Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ABC Data má záujem o zisk kontrolného balíka viac ako 80% akcií v spoločnosti S4E S.A. Ide o kľúčovú IT akvizíciu roka v IT sektore a dokazuje silnú pozíciu ABC Data ako lídra v distribúcii IT riešení a spotrebnej elektroniky v Poľsku a regióne strednej Európy.

ABC Data podpísala investičnú dohodu o kúpe akcií krakovskej spoločnosti S4E S.A. obchodovanej na burze NewConnect. „Očakávame, že výrazne zvýšime výnosy skupiny z predaja produktov a služieb až do výšky 340 miliónov Eur v roku 2018 vďaka tejto transakcii. Som presvedčená, že akvizícia S4E pozitívne ovplyvní zväčšenie národného trhového podielu v sektore IT distribúcie,“ povedala Ilona Weiss, prezidentka správnej rady ABC DATA S.A.

Po splnení všetkých podmienok dohody ABC Data S.A. získa viac ako 80%-ný podiel na základnom imaní S4E S.A. Zvyšné podiely ostávajú v rukách drobných akcionárov. Celková výška transakcie bude závisieť od obchodných výsledkov, no bude sa pohybovať v rozmedzí od  4,4 do 5,8 milióna Eur.

Spoločnosť ABC Data prezentovala stratégiu na roky 2016 – 2018, kde má záujem dynamicky rozvíjať svoje portfólio VAD produktov a služieb. Vysoko kvalifikovaný personál poskytne partnerom spoločnosti profesionálnu podporu v oblasti projektov, ktoré vykonávajú. Okrem iného: v rozvoji infraštruktúry moderných dátových centier, lokálnych počítačových sietí, monitorovacích systémov alebo návrhu špecializovaných riešení. Rozhodnutie o akvizícii S4E S.A. bolo ovplyvnené okrem iného aj obrovským potenciálom v rozvoji oblasti produktov a služieb s pridanou hodnotou. Vďaka tomu bude môcť ABC Data poskytovať komplexné a najširšie portfólio VAD produktov a služieb v Poľsku a regióne strednej Európy.

„Akvizícia S4E urýchli dynamický rast ako v oblasti VAD produktov a služieb, tak aj rast aktivít celej skupiny,“ zdôraznila Ilona Weis.

S4E S.A. poskytuje technologicky pokročilé IT riešenia pre všetky sektory a podniky. Okrem distribúcie zariadení a softwaru globálnych značiek spoločnosť ponúka aj širokú škálu marketingových, predajných, logistických a tréningových služieb. Vysoko špecializovaný manažment potvrdzuje vysokú úroveň technickej spôsobilosti v kľúčových oblastiach činnosti spoločnosti a je priekopníkom v používaní riešení popredných svetových výrobcov.

„Zisk takého silného strategického investora akým je ABC Data a možnosť výmeny know-how nám umožní plniť naše obchodné ciele s ešte väčším dôrazom. Som presvedčený, že možnosť čerpať z zo skúseností a distribučnej siete ABC Data výrazne zvýši rozsah našej pôsobnosti v oblasti VAD produktov a služieb a umožní vytvoriť škálovateľnú a komplexnú ponuku pre trh,“ povedal Paweł Piętka, predseda správnej rady S4E S.A.

S4E bude aj po ukončení transakcie fungovať ako oddelená entita, no v rámci korporátnej skupiny ABC Data S.A. Spoločnosť S4E je na trhu už 15 rokov a dosiahla mnohé úspechy – finančný rok 2015 napríklad spoločnosť uzavrela s obratom 53 milióna Eur, pričom prevádzkový zisk presiahol 976.190 Eur a čistý zisk viac ako 738 tisíc Eur. Výsledky S4E budú zahrnuté do konsolidovanej uzávierky ABC Data S.A. Corporate Group od okamihu získania kontrolného balíka akcií. To by sa malo uskutočniť najneskôr do 31.3.2017

S4E bude na poľskom trhu pôsobiť ako súčasť ABC Data. V budúcnosti však plánuje rozšíriť svoje služby aj na ďalšie stredoeurópske trhy.

Od minulého roku ABC Data intenzívne pracuje na zisku pozície lídra v regióne strednej a východnej Európy a konštantne zvyšuje svoj trhový podiel v jednotlivých krajinách regiónu. Len v prvej polovici roka 2016 spoločnosť uzatvorila sériu dohôd, okrem iného s: HUAWEI, Acer, Asus a Cisco v Maďarsku a so značkami Lenovo, Synology a Benq v Rumunsku. ABC Data má najlepšie distribučné a logistické schopnosti v tomto odvetví vďaka strategickému umiestneniu logistických centier v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.

Značky: