Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ford potvrdila, že od 4. mája má v úmysle obnoviť pôvodnú výrobu vo väčšine svojich hlavných kontinentálnych európskych závodov na výrobu vozidiel a motorov.

Výroba sa postupne obnoví 4. mája v závode na montáž vozidiel v Saarlouis, v závode na montáž vozidiel a motorov v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, v závode na montáž vozidiel vo Valencii v Španielsku a v závode na montáž vozidiel a motorov Craiova v Rumunsku.

Výroba sa 18. mája obnoví aj v závode na výrobu motorov vo Valencii v Španielsku, zatiaľ čo dátum pokračovania pre závody na výrobu motorov Ford Dagenham a Bridgend vo Veľkej Británii bude potvrdený neskôr.

„Potrebujeme sa pripraviť na nové prostredie, keď prekonáme počiatočný vrchol pandémie koronavírusu v Európe. Kľúčovou prioritou v našom pláne „návratu do práce“ je implementácia globálnych štandardov spoločnosti Ford v oblasti udržiavania sociálneho odstupu a posilnenia pravidiel na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Naši zamestnanci musia vedieť, že podnikáme príslušné kroky a chceme zabezpečiť, aby sa v práci cítili pohodlne,“ povedal Stuart Rowley, prezident spoločnosti Ford of Europe.

Ford

Ford

Výroba sa začne na nízkej úrovni, pričom sa uprednostní objednávka vozidiel, ktoré už predajcovia predali zákazníkom. Výroba sa bude v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov postupne zvyšovať. Plány výroby zohľadňujú pripravenosť dodávateľov, vnútroštátne obmedzenia pohybu a opätovné otvorenie predajných miest Ford v kľúčových krajinách, ako aj dopyt zákazníkov.

„Pri opätovnom spustení výroby a návrate do práce v našich závodoch je najvyššou prioritou zachovanie zdravia našich zamestnancov,“ povedal Martin Hennig, predseda Európskej rady zamestnancov Ford. „Naši odboroví lídri v celej Európe sa dohodli na ďalekosiahlych opatreniach na zabezpečenie najlepšej možnej ochrany našich zamestnancov, ktoré idú nad rámec vnútroštátnych opatrení a platia vo všetkých našich závodoch v Európe.“

Zavedie sa komplexný zoznam globálnych noriem spoločnosti Ford v oblasti sociálneho odstupu a opatrení týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti zamestnancov vo výrobných a iných zariadeniach spoločnosti Ford v celej Európe, okrem iného vrátane:

  • Každá osoba, ktorá vstúpi do závodu Ford, musí používať ochrannú masku na tvár (poskytne spoločnosť). Na vybraných výrobných pozíciách a na iných pozíciách, kde nie je možné dodržať sociálny odstup, aj tvárový štít.
  • Všetky osoby, ktoré vstupujú do závodu Ford, sa na vstupe musia podrobiť kontrole telesnej teploty pomocou skenovacieho zariadenia, ktoré spĺňa všetky miestne alebo národné nariadenia a obmedzenia.
  • Vykonanie každodenného procesu sebahodnotenia zdravia s cieľom potvrdiť kondíciu a pripravenosť zamestnancov na prácu pred vstupom do závodu Ford.
  • Prebudovanie pracovných oblastí s cieľom zabezpečiť dodržiavanie usmernení týkajúcich sa sociálneho odstupu a postupný návrat do práce, aby sa znížila koncentrácia zamestnancov v budovách.
Ford

Ford

Spoločnosť tiež poskytne všetkým zamestnancom pri návrate do práce aj osobnú „súpravu na starostlivosť“. Súčasťou tejto súpravy sú jednorazové ochranné masky na tvár, opätovne použiteľný teplomer a ďalšie hygienické potreby.

Spoločnosť Ford bude vyrábať masky na tvár určené pre svoje závody v celej Európe. Ochranné masky od spoločnosti bude musieť používať každý, kto pracuje alebo navštívi závod Ford, a to v súlade s globálnymi protokolmi spoločnosti. Keďže spoločnosť Ford si vyrába ochranné masky pre vlastné použitie, pomáha znižovať dopyt po osobných ochranných pomôckach v dodávateľských reťazcoch, ktoré potrebujú aj lekárske zariadenia a iné priemyselné odvetvia.

V posledných týždňoch pokračoval v práci v závodoch spoločnosti obmedzený počet zamestnancov, ktorí zabezpečovali neustále poskytovanie kritických služieb. Od 4. mája sa budú postupne zvyšovať aj tieto činnosti smerom k bežným úrovniam.

Aj zamestnanci v nevýrobných oblastiach sa začnú postupne od 4. mája vracať do práce. Prioritu budú mať tí, ktorí sa zúčastňujú na plánovaní kľúčových reštartov a dôležitých obchodných činností, prípadne tí, ktorých pracovné funkcie vyžadujú používanie špeciálneho vybavenia, ktoré je dostupné iba v závodoch Ford, napríklad prístroje na testovanie vozidiel. Ostatní nevýrobní zamestnanci, ktorí môžu pracovať na diaľku, budú aj naďalej pokračovať v tomto režime, a to vrátane zamestnancov na kratší pracovný úväzok.

„Toto je bezprecedentný čas pre naše podnikanie, ale v našich ľuďoch v spoločnosti Ford sa prebúdza to najlepšie. Mnohí z nich sa podieľajú na podpore svojich komunít pri mnohých akciách v celej Európe. Pri obnovovaní výroby využijeme tento pozitívny prístup odhodlania a hrdosti pri návrate späť na pracovisko, aby sme ho mohli naďalej využívať s výhodami pre našich zákazníkov,“ povedal Rowley.

Značky: