Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP si získala uznanie za rozsah  portfólia a prevratné inovácie v oblasti 3D tlače a mikrofluidiky

Spoločnosť HP Inc. bola označená za lídra trhu v hodnotení MarketScape, spracovanom spoločnosťou IDC a vydanom pod názvom „Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment“ (dokument č. US45354420, august 2020). Správa tým ocenila stratégiu spoločnosti HP, ktorá spočíva v posune, revolučných zmenách a v transformácii tlačového odvetvia. HP pritom zúročuje meniace sa trhové trendy, využíva svoje schopnosti v oblasti tlače a výpočtových technológiách a v maximálnej miere stavia na svojej histórii inovácií. V jej čele stoja už viac ako 50 rokov vývojové laboratóriá HP.

Ako správa uvádza, „spoločnosť HP je jednou z mála firiem, ktoré ťažia z jedinečnej pozície poskytovateľa tak systémov pre PC, notebooky a podporu spolupráce, ako i systémov pre tlač. V oblasti tlače cieli spoločnosť HP Inc. svojím širokým a komplexným portfóliom na rozmanité zákaznícke segmenty: od domácností po výrobný sektor. HP okrem toho využíva aj nové technológie, ako sú 3D tlač alebo mikrofluidika, aby podporila transformáciu na strane zákazníkov, čím prispieva k zmierneniu dopadov pandémie COVID-19. V duchu týchto snáh sa spoločnosť HP zámerne profiluje ako poskytovateľ IT služieb a umožňuje zákazníkom využiť výhody kompletnej ponuky spoločnosti HP Inc.“

Tradičný trh so službami kancelárskej tlače sa musí rozvíjať, najmä v oblastiach na fyzicko-digitálnom pomedzí,“ vyhlásil Tuan Tran, prezident divízie pre zobrazovacie a tlačové zariadenia a riešenia spoločnosti HP Inc. „Spoločnosť HP má víziu a viacročnú stratégiu, ktorá smeruje k zjednodušeniu, automatizácii a inovácii s cieľom dosiahnuť tie najlepšie klientské skúsenosti a výsledky. Naše schopnosti, ktoré vyplývajú z komplexnej šírky záberu celej spoločnosti HP, navyše predstavujú pridanú hodnotu, ktorá organizáciám i spotrebiteľom všetkých veľkostí umožní vyššiu mieru kreativity, konektivity i výkonu.“

Správa ďalej konštatuje, že „spoločnosť HP Inc. disponuje viacerými silnými stránkami, vďaka ktorým dokáže posúvať vpred transformáciu trhu s tlačovými službami. Začína to širokým portfóliom riešení pre domácnosti, kancelárie i výrobu. HP investuje významné prostriedky do výskumu a vývoja, aby v súlade s vývojom v širšej IT komunite dokázala neustále prichádzať s inováciami technológií i dodávateľských modelov. Spoločnosť HP pokračuje v rozširovaní svojho trhového podielu a v súvislosti s prechodom trhu na digitálne transformačné platformy ponúka nové služby a riešenia týkajúce sa pracovných postupov, správy tlače, cloudu, zabezpečenia a mobility. Ďalšie možnosti digitálnej transformácie vzniknú z ďalšej spolupráce so systémovými integrátormi. Celosvetové uznanie si získava tiež záväzok spoločnosti HP dosiahnuť udržateľný vplyv na životné prostredie.“

Inovácie v oblasti tlače

Posun hranice medzi súkromným a pracovným životom, ku ktorému došlo v dôsledku pandémie Covid-19, umožnilo spoločnosti HP sústrediť sa na dodávky technológií, riešení a služieb, ktoré poskytujú vyššiu pridanú hodnotu. Správa poukazuje na jednotlivé kľúčové oblasti transformácie v oblasti tlače, na ktoré sa HP zameriava a medzi ktoré patria:

  • Tlač bez prekážok: Spoločnosť HP vytvorila aplikáciu HP Smart App, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby bola tlač maximálne jednoduchá a intuitívna, a ktorú ocenia najmä zákazníci pohybujúci sa v stále mobilnejšom svete; technológia HP Roam umožňuje zákazníkom tlačiť prakticky odkiaľkoľvek na zariadení podporujúcom funkciu Roam; HP Workpath je kolekcia viac než stovky aplikácií ponúkajúcich rozšírené možnosti tlače.
  • Proaktívna tlač: Zákazníkom zapojeným do programu Instant Ink spoločnosť HP aktívne rozosiela originálny spotrebný materiál na základe sledovania využitia zariadenia a spätnej väzby získavanej v reálnom čase. Služby HP Smart Device poskytujú väčšiu transparentnosť a umožňujú lepšie riadenie tlačovej infraštruktúry.
  • Personalizovaná tlač: V stratégii spoločnosti HP stojí zákazník vždy na prvom mieste. Spoločnosť HP sa snaží zaujať perspektívu zákazníka a prichádzať s lepšími tlačovými riešeniami, ktoré ponúknu lepší zákaznícku skúsenosť.
  • Bezpečná tlač: Bezpečnosť je prioritou vo všetkých priemyselných odvetviach a je základným kameňom transformácie, pretože umožňuje všetkým, ktorí pracujú z domova i mimo neho, poskytnúť potrebnú mieru ochrany pred rizikami.

Záväzok spoločnosti HP zameriavať sa na zákazníka v spojení s komplexným portfóliom a konzistentným poskytovaním globálnych služieb ponúka v dnešnej turbulentnej dobe zákazníkom spoľahlivý recept na ďalšiu cestu vpred.

O hodnotení IDC MarketScape

Model hodnotenia dodávateľov MarketScape spoločnosti IDC je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad o konkurencieschopnosti dodávateľov ICT (informačných a komunikačných technológií) na danom trhu. Pre výskum sa využíva prísna metodika hodnotenia založená na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ktorej výsledkom je jednoduché súhrnné grafické znázornenie postavenia každého dodávateľa na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jednoznačný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuky produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné a budúce faktory trhového úspechu dodávateľov informačných a telekomunikačných technológií. Tento rámec tiež poskytuje záujemcom o nákup technológií 360-stupňové hodnotenie silných a slabých stránok súčasných a budúcich dodávateľov.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.