Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Manev sa bude snažiť urýchliť transformáciu spoločnosti Epson v oblasti udržateľnosti a ďalej posilniť hodnotu udržateľnosti v ponuke technológie Epson.

Spoločnosť Epson Europe vymenovala Borisa Maneva za svojho nového riaditeľa firemnej udržateľnosti. Jeho vymenovanie prichádza v čase, keď sa organizácia snaží urýchliť svoj program udržateľnosti a dekarbonizácie, ktorého cieľom je dosiahnuť uhlíkovú negativitu a úplne prestať využívať podzemné zdroje v súlade s firemnou strednodobou stratégiou, environmentálnou víziou a záväzkami do roku 2050.

Boris Manev nastúpil do spoločnosti Epson v roku 2011 ako odborník na životné prostredie a v roku 2018 bol vymenovaný za vedúceho oddelenia udržateľnosti a vládnych záležitostí pre spoločnosť Epson EMEAR.  Pred tým, ako nastúpil do spoločnosti Epson, pracoval pre environmentálnu mimovládnu organizáciu so sídlom v Nórsku, ktorá propaguje trvalo udržateľné technológie v EÚ, a vo svojom domovskom Macedónsku bol spoluzakladateľom environmentálneho mládežníckeho hnutia a mimovládnej organizácie, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o udržateľnosti.

K vymenovaniu Manev hovorí: „Spoločnosť Epson už dlhé roky vyrába energeticky účinné, kompaktné a presné produkty a v súčasnosti je uznávaná ako líder v oblasti trvalo udržateľných technológií. Teším sa na ďalšie zrýchlenie našej transformácie smerom k udržateľnosti vo všetkých oblastiach našej činnosti. To okrem iného zahŕňa aj premenu našej environmentálnej vízie o dekarbonizácii do roku 2050 na skutočnosť a šírenie informácií o hodnote udržateľnosti v ponuke našich produktov a služieb.

V spoločnosti Epson máme úžasný, oddaný, zanietený a vysokokvalifikovaný tím pre udržateľnosť a teším sa na to, ako skombinujeme naše schopnosti a budeme spoločne pracovať na tom, aby sme dokázali poskytovať udržateľnejšie technológie, ktoré zlepšia kvalitu života v komunitách a spoločnostiach, ktorým poskytujeme služby v celej Európe. Obzvlášť by som chcel ukázať, ako zisk a udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke a ako možno zosúladiť krátkodobé ekonomické ciele na podporu dlhodobých cieľov udržateľnosti prostredníctvom integrácie udržateľnosti do firemných obchodných modelov a programov.“

Manev získal bakalársky titul (BA) v odbore Medzinárodná ekonómia a medzinárodné komunikácie na Americkej univerzite v Paríži a magisterský titul (MSc) v odbore Životné prostredie a riadenie zdrojov na Vrije Universiteit v Amsterdame.

Značky: