Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP má teraz najkomplexnejšiu uhlíkovo neutrálnu ponuku Managed Print Service na svete. Vďaka tomu zákazníci ľahšie dosahujú ciele v oblasti ochrany klímy a zvyšujú produktivitu – to všetko bez narušenia obchodných procesov.

Riešenie Managed Print Service HP pomáha podnikom znížiť a kompenzovať uhlíkovú stopu súvisiacu s tlačou dokumentov:

 • optimalizáciou tlačových zariadení na zníženie emisií uhlíka,
 • odhadom celkových emisií uhlíka produkovaných tlačiarňami HP pomocou nástroja HP Sustainable Impact Reporting and Analytics (SIRA),2
 • zvýšením efektivity zdrojov o 13 %,3
 • znížením negatívnych vplyvov na ekosystém o 12 %,4
 • znížením papierového odpadu o 25 %,5
 • kompenzáciou 100 % emisií skleníkových plynov.6

Správna voľba pre životné prostredie

Spoločnosť HP spolupracuje s poprednými organizáciami, aby overila skutočné hodnoty emisií a zároveň podporila investície do projektov, ktoré podporujú komunity, ochranu biodiverzity, využívanie veternej energie a prirodzenú regeneráciu lesov. Ako príklad možno uviesť rezerváciu podporujúcu biodiverzitu Rimba Raya v Indonézii, prales Kuler v Malawi a bioplynovú stanicu v čínskom S‘-čchuane.

 • Certifikácia CarbonNeutral® v súlade s protokolom CarbonNeutral7 pokrýva emisie celého životného cyklu výrobku v súvislosti s ťažbou surovín, výrobou, prepravou a používaním tlačiarní HP, originálneho spotrebného materiálu HP (vrátane papiera) a životnosti zariadenia.
 • Uhlíková neutralita pomáha fakticky znižovať uhlíkovú stopu na nulu pomocou kombinácie opatrení, vrátane zvýšenej efektívnosti prevádzkovej účinnosti, prechodu na obnoviteľné zdroje energie a investícií do rôznych projektov uhlíkovej kompenzácie, ako je ochrana lesov.
 • Spoločnosť HP financuje projekty uhlíkovej kompenzácie, ktoré spĺňajú prísne štandardy tretích strán, až do výšky 100 % emisií pochádzajúcich z tlačiarní značky HP vo vlastníctve našich zákazníkov.8 Tieto projekty môžu prispieť k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG) a priniesť spoločné výhody pre ľudí, planétu i spoločenské komunity.
 • Uhlíkové kompenzácie môžu viesť k ďalšej podpore udržateľného rozvoja v podobe vytvárania nových pracovných miest v oblasti výroby obnoviteľnej energie, prínosov pre zdravie v dôsledku znižovania využitia fosílnych palív a zachovanie biodiverzity.

Náš záväzok k ochrane klímy

 • Spoločnosť HP pokračuje v ceste k udržateľnej budúcnosti tlače, ktorá bude šetrná k lesom, uhlíkovo neutrálna a podporí obehové hospodárstvo. Znižovaním uhlíkových emisií v celom reťazci a investovaním do uhlíkovej kompenzácie sa spoločnosť HP snaží riešiť celoživotnú uhlíkovú stopu každého tlačového riešenia HP.
 • Spoločnosť HP pokračuje v plnení svojho cieľa, ktorým je dosiahnutie uhlíkovej neutrality služby Managed Print Service do roku 2025.9

V tejto mimoriadnej dobe pracujú veľké i malé podniky novými spôsobmi. Spoločnosť HP koná s naliehavosťou na všetkých frontoch, aby chránila našu planétu, reagovala na prebiehajúcu pandémiu a starala sa o zdravie a harmóniu ľudí celého sveta.

Značky: