Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kvôli zhoršujúcej sa situácii pandémie COVID-19 sa spoločnosť Daimler AG rozhodla pozastaviť väčšinu svojej výroby v Európe a prácu vo vybraných administratívnych oddeleniach na počiatočné obdobie dvoch týždňov. Týmto krokom spoločnosť postupuje podľa odporúčaní medzinárodných, národných a miestnych orgánov. Pozastavenie sa týka závodov na osobné a úžitkové vozidlá spoločnosti Daimler v Európe a začne sa tento týždeň. S tým súvisí prehodnotenie globálnych dodávateľských reťazcov, ktoré v súčasnosti nie je možné v plnej miere udržať. Predĺženie tohto opatrenia bude závisieť od ďalšieho vývoja.

Všade tam, kde je potrebné pokračovať v činnosti, podnikne spoločnosť príslušné opatrenia, aby zabránila šíreniu infekcie medzi svojimi zamestnancami.

Týmito opatreniami pomáha spoločnosť Daimler chrániť svojich zamestnancov, narušiť reťazec infekcie a obmedziť šírenie pandémie. Zároveň to pomôže spoločnosti pripraviť sa na obdobie dočasne nižšieho dopytu a chrániť svoju finančnú silu.

Vzhľadom na pokračujúce šírenie COVID-19 nie je možné v tomto okamihu dostatočne určiť ani spoľahlivo kvantifikovať ekonomické dopady na spoločnosť Daimler.

Vedenie spoločnosti Daimler neustále monitoruje situáciu a podľa potreby príjme ďalšie potrebné opatrenia. Po zlepšení situácie sa obnovia všetky prevádzky.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu prijala aj spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. mimoriadne opatrenia. Z tohto dôvodu a na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky, sú všetky prevádzky autorizovaných partnerov Mercedes-Benz od pondelka, 16. marca, dočasne zatvorené. Mnohé kroky v procese predaja však možno vykonať na diaľku, počnúc príležitosťou pre zákazníkov na konfiguráciu svojho nového vozidla v konfigurátore vozidla na stránke www.mercedes-benz.sk.

Servisné pracoviská poskytujúce štandardné služby sú otvorené, ale v koordinácií s miestnymi orgánmi fungujú v obmedzenom režime. Okrem iného boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie šírenia infekcie. Pred plánovanou návštevou servisu odporúčame zákazníkom kontaktovať konkrétne servisné pracovisko. Všeobecné informácie o aktuálnom stave servisných stredísk s kontaktami sú k dispozícii na stránke www.mercedes-benz.sk.