Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská IT spoločnosť Gratex International rozširuje svoje zahraničné aktivity.

Predseda predstavenstva Jozef Kožár podpísal Memorandum o porozumení medzi spoločnosťou Gratex International a FPT Corporation, zastúpenou predsedom predstavenstva Dr. Truong Gia Binh-om. Slávnostné podpisovanie sa uskutočnilo v hlavnom meste Vietnamu, Hanoji, za prítomnosti predsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Xuan Phuc a predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica.

Memorandum o porozumení je výsledkom obojstrannej snahy o úzku a dlhodobú spoluprácu    medzi spoločnosťami na globálnej úrovni. Jej predmetom je prepojenie obchodných aktivít na nových trhoch, poskytnutie ľudských zdrojov pre realizáciu projektov, ako aj transfer know-how za účelom vzájomnej podpory. Dôraz bude vo vzájomných vzťahoch kladený na využitie a podporu kvalitných odborných kapacít vietnamských expertov. Zo strany spoločnosti Gratex International ide o poskytnutie znalostí z transformačných procesov a implementácie moderných riešení ako aj v súkromnom aj verejnom sektore.

Značky: