Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Cisco na partnerskom summite v Las Vegas predstavila niekoľko produktových noviniek. Patrí medzi ne Talos Incident Response – ucelený súbor aktívnych a reaktívnych služieb, vďaka ktorým budú organizácie lepšie pripravené na možný kybernetický útok, dokážu naň reagovať a následne obnoviť prevádzku. Novinkou sú aj inovácie v portfóliu nástrojov pre spoluprácu, ktoré umožňujú zintenzívniť a zrýchliť transformáciu pracovného prostredia. Nové produkty z rodiny Cisco Meraki zase tvoria jednoduchú, bezpečnú a inteligentnú platformu pre budovanie a správu sietí pre digitálne podniky.

Nové zariadenia prinášajú podporu umelej inteligencie a „whiteboard“ funkcie do malých i veľkých konferenčných priestorov

Cisco predstavilo nové riešenia, ktoré pomôžu inteligentne premeniť ďalšie priestory. Jedno zodpovedá veľkosti a potrebám pracovného stola, druhé je dimenzované pre zasadaciu miestnosť.

  • Webex Desk Pro: Kancelária, pripravená na okamžité použitie. Všetky špičkové funkcie produktového portfólia Cisco zmestilo do zariadenia s dotykovou, 27-palcovou obrazovkou s rozlíšením 4K a pripojením cez USB-C. Funguje nielen s Cisco Webex, ale s ľubovoľnou konferenčnou službou. Systém dokáže rozpoznať a privítať používateľa menom, ponúka možnosť rozostrenia pozadia alebo funkciu potlačenia okolitého hluku.
  • Webex Room Panorama: Globálne tímy si budú pripadať, ako keby sedeli v jednej miestnosti. Efektivitu schôdzok zvyšujú široké možnosti spolupráce na rôznych typoch obsahu, integrácie a funkcie umelej inteligencie. Globálny tím bude mať k dispozícii aj nástroje umelej inteligencie, ako sú rozpoznanie tváre s menovkami, automatické zhrnutie stretnutia a možnosť pripojenia ďalších obrazoviek Webex Board s podporou dotykového ovládania.
  • Bluetooth Cisco Headset 700 series: Hlavová súprava, ktorá blokuje okolitý ruch a umožňuje sa sústrediť na to podstatné. Možno ju spárovať s ľubovoľným zariadením Cisco a pohybovať sa úplne voľne po kancelárii. Napríklad pri počúvaní hudby možno na hovor alebo telekonferenciu jednoducho prepnúť podľa potreby. Ide o ideálnu pomôcku pre takzvaných „knowledge workers“, ako aj pre operátorov kontaktných centier. Preferencie možno nastavovať cez mobilnú aplikáciu. Podnikové IT ocenia možnosť správy prostredníctvom riadiaceho centra a ochranu proti škodlivému softvéru a iným hrozbám.

Cisco Meraki zjednodušuje zabezpečenie a rozširuje svoju platformu

Predstavené inovácie umožňujú podnikovému IT jednoducho rozšíriť správu na rôzne sieťové domény. Medzi tieto novinky patria:

  • MS390: Prístupový prepínač budúcej generácie, ktorý spája jednoduchosť platformy Meraki s výkonom a možnosťami nových prepínačov Cisco. Prepínač je postavený na riešení Cisco Meraki pre intent-based siete a ide o prvý prepínač Meraki, využívajúci nový hardvér Cisco Catalyst v spojení s vylepšeným softvérom Cisco Meraki.
  • Adaptive Policy: Cisco Meraki Adaptive Policy umožňuje zoskupovať používateľov, aplikácie a zariadenia a jednoducho pri nich uplatňovať správne pravidlá. Adaptívne pravidlá sú súčasťou Zero Trust iniciatívy a umožnia podporu pokročilých multidoménových pravidiel medzi platformou Meraki a implementáciou siete so softvérovo definovaným prístupom.
  • Bezpečnostné inovácie Cisco Meraki: Cisco Meraki zavádza nové bezpečnostné funkcie a ďalšie multidoménové integrácie v rámci špičkového bezpečnostného portfólia spoločnosti Cisco. Patrí medzi ne aj dôveryhodný prístup Meraki Trusted Access, ktorý zaisťuje autentizáciu zariadenia bez nutnosti MDM riešenia. Ďalšie inovácie sa týkajú ochrany prevádzky DNS a filtrovania obsahu na Meraki MR zaisťované systémom Umbrella a zdokonalenie pravidiel firewallového bezpečnostného zariadenia.
  • Meraki Gateway: Nový produktový rad Cisco Meraki Gateway predstavuje celulárne bezdrôtové WAN brány, ktoré otvárajú možnosti mobilnej konektivity a zároveň sa vyznačujú jednoduchosťou sprevádzkovania a správy.

Zásadné inovácie v portfóliu produktov na spoluprácu

  • Výhoda jednej platformy: Znamená to, že celkovú pracovnú záťaž (hovory, správy, schôdzky, zariadenia a kontaktné centrum) zaisťujeme integrovane z jednej platformy. Pre používateľov to znamená známy a konzistentný spôsob práce bez ohľadu na to, či pracujú na mobilnom telefóne, počítači alebo inom zariadení. Prechod z mobilného telefónu na telekonferenčné zariadenie je otázka jediného pohybu prstom po displeji. Pre IT ide o bezkonkurenčnú mieru kontroly a správu zabezpečenia z jednej obrazovky.
  • Jednotná modulárna aplikácia: Spoločnosť Cisco vyhovela potrebám zákazníkov, ktorí chcú, aby nástroje, ktoré používajú pri práci, mali jednotný strih. Každý nový nástroj bude od prvej minúty používateľovi pripadať známy. Cisco má niekoľko spôsobov na zjednotenie nástrojov pre hlasovú, textovú a tímovú komunikáciu. Ak sa napríklad používateľ pripojí k schôdzke z nástroja Webex Teams, má k dispozícii totožné ovládacie prvky organizátora ako v samotnom Webexe. Uvidí aj diskusiu a bude sa môcť do nej zapojiť. Cisco zjednotilo i spôsob znázorňovania prítomnosti – či sú spolupracovníci k dispozícii alebo nie.

Nové expertné bezpečnostné služby

Keď budú zákazníci potrebovať pomoc s reakciou na bezpečnostné incidenty, môžu sa obrátiť na Cisco Talos Incident Response. Táto služba je teraz súčasťou najväčšej svetovej organizácie pre výskum bezpečnostných hrozieb Cisco Talos. Zlúčenie reakcií na incidenty s predplatným služieb od Talos zlepšuje prístup zákazníkov k spravodajstvu o hrozbách pre účely plánovania reakcie, bezpečnostných cvičení, zásahu v núdzových situáciách a rozšírenej ochrany.

Spoločnosť Cisco prepojila svoju integrovanú bezpečnostnú platformu s tímom expertov na vyšetrovanie počítačových útokov a vytvorila službu riadenej detekcie a reakcie MDR (Managed Detection and Response). Služba MDR pomáha zákazníkom vyťažiť z ich investícií maximum, držať krok s najnovšími hrozbami a chrániť rýchle sa zväčšujúci priestor na útok v cloude, sieťach a na koncových bodoch. Poskytuje im nepretržitý bezpečnostný monitoring a reakciu, skracuje detekčnú dobu a zrýchľuje neutralizáciu hrozieb vďaka definovanému, konzistentnému postupu vyšetrovania so stanovenými prioritami s podporou výskumu bezpečnostného tímu Cisco Talos.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.