, že farebné komunity aj napriek tomu stále čelia diskriminácii a rôznym traumám. Od mnohých ľudí som počul a počúvam, že majú strach – strach vo svojich komunitách, strach vo svojich každodenných životoch, a ten najkrutejší strach – boja sa vo vlastnej koži. Naša spoločnosť nie je hodná oslavovania, pokiaľ nedokážeme každej ľudskej bytosti, ktorá dáva tejto krajine svoju lásku, prácu a život, zabezpečiť slobodu od strachu.

Našim poslaním v spoločnosti Apple bolo a vždy bude vytvárať technológie, ktoré ľudom umožnia meniť svet k lepšiemu. Vždy sme čerpali silu z rozmanitosti a v našich obchodoch po celom svete vítali ľudí zo všetkých oblastí života, pričom sme sa snažili vybudovať Apple, ktorý bude prístupný úplne všetkým. Musíme však urobiť viac! Zaväzujeme sa, že budeme aj naďalej pracovať na tom, aby sme do nedostatočne zabezpečených školských systémov prinášali nevyhnutne potrebné technológie. Zaväzujeme sa k tomu, že budeme aj naďalej bojovať proti nespravodlivosti voči životnému prostrediu, ako sú napr. klimatické zmeny, ktoré sa dotýkajú čiernych, bielych a inak farebných ľudí – všetkých. Zaväzujeme sa aj k tomu, že budeme i naďalej propagovať inkluzívne vzdelávanie a rozmanitosť, aby bola vypočutá každá skvelá myšlienka a nápad. Podporujeme aj rôzne organizácie, ako napr. Equal Justice Initiative, ktoré bojujú proti rasovej nespravodlivosti a hromadnému väzneniu.

Aby mohlo dôjsť ku zmene, musíme prehodnotiť pohľad na svoje vlastné názory a činy vo svetle bolesti, ktorá je hlboko citlivá, ale často príliš ignorovaná. Otázky ľudskej dôstojnosti nemôžu stáť na vedľajšej koľaji. K čiernej komunite – vidíme vás. Záleží nám na vás a na vašich životoch. Toto je okamih, kedy množstvo ľudí nechce nič iného než návrat k normálu alebo ku statusu quo, ktorý je však pohodlný/prijateľný iba vtedy, ak odvrátime náš pohľad od nespravodlivosti. Akokoľvek je ťažké si to pripustiť, ale už samotná túžba po niečom takom je znakom, že spravodlivosť je privilégium. Smrť Georga Floyda je šokujúcim a tragickým dôkazom toho, že musíme smerovať omnoho vyššie ako len k „normálnej“ budúcnosti a vybudovať takú, ktorá bude vyhovovať najvyšším ideálom rovnosti a spravodlivosti.

Slovami Martina Luthera Kinga: „Každá spoločnosť má svojich ochrancov statusu quo a svoje bratstvá ľahostajných, ktorí sú preslávení spánkom počas revolúcií. Dnes naše prežitie závisí od našej schopnosti zostať bdelými, prispôsobiť sa novým myšlienkam, zostať ostražitými a čeliť výzvam, ktoré prinášajú zmeny.“

S každým nádychom sa musíme zaviazať k tomu, aby sme boli my tou zmenou a vytvárali lepší a spravodlivejší svet pre všetkých.

Tim Cook.

Zdroj: Apple.com

Prečítajte si aj:

Android 11 sa posúva kvôli demonštráciám v USA

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE