Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group zvyšuje tempo svojho úsilia v boji proti klimatickej zmene.

Pokiaľ ide o zavedenie Neue Klasse, spoločnosť naďalej posilňuje svoje vlastné ciele oznámené v lete minulého roku na výrazné zníženie emisií CO2 a zároveň sa zaväzuje k jasnému kurzu, ktorý podporuje 1,5-stupňový cieľ na obmedzenie globálneho otepľovania. Neue Klasse taktiež spoločnosti BMW Group umožní výrazne zvýšiť používanie druhotných surovín s pevným zameraním na zásady obehového hospodárstva a zároveň podporovať lepšie rámcové podmienky na vytvorenie trhu s druhotnými surovinami.

Aby sa dosiahlo ďalšie zníženie emisií CO2, kladie sa dôraz na fázu užívania vozidiel, ktorá v spoločnosti BMW Group predstavuje 70 % z celkovej stopy CO2Do roku 2030 sa emisie CO2 na jedno vozidlo a počet najazdených kilometrov znížia najmenej na polovicu oproti úrovniam z roku 2019. Záväzok všetkých výrobcov, pokiaľ ide o boj proti klimatickej zmene, je možné najlepšie porovnať pri pohľade na celý životný cyklus vozidla vrátane výroby a dodávateľského reťazca. V tomto prípade spoločnosť BMW Group plánuje zníženie emisií CO2 na vozidlo najmenej o 40 %.

„To, ako sa spoločnosti vyrovnávajú s emisiami CO2, sa stalo hlavným faktorom pri posudzovaní aktivít spoločnosti. Rozhodujúcim faktorom v boji proti globálnemu otepľovaniu je, do akej miery môžeme zlepšiť uhlíkovú stopu vozidiel počas celej ich životnosti. Preto si stanovujeme transparentné a ambiciózne ciele pre výrazné zníženie emisií CO2; vyhodnocuje ich iniciatíva Science Based Targets Initiative a prinesú účinné a merateľné výsledky,“ uviedol vo štvrtok v Mníchove Oliver Zipse, predseda predstavenstva spoločnosti BMW AG. „S Neue Klasse výrazne posilňujeme svoje odhodlanie a tiež sa zaväzujeme k jasnému kurzu na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa.”

BMW Group je prvou nemeckou automobilkou, ktorá sa pripojila k zámeru Business Ambition pre 1,5 °C iniciatívy Science Based Targets Initiative a je odhodlaná najneskôr do roku 2050 dosiahnuť cieľ úplnej klimatickej neutrality v celom hodnotovom reťazci. Spoločnosť je presvedčená, že to možno dosiahnuť skôr inováciami než akýmkoľvek celkovým zákazom jednotlivých technológií.

Najsilnejší moment na ceste ku klimatickej neutralite je elektrická mobilita, pričom prostredníctvom Neue Klasse je spoločnosť BMW Group pripravená priniesť na trh ďalší podstatný impulz. V priebehu najbližších desiatich rokov uvedie spoločnosť na cesty približne desať miliónov čisto elektrických vozidielUž v roku 2030 bude najmenej polovica celosvetových predajov spoločnosti BMW Group tvorená čisto elektrickými vozidlami, pričom značka MINI bude od roku 2030 ponúkať výlučne čisto elektrické vozidlá.

Spoločnosť BMW Group pokračuje pri meraní znižovania celosvetových emisií CO2 vypustených vozidlami spoločnosti v čase, keď jazdia na cestách, v súlade s prísnymi kritériami iniciatívy Science Based Targets Initiative. Napríklad emisie z výroby paliva alebo elektriny sú zahrnuté do výpočtu a spotreba je založená na cykle WLTP plus desať percent. So svojou súčasnou stratégiou produktov a elektrifikácie je spoločnosť na dobrej ceste splniť do roku 2030 flotilové ciele EÚ.

Viac ako zelená elektrina: Silnejšie zameranie na využívanie zdrojov v budúcnosti

Spoločnosť BMW Group má jasno v tom, že jednoduché zvýšenie počtu elektrických vozidiel na cestách nevedie automaticky k mobilite šetrnej k životnému prostrediu. Spoločnosť chápe, že je tiež veľmi dôležité znížiť využívanie primárnych surovín a s tým súvisiace poškodzovanie životného prostredia pri získavaní surovín a ich spracovaní často náročnom na CO2, najmä pokiaľ ide o výrobu automobilov, jedného z priemyselných odvetví s najvyššími nárokmi na zdroje.

„V roku 2017 sa prvýkrát stalo, že svetová populácia za rok spotrebovala viac ako 100 miliárd ton zdrojov – trend, ktorému musíme v automobilovom priemysle čeliť,” zdôrazňuje Zipse. „Toto je strategická otázka, ktorá sa týka nielen ekologickej, ale aj ekonomickej udržateľnosti; súčasný vývoj cien komodít ukazuje vplyv, ktorý musí priemyselné odvetvie závislé od obmedzených zdrojoch očakávať.”

S rastúcim počtom batériových elektrických vozidiel existuje zvyšujúci sa dopyt po mnohých komoditách, ako sú kobalt, nikel a hliník, ktoré sú nutné pre využitie vo vysokonapäťových batériách vozidiel. Avšak je tu veľký potenciál pre opätovné použitie materiálov v zmysle obehovej ekonomiky. Spoločnosť BMW Group spoločne so špecializovanými partnermi už preukázala, že je technologicky možné dosiahnuť účinnosť recyklácie viac ako 90 percent.

Značky: